StadinAO / Hae opiskelijaksi / Ammattilukio

Ammattilukio

Ylioppilaslakki

Haluatko opiskella lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla?

Voit sisällyttää ammatillisiin opintoihisi ylioppilastutkintoon valmentavat aineopinnot, jolloin sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinto. Vaihtoehtoisesti voit opiskella eri lukioaineiden yksittäisiä kursseja ja korvata niillä yhteisten tutkinnon osien pakollisia tai valinnaisia osia.

Kahden tutkinnon suorittaminen yhtä aikaa

 • vaatii motivaatiota ja sitoutumista sekä hyvät perustiedot opiskeltavissa lukioaineissa
 • lisää yleissivistystäsi ja
 • antaa sinulle erinomaiset valmiudet jatkaa opintojasi korkeakoulussa ja/tai siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.

Helsingin aikuislukio järjestää Stadin AO:n opiskelijoille ylioppilastutkintoon valmentavaa lukio-opetusta. Lukio-opetus toteutetaan lukuvuonna 2021-2022 StadinAO:n Hattulantien toimipaikassa  (2.–3. vuoden opiskelijat)  ja Metropolian Myllypuron kampuksen tiloissa (1. vuoden opiskelijat).

Ammattilukiossa:

 • lukiokursseja opiskellaan kahtena päivänä viikossa
 • ammatilliseen perustutkintoon tähtääviä opintoja suoritetaan kolmena päivänä viikossa
 • koulutussopimusjaksot sekä näytöt työelämässä sisältyvät ammatillisiin opintoihin
 • ylioppilaskokeet tehdään hajautetusti kolmannen vuosiluokan syksyllä ja keväällä sekä mahdollisesti vielä neljännen vuoden syksyllä.

Lukio-opiskelijana:

 • suoritat ylioppilastutkintoon pakollisiksi valittujen aineiden lukiokursseja
 • osallistut ylioppilaskokeisiin
 • saat ylioppilastutkintotodistuksen ammatillisen perustutkinnon ohella.

Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta:

 • kaikille pakollinen koe: äidinkieli tai suomi toisena kielenä
 • kolme koetta seuraavien neljän kokeen joukosta (yhden täytyy olla pitkän oppimäärän koe):
 • toisen kotimaisen kielen koe
 • vieraan kielen koe
 • matematiikan koe
 • reaaliaineen koe
 • lisäksi vielä yksi vapaavalintainen koe

Ylioppilastutkinnon kokeisiin voit osallistua, kun olet suorittanut vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen (L 534/2017, 18 a §).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma eli HOKS. Voit korvata lukio-opinnoilla muun muassa osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista. Sinun tulee kuitenkin varmistaa ajoissa opettajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi.

Voit suorittaa lukio-opintoja myös omatoimisesti iltaopintoina. Keskimääräinen lukio-opintojen suorittamisaika on tutkinnosta riippuen noin 3,5 vuotta. Ylioppilastutkinnon lisäksi voit suorittaa aikuislukiossa myös koko lukion oppimäärän.

Tarkemmat tiedot lukio-opintojen sisällöistä sekä käytännön järjestelyistä saat heti opintojen alkaessa. Lukio-opintojen suunnittelussa sinua ohjaavat sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston että lukion opinto-ohjaajat.

Lukio-opintojen kustannukset

 • Stadin AO:n opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukion opetuksesta
 • Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu
 • Opiskelijan tulee hankkia lukion oppikirjat tai ainekohtaiset lisenssit sekä opiskelutarvikkeet
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone koko lukio-opiskelun ajan. Kannettavaa konetta käytetään apuna opiskelussa niin oppitunneilla kuin itsenäisessäkin opiskelussa. Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja myös ylioppilaskokeissa.

Lisätietoa hankinnoista saat Helsingin aikuislukiosta.

Oppivelvollisuuden laajentamisen sisältävä oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, ja se edellyttää toisen asteen maksuttomuutta. Se, miten lukio-opintojen materiaali- ym. hankinnat hoidetaan lain piiriin kuuluvien opiskelijoiden osalta, kerrotaan opintojen alussa.

Valmistuminen

Voit saada ylioppilastutkintotodistuksen sen jälkeen, kun olet suorittanut ylioppilaskokeet hyväksytysti. Lisäksi sinulla tulee olla ammatillinen perustutkinto valmiina. Ylioppilaaksi valmistuvana voit hankkia ylioppilasjuhlaasi vaihtoehtoisesti joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.

Ilmoittautuminen ammattilukion opiskelijaksi

Kevään 2022 yhteishaussa ja jatkuvassa haussa valituille uusille opiskelijoille kerrotaan ammattilukioon ilmoittautumisohjeet joko valintakirjeessä tai valintaviestissä. Voit ilmoittautua ammattilukioon myös tästä (linkki avataan myöhemmin keväällä). Lisätietoa saa hakutoimistosta ja ammattilukiokoordinaattorilta.

Saadessasi opiskelupaikan vastaan muulloin, voit ilmoittaa olevasi kiinnostunut suorittamaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Kerro myös, jos olet suorittanut niitä jo aiemmin.

Ammattilukioon ilmoittautuminen on mahdollista myös myöhemmin opintojen aikana. Keskustele asiasta ensin omaopettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Ammattilukio-opinnoista kiinnostuneille sekä heidän huoltajilleen pidetään info elokuussa ja aina tarvittaessa.  Lukio-opinnot alkavat henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lisätietoa ammattilukiosta ja lukio-opiskelusta

Silvia Soosalu, opinto-ohjaaja ja ammattilukiokoordinaattori
09 310 84576 | 050 4013692
silvia.soosalu@edu.hel.fi