Stadin AO palkitsi stadilaisen oppilaitosyhteistyön kehittäjiä

Julkaistu 13.12.2021, 7:37
Vuoden työelämäkumppanina 2021 palkittiin Veho Oy Ab.

Stadin AO kiittää yhteistyökumppaneitaan, jotka ovat vuoden aikana mahdollistaneet opiskelijoidemme laadukkaan työelämässä oppimisen ja ammattiin valmistumisen. Jo kolmatta kertaa jaettavat Stadin AO:n työelämäpalkinnot ovat tunnustus sellaisille henkilöille ja työnantajille, jotka ovat kehittäneet ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä saumatonta yhteistyötä.

Stadin AO:n työelämäpalkinnot 2021 jaettiin viidessä kategoriassa:

Vuoden työpaikkaohjaaja

Hanne Kuusinen-Ruohomäki, Piece of Hair by Redken

Vuoden työelämäkumppani

Veho Oy Ab

Vuoden yrittäjäopiskelija

Juho Rautio, YooHoo! Tours / Helsinki TukTours 

Vuoden yrittäjäkasvatuksen kumppani

Suomen Yrittäjät

Stadin eldis

Mehiläinen Oy

Palkintokriteereissä korostuivat tänä vuonna opiskelijoiden asiantunteva kannustaminen, työelämäpedagoginen yhteistyö, positiivisuus ja rohkeus, verkostoyhteistyön kehittäminen sekä opiskelijoiden ja opettajien kohtaamisten jatkuvuus myös poikkeusaikana.

”Työelämäyhteistyön sekä työelämälähtöisen opetuksen kehittämisen merkitystä ei voi liikaa korostaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppijoiden osaamisen kartuttamisessa. Myös opettajien rooli opetus- ja ohjausalan ammattilaisina on merkityksellinen oppilaitoksen ja työelämän välisessä dialogissa sekä pedagogisen tiedon jalkauttamisessa työpaikoille”, palkintoraadin puheenjohtaja, rehtori Eeva Sahlman kuvailee.

”Työelämäyhteistyön tavoitteena on vahvistaa oppijoiden ammattiosaamista, edistää opiskelijoiden työllistymistä ja sujuvaa siirtymistä jatko-opintoihin sekä ehkäistä opintojen keskeyttämisiä ja sosiaalisia syrjäytymisiä”, Eeva Sahlman muistuttaa.

Työpaikkaohjaaja on opiskelijoiden tukena työpaikalla

Työelämässä oppimisen merkitys on kasvanut ammatillisessa koulutuksessa. Yksi tärkeimmistä henkilöistä onnistuneen työssäoppimiskokemuksen takana on työpaikkaohjaaja. Tänä vuonna vuoden työpaikkaohjaajaksi valittiin Hanne Kuusinen-Ruohomäki Piece of Hair by Redkenistä. Hanne on tuttu myös Meritalon opiskelijoille, sillä hän on toiminut Stadin AO:ssa opetustyössä sijaisena.

Vuoden työpaikkaohjaaja Hanne Kuusinen-Ruohomäki.

”Itselleni työpaikkaohjaaminen on lähellä sydäntä oleva asia, sillä saan omaa tietoa jakamalla nähdä opiskelijan kehittymisen ja myös valmistumisen. Se hetki kun näen lampun syttyvän ja opiskelijan, jonka kanssa on saattanut ehkä pidempäänkin kamppailla, ymmärtävän asian, antaa niin paljon ohjaajana”, muistuttaa Hanne työpaikkaohjauksen parhaista puolista.

”Nyt kun vielä saa tunnustuksen asiasta näinkin näkyvästi, niin kyllähän tämä todella hyvältä tuntuu ja antaa varmistusta sille, että oma ajan antaminen oman työn ohessa työpaikkaohjaamiselle on tärkeää. Etenkin maailmassa, jossa aika tuntuu olevan koko ajan kaikilla hieman kortilla”, Hanne pohtii.

Tuleville työpaikkaohjaajille Hannella on useampi hyvä ohje. Ensimmäinen liittyy työpaikkaohjaajan itsensä koulutukseen.

”Olen muutamat ensimmäiset opiskelijat luotsannut itse ohjaajan roolissa raakileena. Myöhemmin käytyäni työpaikkaohjaajan koulutuksen aukesi silmät myös lisää käytännön asioihin. Kouluttautuminen myös ohjaajaksi on siis tärkeää, jotta opiskelija voi saada parhaimman mahdollisuuden oppimiseen.”

Työpaikalle tulevalla opiskelijalla on Hannen mielestä oltava oikeus hyvään työssäoppimiskokemukseen.

”Työssäoppijoita ei pidä ottaa liikkeeseen pelkäksi siivoojaksi tai pesupiiaksi. Nämä asiat opitaan muiden töiden ohessa, kun liikkeessä työskennellään. Opiskelijoille pitää voida antaa rohkeasti asiakastöitä. Kannattaa myös muistaa, että jokainen opiskelija ei välttämättä ole juuri se sopiva juuri omaan liikkeeseen. Myös opiskelijan pitää löytää itselleen sopiva paikka – kuten tulevassa työelämässäkin”, Hanne kannustaa.

Innovatiiviset ja innostavat saivat tunnustusta

Kehittämismyönteiset, omasta alastaan ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneet työnantajat ovat avainasemassa tulevien ammattilaisten koulutuksessa. Stadin AO tekee tiivistä ja monimuotoista työelämäyhteistyötä niin pienten työnantajien kuin suurkonsernien kanssa.

”Olemme iloisia ja otettuja Stadin AO:n työelämäpalkinnosta – hyvin toimiva yhteistyömme saa arvoisensa kunnianosoituksen. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä työssäoppimisjaksojen muodossa Stadin AO:n kanssa. Veho Akatemia -konsepti ja tiiviimpi yhteistyö alan oppilaitoksen kanssa mahdollistaa meille suoran väylän kouluttaa Mercedes Benz -merkkimekaanikkoja tulevaisuuden tarpeisiin” iloitsee vuoden työelämäkumppani -palkinnon saaneen Vehon HRD Manager Kaisa Vilhunen jatkaen:  

”Haluamme kiittää Stadin AO:ta hyvästä ja aktiivisesta yhteistyöstä. Autoalan murros muun muassa sähköistymisen myötä ja siihen liittyvän osaamisen varmistaminen on Veholle ensiarvoisen tärkeää ja Veho Akatemia -malli sekä aktiivinen muu oppilaitosyhteistyö on yksi keino meille vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin.”

Rehtori Eeva Sahlman, vuoden yrittäjäopiskelija 2021 Juho Rautio, koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen Suomen Yrittäjistä (vuoden yrittäjyyskasvatuksen kumppani) ja yrittäjyyskasvatuksen koordinoiva tiimimestari Sari Karjalainen.

Vuoden yrittäjäopiskelijana palkittiin vuoden 2021 alussa yrittäjän ammattitutkinnon Stadin AO:ssa suorittanut matkailualan yrittäjä Juho Rautio.

”On todella hieno fiilis näin tuoreena yrittäjänä huomata, että oma olemus ja yritysidea oli jäänyt mieleen oppilaitoksessa ja sain vastaanottaa tämän hienon tunnustuksen. Yrittäjän ammattitutkinto auttoi ymmärtämään yritystoiminnassa tarvittavia asioita ja myös löytämään välineitä, joilla ongelmia jatkossakin voi ratkoa. Vaikka yritystoimintani on vielä sivutoimista, on ollut mahtavaa pyörittää omaa sitä ja oppia joka päivä uutta tällä alueella”, Juho hekuttaa.

Laadukkaasta, yrittäjäkasvatusta vahvistavasta kehitystyöstä palkittiin Suomen Yrittäjät ry.

”Suomen Yrittäjät arvostaa saamaansa palkintoa erittäin paljon. Stadin AO tekee uraauurtavaa työtä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi ja olemme siinä mieluusti mukana. Saamamme palkinto on osoitus yhteistyön toimivuudesta. Se tuo näkyvyyttä sekä yrittäjyydelle että ammatillisen koulutuksen ja työelämän kumppanuudelle ja rohkaisee muitakin oppilaitoksia kehittämään yhteistyömallejaan”, kommentoi Marja Vartiainen, koulutusasioiden asiantuntija Suomen Yrittäjistä.

Stadin eldis 2021 -palkinnon pokkasi Mehiläinen Oy.

Ainutlaatuinen Stadin eldis -tunnustus myönnetään henkilölle tai työnantajalle, joka on sytyttänyt työelämässä oppimisen liekkeihin. Palkinnon nimi juontaa stadin slangin tulta merkitsevään eldis-termiin. Tänä vuonna palkinnon sai Stadin AO:n pitkäaikainen koulutus- ja oppisopimusyhteistyökumppani Mehiläinen Oy.

”Kiitämme Mehiläisen puolesta tästä tunnustuksesta. Haluamme jatkossakin tehdä aktiivista ja innovatiivista yhteistyötä Stadin AO:n kanssa,” kertoo resurssipäällikkö Teemu Purojärvi Mehiläisestä.

Lisätiedot:

Rehtori Eeva Sahlman, eeva.sahlman@hel.fi, p. 040 336 1017

Asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho, arja.wahlberg-jauho@edu.hel.fi, p. 050 376 4895