StadinAO / Työelämälle / Opiskelija työpaikallenne / Koulutussopimus

Koulutussopimus

Aiemmin puhuttiin opiskelijoiden työharjoittelusta. Nykyään terminä on työelämässä oppimisen jakso, jonka ajaksi solmitaan koulutussopimus.

Koulutussopimuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii uutta osaamista ja vahvistaa ammattitaitoaan työpaikalla. Opiskelija ei ole työsuhteessa, joten hänelle ei makseta palkkaa tai muuta korvausta.

Koulutussopimus suunnitellaan aina työnantajan, opettajan ja opiskelijan yhteistyönä. Opiskelija on työpaikalla 1−5 päivää viikossa, ja sopimuksen ajankohta, kesto sekä tuntimäärä sovitaan aina yksilöllisesti.


Lisätiedot: Asiakkuudet-tiimi