StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Tukea oppimiseen ja opiskeluun

Tukea oppimiseen ja opiskeluun

Omaopettaja

Omaopettaja on opiskelijan tukena opintojen alusta valmistumiseen asti kaikissa tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS tehdään yhdessä omaopettajan kanssa opintojen alussa. Omaopettajat seuraavat opintojen edistymistä, osaamisen kehittymistä ja opintosuorituksia. Lisäksi omaopettajat tiedottavat opiskelijoita erilaisista tapahtumista ja oppilaitostoiminnasta.

Jos sinulla on oppimisvaikeuksia, kerro niistä omaopettajallesi. Omaopettajasi ja tarvittaessa erityisopettajan kanssa voitte selvittää millaista tukea tarvitset opiskeluun ja miten tätä tukea voidaan hakea.

Opinto-ohjaaja

Stadin AO:n opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita tutkinnon suorittamisessa. Opot toimivat yhteistyössä omaopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Opinto-ohjaajalta saa tietoa esimerkiksi jatko-opintomahdollisuuksista.

Jos olet keskeyttänyt opintosi väliaikaisesti, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan palatessasi takaisin opiskelemaan. Jos tarvitset lisätietoa mahdollisuuksista vaihtaa oppilaitosta tai hakea toiseen koulutukseen Stadin AO:n sisällä, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan.

Opinto-ohjaaja auttaa sinua opintojesi eri vaiheissa. Videolta näet, missä kaikissa eri asioissa saat apua opolta.

Huom! Opiskelijoilla on tarvittaessa oikeus saada oppilaitoksen tarjoamaa ohjausta vielä vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Opiskeluhuolto

Toisen asteen tukiverkosto

Toisen asteen tukiverkosto

Tutustu toisen asteen tukiverkoston vuorovaikutteiseen infograafiin tarkemmin täällä.

 • Kuvauksessa esitellään kaikki opiskelijoita tukevat palvelut ja toimijat yhteisesti, jolloin niiden tarkastelu ja löytäminen on helpompaa. Toisen asteen opiskelijoita ja henkilökuntaa on osallistettu kuvauksen luomisessa.

Huom! Valitse graafista itseäsi kiinnostava kohde, niin saat siitä lisätietoa.

Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuolto auttaa opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Jos sinulla on kysymyksiä esimerkiksi henkisestä hyvinvoinnista, opintojen etenemisestä tai arjen sujumisesta, ota yhteyttä opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuollossa työskentelevät kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat ja psykiatriset sairaanhoitajat.

Kuraattori tukee asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun sekä erilaisiin muuttuviin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Psykologi tukee opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia. Voit hakeutua tapaamaan psykologia esimerkiksi stressiin, mielialaan, ahdistuneisuuteen, jännitykseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

Psykologien ja kuraattorien palvelu- ja yhteystiedot löytyvät täältä.

Opiskeluterveydenhuolto tukee opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa:

 • Terveystarkastukset
 • Terveyskeskustelut sekä terveysneuvonta ja -ohjaus
 • Ehkäisyneuvonta
 • Rokotusneuvonta
 • Perusrokotukset

Terveydenhoitaja ottaa yhteyttä terveystarkastukseen kutsuttaviin. Opiskelija voi itse varata ajan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin.

OPVA

OPVA = OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNOT

Opiskelija tarvitsee hyviä perustaitoja, jotta hänen opintonsa etenevät ja hän valmistuu ammattiin.

Jos opiskelija tarvitsee apua perustaitojen kanssa, hän voi opiskella OPVAssa. Suunnittelemme silloin opiskelijalle sopivat OPVA-opinnot.

 • Omaopettaja sopii opiskelijan kanssa, mitä ja miten opiskelee.
 • OPVA-opinnot voivat olla samaan aikaan kuin muu opiskelu, esim. pari päivää viikossa. Ne voivat olla myös oma jakso opiskelun alussa.

OPVA-opintoja ovat muun muassa:

 • Oppimistaito (esim. opintojen suunnittelu, oppimistavat, vahvuudet ja kehittämiskohteet)

Kielitaito: lukeminen, kirjoittaminen ja puhuminen
Oman alan kielitaito (suomen kieli: esim. ammattisanat, puhuminen ja kirjoittaminen työtehtävissä, kielen harjoittelu)
Toinen kotimainen kieli ja/tai vieras kieli (esim. kielenkäytön harjoittelu)

 • Matematiikan taidot

Numerotaidot (esim. peruslaskut, sanalliset tehtävät)
Matematiikka (esim. peruslaskut, onko vastaus oikein)
Fysiikka ja kemia (esim. oman alan tärkeät käsitteet ja säännöt, laskut, päässälasku- ja päättelytaidot)

 • Tietotekniset taidot (esim. tietokoneen peruskäyttö, ohjelmat ja sovellukset, haku)
 • Arjen ja elämänhallinnan sekä käytännön taidot (esim. hyvinvointi, raha-asiat, vuorokausirytmi)
 • Työelämätaidot (esim. työtehtävät ja työpaikat, työssäoppimispaikan hakeminen, työelämän pelisäännöt, myös tuki työpaikalle)

Erityisopettajat

Opiskelija voi saada opintoihinsa erityistä tukea. Erityinen tuki tarkoittaa, että opiskelijalla on esimerkiksi oppimisvaikeus, ja erityisopettaja suunnittelee, miten hän saa apua säännöllisesti.

Tutustu oppimisen tuen suunnitelmaan täällä.

Opiskelija!

Jos huomaat, että tarvitset apua opiskelutaidoissa, keskustele siitä rohkeasti ja mahdollisimman pian omaopettajasi, opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai jonkun muun opettajan kanssa. OPVA-opinnot ja erityinen tuki auttavat sinua etenemään opinnoissasi.