StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Tukea oppimiseen ja opiskeluun

Tukea oppimiseen ja opiskeluun

Omaopettaja

Omaopettaja on opiskelijan tukena opintojen alusta valmistumiseen asti kaikissa tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS tehdään yhdessä omaopettajan kanssa opintojen alussa. Omaopettajat seuraavat opintojen edistymistä, osaamisen kehittymistä ja opintosuorituksia. Lisäksi omaopettajat tiedottavat opiskelijoita erilaisista tapahtumista ja oppilaitostoiminnasta.

Jos sinulla on oppimisvaikeuksia, kerro niistä omaopettajallesi. Omaopettajasi ja tarvittaessa erityisopettajan kanssa voitte selvittää millaista tukea tarvitset opiskeluun ja miten tätä tukea voidaan hakea.

Opinto-ohjaaja

Stadin AO:n opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita tutkinnon suorittamisessa. Opot toimivat yhteistyössä omaopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Opinto-ohjaajalta saa tietoa esimerkiksi jatko-opintomahdollisuuksista.

Jos olet keskeyttänyt opintosi väliaikaisesti, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan palatessasi takaisin opiskelemaan. Jos tarvitset lisätietoa mahdollisuuksista vaihtaa oppilaitosta tai hakea toiseen koulutukseen Stadin AO:n sisällä, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan.

Opinto-ohjaaja auttaa sinua opintojesi eri vaiheissa. Videolta näet, missä kaikissa eri asioissa saat apua opolta.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto auttaa opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Jos sinulla on kysymyksiä esimerkiksi henkisestä hyvinvoinnista, opintojen etenemisestä tai arjen sujumisesta, ota yhteyttä opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuollossa työskentelevät kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat ja psykiatriset sairaanhoitajat.

Kuraattori tukee asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun sekä erilaisiin muuttuviin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Psykologi tukee opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia. Voit hakeutua tapaamaan psykologia esimerkiksi stressiin, mielialaan, ahdistuneisuuteen, jännitykseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

Psykologien ja kuraattorien palvelu- ja yhteystiedot löytyvät täältä.

Opiskeluterveydenhuolto tukee opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa:

  • Terveystarkastukset
  • Terveyskeskustelut sekä terveysneuvonta ja -ohjaus
  • Ehkäisyneuvonta
  • Rokotusneuvonta
  • Perusrokotukset

Terveydenhoitaja ottaa yhteyttä terveystarkastukseen kutsuttaviin. Opiskelija voi itse varata ajan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin.

Erityisopettajat

Tutustu oppimisen tuen suunnitelmaan täällä.

Tukea työelämässä oppimiseen

Ammattiin opiskellaann entistä enemmän työpaikoilla. Jotta opiskelun eteneminen on mahdollisimman selkeää, olemme purkaneet työelämässä oppimisen vaiheet kuvioon.