StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Opintotoimistopalvelut

Opintotoimistopalvelut

Stadin AO:ssa jokaisella toimipaikalla on oma opintotoimistonsa ja opintosihteerinsä avustamassa opiskelijoita muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Opiskelutodistukset
  • Opintosuoritusotteet
  • Henkilötietoilmoitukset
  • Nimi- ja yhteystietomuutokset
  • TE-toimiston omaehtoisen koulutuksen tuki
  • Kelan opintotuki- ja koulumatkatukihakemukset

Katso toimipaikkakohtaisten opintotoimistojen yhteystiedot.

Lisätietoja opiskelijan mahdollisuuksista hakea tukea opintoihinsa löydät Kelan, TE-palvelujen ja Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Opiskelijan matkoihin liittyvistä eduista löydät lisätietoa HSL:n, VR:n ja Matkahuollon verkkosivuilta.

Stadin AO:n tutkinto-opiskelijat voivat hakea HOAS:n opiskelija-asuntoa. Lisätietoja näistä opiskelija-asunnoista löydät HOAS:n verkkosivuilta. Stadin AO:lla ei ole omaa asuntolaa.