StadinAO / Työelämälle / Kehitä omaa ja henkilöstösi osaamista / Monikulttuurisuusosaaminen ja suomen kieli

Monikulttuurisuusosaaminen ja suomen kieli

Hyvinvoiva monikulttuurinen työyhteisö 

Koulutuksen avulla parannat työyhteisöjen tehokkuutta, työturvallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä työntekijöiden työhyvinvointia. Koulutus auttaa vähentämään kulttuurisia väärinymmärryksiä ja konfliktitilanteita. Saat käytännön menetelmiä monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen. 

Koulutukseen sisältyy mm. 

 • Kulttuurin vaikutus sinussa ja minussa – kuinka ymmärtää paremmin itseä ja toista 
 • Miten kulttuurierot voivat näkyä työn arjessa, esimerkkejä ja ratkaisuehdotuksia 
 • Kulttuurisensitiivinen toisten kohtaaminen, yhteisen toimintakulttuurin perusta 
 • Ryhmätyöskentely ja harjoite: Ammattitaito ja työpaikkaosaaminen. Mistä yhteinen työkulttuurimme koostuu?
 • Koulutuksen kesto 3 h, voidaan toteuttaa Teamsin välityksellä
 • Kohderyhmä: Monikulttuuristen työyhteisöjen työntekijät, HR-henkilöstö, esihenkilöt ja tiimien vetäjät, jotka haluat saada lisätietoa monikulttuuristen työyhteisöjen hyvinvoinnin tukemisesta
 • Lisätietoja ja tarjouspyynnöt Merja Åstedt, merja.astedt@edu.hel.fi

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen

Koulutus antaa esihenkilölle varmuutta, tietoa ja taitoa toimia monikulttuurisen työyhteisön johtajana. Työyhteisö parantaa työntekijäkokemustaan ja työtyytyväisyyttä. Sujuvammana työskentelyn avulla saavutetaan kustannusäästöjä.

Koulutukseen sisältyy mm.

 • Kulttuurierojen esiintulo ja kohtaaminen työyhteisössä – esimerkkejä ja ratkaisuehdotuksia
 • Mitä jokaisen esihenkilön tulee tietää kulttuureista
 • Esihenkilön tärkeimmät tehtävät monikulttuurisessa  työyhteisössä
 • Yhteisten toimintatapojen määrittäminen ja piilo-odotukset
 • Resurssit ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Koulutus soveltuu esihenkilöille, palvelupäälliköille, tiimivetäjäjille, palveluvastaaville, osastohoitajajille, vuorovastaaville, työnjohtajulle ym.
 • Koulutuksen kesto 3 h, voidaan toetuttaa Teamsin välityksellä
 • Lisätietoja ja tarjouspyynnöt Merja Åstedt, merja.astedt@edu.hel.fi

Monikulttuurisuuden huomiointi arkiperehdytyksessä 

Työyhteisö tarvitsee osaamista, työntekijöiden tiedon ja taidon lisääntyminen auttaa arjen perehdytystilanteissa ja lisää työn sujuvuutta. Kuinka kuvataan työssä tarvittavat tiedot ja ohjeet selkokielisesti? Koulutuksesta saat käytännön vinkkejä arjen perehdytystilanteisiin koko työyhteisölle.

Koulutukseen sisältyy mm.

 • Etukäteen huomioitavat asiat 
 • Mitä asioita on hyvä huomioida keikkatyöntekijän  perehdytyksessä
 • Kohtaaminen ja vuorovaikutus  
 • Tsekkauslista oleellisista asioista selkokielellä 
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen.  Käytännön harjoitteet
 • Koulutus soveltuu koko työyhteisölle
 • Koulutuksen kesto 3 h, voidaan toteuttaa Teamsin välityksellä
 • Lisätietoja ja tarjouspyynnöt Merja Åstedt, merja.astedt@edu.hel.fi

Onnistunut vuorovaikutus monikulttuurisessa työyhteisössä 

Koulutus kehittää monikulttuuristen työyhteisöjen ja tiimien vuorovaikutustaitoja ja antaa käytännön ohjeita kielitietoiseen toimintaan.

Osa 1: Vuorovaikutus tiimityössä, sanallinen ja sanaton viestintä, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.  Selkokielisyys ja kielitietoisuus  vuorovaikutuksessa, perehdytys- ja ohjeistustilanteissa. Kesto 3 h, voidaan teteuttaa Teamsin välityksellä.

Osa 2 työpaja: Osallistujat pääsevät tuottamaan kielitietoisia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää todellisissa arjen työtilanteissa. Kesto 3 h, toteutetaan lähiopetuksena, mahdollista toteuttaa tilaajan tiloissa.

Osallistuja saa välineitä hyvään vuorovaikutukseen tiimin jäsenenä ja he oppivat:

 • Tarkastelemaan omia vuorovaikutustapoja ja mukauttamaan niitä tilanteen ja vastaanottajan mukaan  
 • Viestimään selkeämmin ja tehokkaammin lisäten yhteistä ymmärrystä 
 • Menetelmiä palautteen vastaanottamiseen ja antamiseen tiimin jäsenenä
 • Selkokielen käyttämisen perusteet  
 • Koulutus soveltuu koko työyhteisöll
 • Lisätietoja ja tarjouspyynnöt Merja Åstedt, merja.astedt@edu.hel.fi

Suomen kieltä työpaikalla: Opi suomen kieltä ja onnistu työssäsi! 

 • Koulutuksen aikana yrityksesi ulkomaalaistaustainen työntekijä oppii selviytymään työtehtävistään suomen kielellä. 
 • Koulutukseen sisältyy osallistujien suomen kielen osaamisen kartoitus. Osallistuja oppii käyttämään suomen kieltä rohkeammin. Koulutus tukee työn tekemistä suomen kielellä. 
 • Koulutuksen kesto esim yhteensä 23 opetuskertaa, 2tuntia / kerta.  
 • Koulutus voidaan järjestää asiakkaan tiloissa, Stadin AO:n tiloissa tai muussa sovitussa paikassa. 
 • Osallistujamäärä max 20. 
 • Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous: Outi Lehto, outi.lehto@edu.hel.fi