StadinAO / Tietoa Stadin AO:sta / Uudet toimipaikat / Myllypuron toimipaikka

Myllypuron toimipaikka

Myllypuroon nousi rakennus- ja talotekniikan osaamiskeskittymä

Stadin AO:n 1100 opiskelijalle rakennettiin uudet tilat Myllypuroon Metropolia ammattikorkeakoulun välittömään läheisyyteen. Oppilaitoksen rakennus- ja talotekniikka-alojen koulutus keskitetään uuteen rakennukseen. Rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2021, ja uudet tilat otettiin käyttöön syyslukukaudella 2023. Stadin AO:n Myllypuron toimipaikka on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu rakennus.

Uuden sukupolven oppimisympäristö kehittää kotimaista rakennusalaa

Metropolia ammattikorkeakoulun läheisyys tuo etuja rakennusalan opiskelijoille sekä tilankäytön että opetuksen kannalta. Oppilaitos voi esimerkiksi hyödyntää Metropolian betonilaboratoriota, ja Metropolian tiloihin tulevia puurakentamisen tiloja. Oppilaitoksen tarkoituksena on myös hyödyntää Metropolian opettajien ammattitaitoa, ja rakennustyömaan yhteistaidot kehittyvät rakentajien ja työnjohdon opiskelijoiden yhteisen opetuksen avulla. Lisäksi Stadin AO:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun vuorovaikutteinen opiskelu kannustaa hakeutumaan jatko-opintoihin oman tutkinnon jälkeen.

Kaupungin tavoitteena on ollut luoda maailman fiksuin rakennusalan osaamiskeskittymän, joka on kansainvälisestikin kiinnostava. Metropolian kanssa täysin uudenlaisessa keskittymässä tulevaisuuden työnantajat ja -tekijät kohtaavat. Tällä yhteistyöllä on laajempaa merkitystä kotimaisen rakennusalan kehitykselle. Uuden tiedon, tutkimuksen ja käytäntöjen myötä saadaan parannettua rakentamisen menetelmiä ja laatua sekä hyödynnettyä digitalisaatiota.

Tilat tukevat uudenlaista oppimista

Uuden rakennuksen joustavat tilaratkaisut tukevat opiskelun mielekkyyttä ja mahdollistavat uudenlaisen yrittäjämäisen tavan toimia. Ulkopuolisille yrityksille varatuissa tiloissa voidaan järjestää muun muassa koulutuksia, esittelyjä ja harjoitteluja.

Itse rakennus toimii myös oppimisen työkaluna, sillä rakennus- ja talotekniikan järjestelmät ovat osin näkyvissä lasiseinien takana. Myös ulkotilat on suunniteltu käytännön opetusta tukeviksi.

Oppilaitos vahvistaa Myllypuron raideliikenteeseen tukeutuvaa kampuskeskustaa

Kun 1100 opiskelijan oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun kampusalueen yhteyteen rakennettu Helsingin kielilukio valmistui syyslukukaudelle 2023, liikkuu Myllypurossa päivittäin noin 8000 opiskelijaa. Osaamiskeskittymän sijainnin valintaan vaikuttivat alueen hyvät liikenneyhteydet ja tuleva Tiederatikka. Myllypuro on uudistuva kaupunginosa, jonne rakennetaan tulevaisuudessa lisää asuntoja myös opiskelijoille.

Energiatehokas rakennus toteutettiin elinkaarimallilla

Uusi rakennus suunniteltiin ja toteutettiin vastaamaan Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Rakennus yltää A-energialuokkaan ja suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoon. Teknisten järjestelmien energiatehokkuus on korkeaa tasoa, ja yli 15 prosenttia kokonaisenergiantarpeesta tuotetaan paikallisesti aurinkopaneeleilla ja lämpöpumpputekniikalla. Rakennuksessa on lisäksi viherkattoja. Uudisrakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi Fira, ja talotekniikan kokonaistoimituksesta suunnitteluineen Caverion. Rakennus toteutettiin elinkaarimallilla. Caverion vastaa 20 vuoden ajan kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteiden mukaisesta energiankulutuksesta.