Stadin AO vahvistaa rakennusalan osaamista 

Julkaistu 3.11.2023, 1:25

Myllypuroon on valmistunut uudet oppimisen tilat, joissa vahvistetaan rakennusalan osaamista. Avajaisia vietettiin torstaina 2. 11. Myllypuron toimipaikka sijaitsee Metropolia ammattikorkeakoulun välittömässä läheisyydessä, ja sinne keskitetään Stadin AO:n rakennus- ja talotekniikka-alojen koulutus.

Oppimisympäristön tarkoituksena on kehittää rakennusalaa 

Helsingin kaupungin ja Stadin AO:n tavoitteena on ollut luoda maailman fiksuin rakennusalan kampus, joka on kansainvälisestikin kiinnostava. Stadin AO ja Metropolia ammattikorkeakoulu muodostavat uudenlaisen rakennusalan osaamiskeskittymän, jossa tulevaisuuden työnantajat- ja tekijät kohtaavat.   

Metropolia ammattikorkeakoulun läheisyys tuo etuja rakennusalan opiskelijoille sekä tilankäytön että opetuksen kannalta. Stadin AO voi esimerkiksi hyödyntää Metropolian betonilaboratoriota, ja Metropolia oppilaitoksen tiloissa olevia puurakentamisen tiloja.   

Stadin AO ja Metropolia ammattikorkeakoulu tulevat yhdistämään osaamistaan, minkä ansiosta rakennustyömaan yhteistaidot kehittyvät rakentajien ja työnjohdon opiskelijoiden yhteisen opetuksen avulla. Lisäksi oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun vuorovaikutteinen opiskelu kannustaa hakeutumaan jatko-opintoihin oman tutkinnon jälkeen.  

Uuden rakennuksen joustavat tilaratkaisut tukevat opiskelun mielekkyyttä ja mahdollistavat uudenlaisen yrittäjämäisen tavan toimia. Ulkopuolisille yrityksille varatuissa tiloissa voidaan järjestää muun muassa koulutuksia, esittelyjä ja harjoitteluja. 
 
Itse rakennus toimii myös oppimisen työkaluna, sillä rakennus- ja talotekniikan järjestelmät ovat osin näkyvissä lasiseinien takana. Myös ulkotilat on suunniteltu käytännön opetusta tukeviksi.  
 
VS. Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö Sari Slöör korostaa Myllypuron toimipaikan merkitystä tulevaisuuden rakentajana.  
 
– Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen tukemisen lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä rakennus- ja talotekniikan alojen asiantuntijoiden kanssa, mikä mahdollistaa uudenlaisen oppimisen kulttuurin. Työelämä- ja yrittäjyystaidot ovat osa nykyistä ja tulevaisuuden ammatillista koulutusta. 

Itäinen Helsinki vahvistaa asemaansa toisen asteen koulutuksen tarjoajana 

Rakennusalan kampusalueen yhteyteen on noussut myös Helsingin kielilukiolle uudet tilat. 

Myllypurossa liikkuu päivittäin noin 8000 opiskelijaa. Kampusalueen sijainnin valintaan vaikuttivat alueen hyvät liikenneyhteydet muun muassa pikaraitiovaunu, joka yhdistää Myllypuron ja Espoon Otaniemen kampusalueen. Myllypuro on uudistuva kaupunginosa, jonne rakennetaan lisää asuntoja myös opiskelijoille. 

Avajaisissa korostettiin ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkittävyyttä 

 
Myllypuron toimipaikan avajaisiin oli saapunut sankka joukko ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita, rakennusalan työelämäkumppaneita, rakentajan ja rakennuttajan edustajia, opiskelijoita ja koulutusalan vaikuttajia sekä itäisen Helsingin alueellista verkostoa. 

Myllypuron uusi toimipaikka

Ammatillisessa koulutuksessa katsotaan aina eteenpäin ja sama tunnelma välttyi myös avajaispuheissa. Ammatillisen koulutuksen osaajat pyörittävät yhteiskuntaa ja rakentamisen osaajilla on tässä tärkeä rooli.  

Juhlavieraat kiittelivät Helsingin kaupungin panostuksia ammatilliseen koulutukseen ja itäisen Helsingin kehittämiseen. Opiskelijoilla oli tärkeä rooli avajaisissa, kun he pääsivät esittelemään rakennuksen toimintaa. Rakennuksen seinäpanelointia ja ulkoverhousta on tehty oppilastyönä.