Kymppiluokalla parannetaan opiskelutaitoja ja suunnitellaan jatko-opintoja

Julkaistu 6.9.2021, 5:10 Kaksi nuorta henkilöä opiskelemassa.

Perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat parantaa jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja ja korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia sekä tukea jatko-opintosuunnitelman tekemisessä.

Kymppiluokalle hakeudutaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan
koulutuksen haussa. Helsingin kaupungin lisäopetukseen hakee vuosittain noin 350–400 nuorta, joista suurin osa täyttää hakuehdot. Hakuehtoina on, että nuori on helsinkiläinen ja on saanut peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Kaikki hakuehdot täyttävät nuoret saavat opiskelupaikan lisäopetuksessa.

Opiskelijoita monista eri lähtökohdista

Keskiarvoni nousi paljon ja korotin kaikkia numeroita. Sain uusia ystäviä ja kokemuksia.”
”Sain nostettua tosi paljon numeroita ja tykkäsin, kun kerrankin opin ja ymmärsin asioita.”

Nämä kommentit saatiin parilta lisäopetuksessa olleelta nuorelta. Myös opettajat ja hyvä yhteishenki mainittiin kymppiluokan parhaimpina puolina.

Kymppiluokka kestää yhden lukuvuoden ja siellä opiskellaan kaikkia peruskoulun pakollisia aineita. Koulupäivät ovat kuusituntisia ja opetusta on 30 tuntia viikossa. Jokaiselle laaditaan oma opiskelusuunnitelma. ”Osa opiskelijoista opiskelee vain muutamia aineita, joten koulupäivän pituus vaihtelee yksilöittäin”, kertoo koulutuspäällikkö Elina Tirinen Stadin AO:sta.

Kymppiluokille tulee opiskelijoita monista eri lähtökohdista. Osa tulee alhaisella keskiarvolla, omaa polkuaan etsien ja osa taas hyvällä keskiarvolla tavoitteenaan esimerkiksi opiskelupaikka jossain tietyssä lukiossa.

”Nuoret kertovat, että he ovat kiitollisia saadessaan toisen mahdollisuuden. Esimerkiksi teini-iän myrskyt, terveydelliset syyt, motivaation puute tai koronan tuoma etäopetus ovat tulleet esille syinä, miksi kymppiluokalla opiskeleva nuori ei ole pystynyt panostamaan opintoihinsa peruskoulussa”, kertoo kymppiluokkalaisten kanssa työskentelevä Stadin AO:n opinto-ohjaaja Anu Arponen-Aaltonen.

Kymppiluokkaopetusta järjestää Helsingissä Stadin AO

Helsingin kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti joulukuussa 2020, että elokuusta 2021 lähtien kymppiluokkaopetusta Helsingissä järjestetään ainoastaan Stadin AO:ssa.

Päätöksessä todetaan, että Stadin AO:lla on hyvät edellytykset tarjota lisäopetuksen opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua sekä ammatillisen koulutuksen eri aloihin että
lukio-opintoihin. Stadin AO ja kaupungin lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä. Kymppiluokkien toteuttaminen toisen asteen oppilaitoksessa on myös tukenut nuorten orientoitumista opintoihin toisella asteella.

Lisäopetuksen keskittäminen Stadin AO:hon tukee myös uuden tutkintoon valmentavan eli TUVA-koulutuksen toteutumista elokuusta 2022 alkaen. TUVA-koulutus otetaan käyttöön osana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Uudessa koulutuskokonaisuudessa yhdistetään nykyiset perusopetuksen jälkeiset valmistavat koulutukset eli kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA).

Kymppiluokkaopetusta järjestetään Stadin AO:n Hattulantien, Kullervonkadun, Vilppulantien ja Ilkantien toimipaikoissa.

Lue lisää perusopetuksen lisäopetuksesta eli kymppiluokasta.