StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Työvoimakoulutukset / Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen (TE nro 719379) (Hakuaika päättynyt)

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen (TE nro 719379) (Hakuaika päättynyt)

Koulutuksessa arvioit ja kehität omia yrittäjävalmiuksia sekä suunnittelet ja kehität omaa sosiaali- ja terveysalan liikeideaasi palvelutarpeiden mukaisesti. Otat suunnitelmissasi huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet sekä vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen periaatteet. Koulutuksen aikana laadit liiketoimintasuunnitelman laskelmineen, suunnittelet tarvittavat yhteistyöverkostot, omavalvonnan ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen.

Kenelle palvelu sopii?

Koulutukseen hakijoilta toivotaan sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Tarvitset opiskelujen aikana omaa tietokonetta, kuulokkeita ja internet-yhteyttä, eli pitää olla hyvät IT-taidot. Koulutus toteutetaan suomen kielellä, joten osallistujalta odotetaan hyvää suomen kielen taitoa (B1.1). Kielitaito tulee osoittaa todistuksella.

Sisältö

– sosiaali- ja terveysalan yrityksen liikeidean määrittely
– liikeidean mukaisten palvelujen tarpeen arvioiminen
– yritystoiminnan aloitussuunnitelman laatiminen
– yrityksen taloudenhallinnan suunnittelu
– omien yrittäjävalmiuksien arvioiminen ja kehittäminen

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu verkossa oppimisalustalla omaan tahtiin edeten 2.4.2024 – 31.7.2024.

Hinta ja peruutusehdot

Koulutus on työvoimakoulutukseen osallistujille maksuton, mitä hinta sisältää (esim. koulutusmateriaalit, testin, todistuksen).

Hakeutuminen

Hae koulutukseen TE-toimiston sivuilla. Voit myös jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon / kuntakokeiluun. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, vahvista hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Koulutushakemus.

Perustele hakemukseesi huolella, miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen. Hakemusten perusteella osa hakijoista valitaan valintahaastatteluun.

HAASTATTELUN/VALINTATILAISUUDEN VELVOITTAVUUS
Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET
Koulutuksen ajalta sinulle voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki) johon sinulla työttömänä ollessasi on oikeus. Mikäli et ole työtön tai työttömyysuhan alainen (lomautettu tai osa-aikatöissä) selvitä etukäteen mitä etuutta olet oikeutettu saamaan koulutuksen ajalta.

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse KOULUTUSNEUVONNASTA p. 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9-16.

Valintojen etenemistä voit seurata koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.tyomarkkinatori.fi).

Huomioita

Haastattelun ajankohta viikolla 11 Teams:n kautta. Perustele hakemukseesi huolella, miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen. Hakemusten perusteella osa hakijoista valitaan valintahaastatteluun.

Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hakijan tulee olla terveydeltään alalle soveltuva ja lisäksi on oltava moitteeton rikosrekisteri. Osoitteessa https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky voit tutustua SORA-lainsäädäntöön. On huomioitava, että työvoimakoulutuksen jälkeen vähintään 3 kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa työnantajalla on velvollisuus pyytää työntekijää esittämään itsestään rikosrekisteriote, jos työtehtäviin kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden kanssa toimimista (https://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/ajankohtaista/2023/sote-valvontalaki-rikosrekisteriote.html).

Lisätietoja

Vahvistamalla omaa osaamistasi voit välttyä monilta haasteita yrittäjyyden alkutaipaleella. Opintojakson opettajalta saat tukea ja neuvoja oman yritystoiminnan suunnitteluun ja lisäksi sinulla on halutessasi mahdollisuus verkostoitua muiden yrittäjähenkisten opiskelijoiden kanssa.

Stadin AO, Hattulantien toimipaikka, Eerika Kurkinen-Koskensalmi, tuntiopettaja
eerika.kurkinen-koskensalmi(at)edu.hel.fi, p. 040 4843108