StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Työvoimakoulutukset / Hoiva-avustaja koulutus (TE nro 719988) (Hakuaika päättyy 19.5.2024)

Hoiva-avustaja koulutus (TE nro 719988) (Hakuaika päättyy 19.5.2024)

Hoiva-avustajana huolehdit asiakkaiden perustarpeista ja työskentelet vanhus- ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä.

Hoiva-avustajat eivät ole yksin työvuorossa, eivätkä he vastaa lääkehoidon toteutuksesta. Hoiva-avustaja työskentelee usein kodinomaisissa hoitoympäristöissä, esimerkiksi palvelutaloissa ja hoivakodeissa.

Kenelle palvelu sopii?

Hoiva-avustajakoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan avustavista tehtävistä kiinnostuneille 20-vuotta täyttäneille työttömille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, jotka haluavat toimia avustajana ikääntyneille.

Koulutus edellyttää hyvää terveydentilaa ja mahdollisuutta tehdä vuorotyötä. Vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alalle soveltuvuus vaatii myös suomen kielen taitoa vähintään tasolla A2.1. Opiskelijoiden tulee tarvittaessa osoittaa kielitaitonsa kielitesteissä ennen mahdollista haastattelua.

Sisältö

Koulutus koostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta:
· Kasvun ja osallisuuden edistäminen (Kasvu)
· Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (IHKO)

Huomioidaan mahdolliset uudet tutkinnonosat, jotka tulevat voimaan 1.8.2024.
Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Tavoitteena on antaa perusvalmiuksia sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden avustamisessa ja tukemisessa heidän arkitoimissaan, esimerkiksi avustaminen:
· ruokailussa
· henkilökohtaisen hygienian hoidossa
· ulkoilussa
· viriketoiminnassa

Aika ja paikka

Työvoimakoulutus toteutetaan ajalla: 5.8.2024-30.5.2025.

Loma-aika: 23.12.2024-6.1.2025

Koulutus on lähi- ja verkko-opetusta sekä työssä oppimista.
Lähiopetus: Stadin AO, Vilppulantien toimipiste, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki

Hinta ja peruutusehdot

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta.

Jatkopolut

Hakeutuminen

Hae koulutukseen TE-toimiston sivuilla. Voit myös jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon / kuntakokeiluun.

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, vahvista hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Koulutushakemus.

Perustele hakemukseesi huolella, miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen. Hakemusten perusteella osa hakijoista valitaan valintahaastatteluun.
 
HAASTATTELUN/VALINTATILAISUUDEN VELVOITTAVUUS
Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).
 
KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET
Koulutuksen ajalta sinulle voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki) johon sinulla työttömänä ollessasi on oikeus. Mikäli et ole työtön tai työttömyysuhan alainen (lomautettu tai osa-aikatöissä) selvitä etukäteen mitä etuutta olet oikeutettu saamaan koulutuksen ajalta.
 
Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse KOULUTUSNEUVONNASTA p. 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9-16.
 
Valintojen etenemistä voit seurata koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.tyomarkkinatori.fi).

Huomioita

Kielitesti 4.6.2024 ja haastattelut 10.-11.6.2024.

Terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaympäristöissä vaaditaan myös opiskelijoilta tartuntatautilain (Tartunta-tautilaki 1.3.2018) mukainen rokotussuoja. Rokotussuoja on oltava voimassa heti opiskelujen alussa.

Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hakijan tulee olla terveydeltään alalle soveltuva ja lisäksi on oltava moitteeton rikosrekisteri. Osoitteessa https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky voit tutustua SORA-lainsäädäntöön. On huomioitava, että työvoimakoulutuksen jälkeen vähin-tään 3 kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa työnantajalla on velvollisuus pyytää työntekijää esit-tämään itsestään rikosrekisteriote, jos työtehtäviin kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden kans-sa toimimista (https://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/ajankohtaista/2023/sote-valvontalaki-rikosrekisteriote.html).

Lisätietoja

Stadin AO, opettaja Anna Naakka, anna.naakka(at)edu.hel.fi, 040 334 9293

Stadin AO, koulutuspäällikkö Tarja Luokkanen, tarja.luokkanen(at)hel.fi, 040 849 5022