StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Ammatillisiin opintoihin liittyvät oppimateriaalit ja kustannukset

Ammatillisiin opintoihin liittyvät oppimateriaalit ja kustannukset

Opiskelijoilla on oltava opintojensa etenemisen vuoksi omaan alaansa sopivat, asianmukaiset työtarvikkeet. Näitä ovat esimerkiksi työvaatteet ja -jalkineet, joita käytetään harjoitustunneilla, työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja asiakaspalvelutehtävissä.

  • Oppivelvolliset, jotka opiskelevat ammatillista perustutkintoa, saavat maksutta kaikki opiskeluun liittyvät materiaalit kuten oppikirjat, työvaatteet ja -välineet. Oikeus maksuttomiin oppimateriaaleihin jatkuu sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun ammatillinen perustutkinto on suoritettu.
  • Muut opiskelijat maksavat ja hankkivat opiskeluun liittyvät materiaalit itse.

Tutkintokohtaiset ohjeet materiaalihankinnoista toimitetaan opiskelijoille ennen opintojen alkua tai heti opintojen aloitusvaiheessa. Tietoa kustannuksista löytyy myös täältä.