Opettaja, joka on myös selkokirjailija

Julkaistu 20.4.2023, 11:53 Äidinkielen opettaja Tuija Takala.

Kuluvalla viikolla vietetään lukuviikkoa koko maassa innostamalla kaikenikäiset kirjallisuuden ja lukemisen pariin. Stadin AO:n yhteisen teemaviikon perinne alkoi keväällä 2022 äidinkielen opettaja Tuija Takalan aloitteesta.

Takala oli lukenut kaupunkistrategiasta, että Helsinki haluaa olla lukemisen ja lukutaidon pääkaupunki. Hän keksi, että lukuviikko voisi toimia koko oppilaitoksen yhteisenä tapahtumana. Stadin AO toimii Helsingissä viidellä kampuksella, ja toimipaikkoja on yhteensä 14.

Takala ja hänen kollegansa ideoivat ja organisoivat yhdessä lukemiseen innostavaa toimintaa kaikille kampuksille. Ensimmäinen lukuviikko toimi niin hyvin, että toinen pidettiin jo marraskuussa. Nyt vuorossa on kolmas lukuviikko.

Monenkirjava joukko selkokielen tarvitsijoita

Tuija Takala opettaa 16–60-vuotiaita Stadin AO:n opiskelijoita. Opetettavien joukossa on sekä suomenkielisiä että S2-opiskelijoita.

Takala on myös selkokirjailija, jolta on ilmestynyt selkoromaaneja, selkorunokirjoja ja selkonovelleja. Lisäksi hän on mukauttanut selkokielelle esimerkiksi Minna Canthin novelleja, Aleksis Kiven Kullervon ja Enni Mustosen Paimentytön.

Selkokielen tarvitsijoita on noin 14 prosenttia Suomen asukkaista, ja kyseessä on monenkirjava joukko.

”Selkolukijoiden joukossa ovat ne, jotka eivät ole tottuneet lukemaan, sekä ne, jotka opiskelevat suomen kieltä. Joukkoon kuuluvat nuoret ja aikuiset, joilla on eri syistä kielellisiä vaikeuksia”, Takala kertoo.

Hän innostui selkokielestä havaittuaan omista opiskelijoistaan, että osalle heistä tavalliset kirjat ovat liian vaikeita ja paksuja. Takala halusi tarjota myös näille lukijoille virikkeitä ja ajatuksia kaunokirjallisuudesta.

”Selkomukauttaminen on kiehtovaa, mutta vaikeaa. Pitää olla hyvin tarkka sanaston ja rakenteen suhteen. Mukautuksessa tulee säilyä teoksen pääajatus, keskeiset teemat ja tunnelma.”

Tuija Takala on saanut Seesam-palkinnon selkokirjallisuuden edistämisestä vuonna 2019. Hänet on valittu myös vuoden äidinkielen opettajaksi.

Mikä suomen kielessä kiehtoo?

”Sen elastisuus. Se, että kieli elää. Kielen monet muodot ja tilannesidonnaisuus. Kieli on kuitenkin niin merkittävä osa vuorovaikutusta.”

Takalan työura Helsingin kaupungilla alkoi vuonna 1993 Helsingin sosiaalialan oppilaitoksessa. Hänen perustyötään koko uransa ajan on ollut äidinkielen opetus. Sen lisäksi hän on toiminut erilaisissa projekteissa ja kehitystehtävissä – rinnalla aina suomen kieli.

Lue uutinen Stadin AO:n lukuviikosta: Lukuviikko innostaa opiskelijoita lukemaan.

Teksti ja kuva:
Nina Dale