Stadin AO:n työelämäpalkinnot jaettiin oppilaitosyhteistyön kehittäjille

Julkaistu 5.12.2022, 7:56

Stadin ammatti- ja aikuisopiston eli Stadin AO:n työelämäpalkinnot ovat tunnustus sellaisille henkilöille ja työnantajille, jotka ovat kehittäneet ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä saumatonta yhteistyötä. Kaikkien palkittujen toiminnassa on korostunut vastuullisuus ja jatkuvan oppimisen arvostus.

Työelämäpalkinnot jaettiin jo neljännen kerran. Stadin AO:n asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho kertoo valintaperusteissa nousseen tänä vuonna esille erityisesti vastuullisuuden ja eettisen opiskelijoiden ohjauksen. Tämä on näkynyt esimerkillisenä ja laadukkaana perehdyttämisenä. Hyvin perehdytetty opiskelija kokee olonsa tervetulleeksi. Oppimistulokset ovat hyviä, kun työpaikalla sitoudutaan ohjaustyöhön ja ilmapiiri on arvostava, avoin ja kannustava.

Palkittujen työelämäyhteistyössä on korostunut myös yhteiskunnallinen vastuu erilaisten oppijoiden kouluttamisesta tulevaisuuden ammattilaisiksi.

”Aion juhlistaa tätä päivää rekisteröimällä yritykseni kaupparekisteriin”

Työelämäpalkinnot jaettiin kuudessa eri kategoriassa: Vuoden työpaikkaohjaaja, Vuoden työelämäkumppani, Vuoden yrittäjäopiskelija, Vuoden yrittäjyyskasvatuksen kumppani, Vuoden Stadin eldis sekä Vuoden työelämäyhteistyöopettaja.

Vuoden työpaikkaohjaajana palkittu Yulia Sidorova pyrkii työssään lisäämään opiskelijoiden motivaatiota.

”Työpaikkaohjaajana saan opettaa myös suomalaista työkulttuuria, monelle se voi olla aivan vierasta. Yritän aina antaa opiskelijoille oman pienen projektin, josta he vastaavat. Tämä lisää motivaatiota ja rohkeutta”, Sidorova kertoo.

Vuoden työelämäkumppanina palkitun Pharmac Finland Oy:n toimitusjohtaja Karoliina Kaijasilta-Järvenpää kertoo, että hyvä perehdytys on heille tärkeää: ”Panostamme laadukkaaseen opiskelijoiden perehdyttämiseen, moni jää työelämäjakson jälkeen tuntitöihin ja valmistuttuaan hakee meiltä työpaikkaa.”

Tällä kertaa palkittiin myös vuoden yrittäjäopiskelija. Rakennusalaa Stadin AO:ssa opiskeleva Siiri Karosto iloitsi palkinnosta ja kertoi päivän suunnitelmistaan: ”Aion juhlistaa tätä päivää rekisteröimällä ekologisen korjausrakentamisen yritykseni tänään kaupparekisteriin. Tulevaisuus näyttää valoisalta töiden ja yrityksen suhteen.”

Vuoden yrittäjyyskasvatuksen kumppanina palkitusta Business Helsingistä kerrotaan, että Stadin AO:sta he saavat taitavia uusia yrittäjiä.

”Ekosysteemi eri kumppanien välillä on tärkeä. Tarjoamme vertaistukea ja mentorointia, jota tarvitaan yrityksen alkuvaiheessa”, toteavat Business Helsingin yritysneuvonnan palvelupäällikkö Toivo Utso ja yritysneuvoja Hannele Kostiainen.

Vuoden eldiksenä eli oppimisen liekin sytyttäjänä palkittiin Zugu Oy Pâtisserie. ”Olemme saaneet valtavan paljon hyviä ja tulevaisuuteen katsovia työntekijöitä, työelämäyhteistyö Stadin AO:n kanssa on loistava rekrytointikanava”, toimitusjohtaja Teemu Aura iloitsee.

Vuoden työelämäyhteistyöopettajan palkinnon sai Stadin AO:ssa sosiaali- ja terveysalaa opettava Aila Kuusio. Hän toteaa työelämäyhteistyön olevan oman työn perusta.

”En voi kuvitella ammatillisen opettajan työtä ilman työelämäyhteistyötä. Työpaikkavierailut innostavat ja motivoivat opettajaa, ja pysymme ajan tasalla siitä, mitä työelämässä tapahtuu”, Kuusio sanoo.

Tiivis työelämäyhteistyö kehittää ammattitaitoa

Työelämässä oppimisen merkitys on korostunut ammatillisessa koulutuksessa. Yhä useampi työpaikka tarjoaa valmistumisen ja uran jatkon kannalta arvokkaita oppimismahdollisuuksia koulutus- tai oppisopimuksen muodossa. Opiskelijoiden tavoitteelliset työelämässä oppimisen jaksot suunnitellaan yhteistyönä opiskelijan, ammatillisen opettajan, Stadin AO:n työvalmentajan ja työnantajan kesken.

Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen korosti avauspuheenvuorossaan työelämäyhteistyön merkitystä sekä jatkuvaa oppimista ja ennakointikyvykkyyttä.

”Työelämäyhteistyöstä hyötyvät niin opiskelijat, työantajat kuin Stadin AO:n henkilöstö. Se ylläpitää ja kohottaa opetushenkilöstön ammatillista osaamista, vastaa työelämän osaamistarpeisiin ja edistää työllisyyttä”, kertoo palkintoraadin puheenjohtaja rehtori Eeva Sahlman.

Vuoden 2022 työelämäpalkinnon saajat

Vuoden työpaikkaohjaaja
Yulia Sidorova, Quality Control Manager, Labsystems Diagnostics Oy

Vuoden työelämäkumppani
Pharmac Finland Oy

Vuoden yrittäjäopiskelija
Siiri Karosto, rakennusala, Stadin AO

Vuoden yrittäjyyskasvatuksen kumppani
Business Helsinki

Vuoden Stadin eldis eli oppimisen liekin sytyttäjä
Zugu Oy Pâtisserie Teemu Aura

Vuoden työelämäyhteistyöopettaja
Aila Kuusio, sosiaali- ja terveysalan opettaja, Stadin AO

Kuvat: Jorma Harjamäki