StadinAO / Hae opiskelijaksi / Ammattilukio

Ammattilukio

Ylioppilaslakki

Haluatko opiskella lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla?

 • Voit sisällyttää ammatillisiin opintoihisi ylioppilastutkintoon valmentavat aineopinnot, jolloin sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinto.
 • Vaihtoehtoisesti voit opiskella eri lukioaineiden yksittäisiä kursseja ja korvata niillä yhteisten tutkinnon osien pakollisia tai valinnaisia osia.

Huom! Ilmoittautumisohjeet löytyvät alempaa tältä sivulta.

Kahden tutkinnon suorittaminen yhtä aikaa

 • vaatii aikaa, motivaatiota ja sitoutumista,
 • edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja erityisesti kirjallista taitoa,
 • edellyttää hyviä perustietoja opiskeltavista lukioaineista,
 • lisää yleissivistystäsi ja
 • antaa sinulle erinomaiset valmiudet jatkaa opintojasi korkeakoulussa ja/tai siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.

Helsingin aikuislukio järjestää Stadin AO:n opiskelijoille ylioppilastutkintoon valmentavaa lukio-opetusta. Lukio-opetus toteutetaan lukuvuonna 2022-2023 seuraavasti:

 1. vuoden opiskelijat, Stadin AO:n Hattulantien toimipaikka
 2. vuoden opiskelijat, Stadin AO:n Sturenkadun toimipaikka
 3. vuoden opiskelijat, Metropolian Myllypuron kampus

Ammattilukiossa:

 • lukioaineita opiskellaan kahtena päivänä viikossa
 • ammatilliseen perustutkintoon tähtääviä opintoja suoritetaan kolmena päivänä viikossa
 • koulutussopimusjaksot sekä näytöt työelämässä sisältyvät ammatillisiin opintoihin
 • ylioppilaskokeet tehdään hajautetusti kolmannen vuosiluokan syksyllä ja keväällä sekä mahdollisesti vielä neljännen vuoden syksyllä
 • henkilökohtainen lukio-opintosuunnitelma sisällytetään ammatillisten opintojen HOKSiin

Lukio-opiskelijana kaksoistutkinnossa:

 • laadit henkilökohtaisen lukio-opintosuunnitelman
 • suoritat ylioppilastutkintoon pakollisiksi valittujen aineiden lukiokursseja
 • osallistut ylioppilaskokeisiin
 • saat ylioppilastutkintotodistuksen ammatillisen perustutkintotodistuksen ohella.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta:

 • kaikille pakollinen koe: äidinkieli tai suomi toisena kielenä
 • kolme koetta seuraavien neljän kokeen joukosta (yhden täytyy olla pitkän oppimäärän koe):
 • toisen kotimaisen kielen koe
 • vieraan kielen koe
 • matematiikan koe
 • reaaliaineen koe
 • lisäksi vielä yksi vapaavalintainen koe

Ylioppilastutkinnon kokeisiin voit osallistua, kun olet suorittanut vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen (L 534/2017, 18 a §).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma eli HOKS. Voit korvata lukio-opinnoilla muun muassa osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista. Sinun tulee kuitenkin varmistaa ajoissa opettajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi.

Huomioi, että lukioaineiden suorittaminen edellyttää

 • osallistumista opetukseen ja oppituntityöskentelyyn,
 • arviointiin perustuvien kokeiden ja/tai tehtävien suorittamista sekä
 • paljon itsenäistä opiskelua omalla ajalla.

Voit suorittaa lukio-opintoja myös omatoimisesti iltaopintoina. Keskimääräinen lukio-opintojen suorittamisaika kaksoistutkinnossa on tutkinnosta riippuen noin 3,5 vuotta. Ylioppilastutkinnon lisäksi voit suorittaa aikuislukiossa myös koko lukion oppimäärän.

Tarkemmat tiedot lukio-opintojen sisällöistä sekä käytännön järjestelyistä saat heti opintojen alkaessa. Lukio-opintojen suunnittelussa sinua ohjaavat sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston että Helsingin aikuislukion opinto-ohjaajat.

Helsingin aikuislukion jaksojärjestys lukuvuonna 2022-2023

22.-24.8. orientaatioviikko (1. vsk)
23.-24.8. orientaatiopäivät (2.-3. vsk)

 1. jakso 29.8. – 13.10.2022, syysloma 17.-21.10.

2. jakso 24.10.- 8.12.2022, vapaa 6.12.

3. jakso 12.12.2022 – 9.2.2023, joululoma 22.12.-6.1.

4. jakso 13.2. – 5.4.2023, talviloma 20.2.-24.2.

5. jakso 11.4. – 31.5.2023, vapaa 1.5. ja 18.5.

Suositeltavaa luettavaa

Lukio-opintojen kustannukset

 • Stadin AO:n opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukion opetuksesta
 • Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu
 • Opiskelijan tulee hankkia lukion oppikirjat tai ainekohtaiset lisenssit sekä opiskelutarvikkeet
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone koko lukio-opiskelun ajan. Kannettavaa konetta käytetään apuna opiskelussa niin oppitunneilla kuin itsenäisessäkin opiskelussa. Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja myös ylioppilaskokeissa.

Lisätietoa hankinnoista saat Helsingin aikuislukiosta.

Huomioitavaa! Oppivelvollisuuslain (L 1214/2020) piiriin kuuluville opiskelijoille toisen asteen opinnot ovat maksuttomia, ammattilukiolaisille myös lukio-opintojen osalta.

Valmistuminen

Voit saada ylioppilastutkintotodistuksen sen jälkeen, kun olet suorittanut ylioppilaskokeet hyväksytysti. Lisäksi sinulla tulee olla ammatillinen perustutkinto valmiina. Ylioppilaaksi valmistuvana voit hankkia ylioppilasjuhlaasi vaihtoehtoisesti joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.

Ilmoittautuminen ammattilukion opiskelijaksi

Voit ilmoittautua ammattilukiolaiseksi, kun olet saanut opiskelupaikan Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

 1. Avaa Helsingin aikuislukion ilmoittautumislomake täällä.
 2. Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.
 3. Liitä lomakkeeseen tarvittavat todistuskopiot.
 4. Lähetä lomake.

Neuvoa ilmoittautumiseen saat hakutoimistosta ja ammattilukiokoordinaattorilta.

Huom! Ammattilukioon su 7.8.2022 mennessä ilmoittautuneille lähetetään viikolla 32 kutsu lukio-infoihin sähköpostitse. Lukio-infot pidetään ma 15.- ti 16.8. klo 17.00 (lähi) ja klo 18.30 (etä).

 • Ammattilukioon ilmoittautuminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan.
 • Jos olet jo aloittanut ammatilliset opinnot, keskustele halukkuudestasi siirtyä ammattilukiolaiseksi myös omaopettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa.
 • Ammattilukio-opinnoista kiinnostuneille sekä heidän huoltajilleen pidetään info elokuussa ja aina tarvittaessa.
 • Lukio-opinnot alkavat henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lisätietoa ammattilukiosta ja lukio-opiskelusta

Silvia Soosalu, opinto-ohjaaja ja ammattilukiokoordinaattori
09 310 84576 | 050 4013692
silvia.soosalu@edu.hel.fi