StadinAO / Hae opiskelemaan / Ammattilukio

Ammattilukio

Ylioppilaslakki

Ammattilukio tarkoittaa lukio-opintojen suorittamista yhtä aikaa ammatillisen perustutkinnon kanssa.

 • Kaikilla Stadin AO:ssa ammatillista perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus ilmoittautua ammattilukio-opiskelijaksi.
 • Lukio-opintoja voi suorittaa omien tavoitteidensa mukaisesti joko kaksoistutkinto- tai aineopintopolulla.
 • Lukio-opinnot voi aloittaa heti ammatillisten opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana.
 • Lukio-opinnot edellyttävät opiskelijalta riittävää kielitaitoa (suositus B1-taso), hyviä opiskeluvalmiuksia ja kykyä itsenäiseen opiskeluun.

Lukio-opetuksen järjestää Konepajan aikuislukio (ent. Helsingin aikuislukio) aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Kaksoistutkintopolku
Kaksoistutkintopolulla opiskelija tekee sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Polku on vaativa ja edellyttää sitoutumista ja pitkäjännitteisyyttä.

Aineopintopolku
Aineopintopolulla opiskelija suorittaa lukioaineiden yksittäisiä opintojaksoja ammatillisten opintojen rinnalla omien uratavoitteidensa mukaisesti.

Kiinnostuitko ammattilukiosta?

 • Ilmoittautumisohjeet löytyvät tämän sivun lopusta.

Lue Stadin AO:n ammattilukion toteutussuunnitelma ePerusteissa täällä tai tutustu suoraan sen eri teemoihin:

Katso vielä ammattilukio-opiskelijoiden laatima video ammattilukiosta täällä.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Opintojesi alussa sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 • Suunnitelma kirjataan Wilmaan, ja sitä päivitetään säännöllisesti, kun se opintojen aikana muuttuu ja tarkentuu.
 • Apua suunnitteluun saat Stadin AO:n omaopettajalta ja opinto-ohjaajalta sekä Konepajan aikuislukion opinto-ohjaajalta. Myös huoltaja voi osallistua suunnitteluun.
 • Lukio-opintojen tarkempi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään Konepajan aikuislukiossa.
 • Keskimääräinen lukio-opintojen suorittamisaika kaksoistutkinnossa on tutkinnosta riippuen noin 3,5 vuotta (kaksoistutkintopolku).
 • Lukio-opintoja voi suorittaa myös yksittäisinä aineopintoina (aineopintopolku). 

Lukio-opetus

Konepajan aikuislukion periodit lukuvuonna 2023–2024

 1. periodi 23.8.–12.10.2023, syysloma 16.10.–20.10.
 2. periodi 23.10.–7.12.2023, vapaa 6.12.
 3. periodi 11.12.2023–8.2.2024, joululoma 22.12.–5.1.
 4. periodi 12.2.–9.4.2024, talviloma 19.2.–23.2., vapaa(pääsiäinen) 28.3.–1.4.
 5. periodi 10.4.–30.5.2024, vapaa 30.4., 1.5. ja 9.5.

Kaksoistutkintopolku

Päiväopetus järjestetään lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

 1. vuoden opiskelijat, Stadin AO:n Hattulantien toimipaikka
 2. vuoden opiskelijat, Stadin AO:n Sturenkadun toimipaikka
 3. vuoden opiskelijat, Metropolian Myllypuron kampus
 • Ylioppilastutkintoon valmentavia lukioaineita opiskellaan kahtena päivänä viikossa.
 • Ammatillisen perustutkinnon opintoja opiskellaan kolmena päivänä viikossa.
 • Henkilökohtainen lukio-opintosuunnitelma huomioidaan ammatillisten opintojen HOKS:ssa.

Lukuvuonna 2024-2025 lukio-opintojen päiväopetus järjestetään Elimäenkadulla Konepajan lukion ja aikuislukion tiloissa.

Aineopintopolku

Lukio-opintojen suorittamisajankohdat määräytyvät opiskelijan henkilökohtaisten oppiainevalintojen mukaan.

 • Opiskelija suorittaa lukioaineiden yksittäisiä opintojaksoja.
 • Henkilökohtainen lukio-opintosuunnitelma huomioidaan ammatillisten opintojen HOKS:ssa.

Lukio-opintojen suorittaminen

Huomioi, että lukiossa opiskeleminen edellyttää

 • osallistumista opetukseen ja oppituntityöskentelyyn,
 • arviointiin perustuvien kokeiden ja/tai tehtävien suorittamista sekä
 • paljon itsenäistä opiskelua omalla ajalla.

Suositeltavaa luettavaa

Lukio-opintojen kustannukset

Oppivelvollisuuslain (L 1214/2020) piiriin kuuluville opiskelijoille toisen asteen opinnot ovat maksuttomia, ammattilukiolaisille myös lukio-opintojen osalta. Muita opiskelijoita koskevat alla olevat käytänteet.

 • Stadin AO:n opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukio-opetuksesta.
 • Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu.
 • Opiskelijan tulee hankkia lukion oppiainekohtaiset lisenssit (noin 15 € / opintojakso) tai oppikirjat sekä opiskelutarvikkeet itse.

Huom! Kaikilla opiskelijoilla tulee olla käytössään henkilökohtainen kannettava tietokone koko lukio-opiskelun ajan.

 • Kannettavaa konetta (ml. kuulokkeet) käytetään apuna opiskelussa niin oppitunneilla kuin itsenäisessäkin opiskelussa.
 • Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja myös ylioppilaskokeissa.
 • Oppivelvollisilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada tietokone ja kuulokkeet lainaksi Stadin AO:sta.

Lisätietoa hankinnoista saat opintojen alussa lukion opettajilta.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta kolmesta seuraavasta ryhmästä. Näistä vähintään yhden tulee olla pitkän oppimäärän koe.

 • Matematiikka
 • Toinen kotimainen kieli
 • Vieras kieli
 • Reaaliaine: biologia, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, maantiede, psykologia, uskonto, terveystieto ja yhteiskuntaoppi

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin suoritettuaan vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen (L 502/2019 § 7 mom. 3). Osa osaamispisteistä voidaan tunnustaa suoritetuista lukio-opinnoista.

Lisätietoa tutkintorakenteesta voi lukea Ylioppilastutkintolautakunnan sivulla täällä.

Ylioppilaaksi valmistuminen

Ylioppilastutkintotodistus annetaan ammattilukio-opiskelijalle, kun hän on

 • saanut ammatillisen perustutkinnon valmiiksi ja
 • suorittanut ylioppilastutkinnon kokeet hyväksytysti.

Ylioppilaaksi valmistuva voi halutessaan hankkia joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.

Ylioppilastutkinnon lisäksi opiskelija voi suorittaa aikuislukiossa myös koko lukion oppimäärän.

Ilmoittautuminen ammattilukio-opiskelijaksi

Voit ilmoittautua lukio-opintoihin heti Stadin AO:n opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, opintojen alussa tai myöhemmin opintojen aikana.

 1. Avaa Konepajan aikuislukion ilmoittautumislomake täällä.
 2. Lue ilmoittautumisohjeet ja täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.
 3. Jos olet alaikäinen, täytä lomake huoltajasi kanssa.
 4. Muista lähettää lomake.

Kerro ilmoittautumisesta tai ilmoittautumishalukkuudesta aina omaopettajalle ja tarvittaessa opinto-ohjaajalle.

Lukio-opinnot alkavat henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tarkemmat tiedot lukio-opintojen sisällöistä sekä käytännön järjestelyistä saat heti opintojen alkaessa.

Lukioinfot

Ammattilukio-opinnoista kiinnostuneille sekä heidän huoltajilleen pidetään info elokuussa ja aina tarvittaessa.

 • Ammattilukioon su 6.8.2023 mennessä ilmoittautuneille lähetetään viikolla 32 kutsu lukio-infoihin sähköpostitse.
 • Lukio-infot pidetään ma 14.–ti 15.8. klo 17.00 (lähi) ja klo 18.30 (etä).

Lisätietoa

Aikuislukion ”olohuone” ti–ke klo 16.00–17.00 os. Mäkelänkatu 47, jolloin lukion opot ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin.

Silvia Soosalu, opinto-ohjaaja ja ammattilukiokoordinaattori
09 310 84576 | 050 4013692
silvia.soosalu@edu.hel.fi