Stadin AO:sta valmistuu vanhustyön osaajia – ”Läheisyys, tuki ja ymmärrys ovat tärkeitä tässä työssä”

Julkaistu 20.8.2021, 5:32 Vanhus ja hoitaja.

Stadin AO:ssa voi opiskella monipuolisesti sosiaali- ja terveysalaa. Ammatillisen perustutkinnon lisäksi on mahdollista kehittää osaamistaan alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla sekä täydennys- ja lyhytkoulutuksilla. Kolmessa oppilaitoksen toimipaikassa on tällä hetkellä noin 2000 alan opiskelijaa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin sekä kattavampi osaaminen yhteen osaamisalaan, esimerkiksi Ikääntyneiden hoitoon ja kuntoutumiseen. Osaamisalan opinnoissa perehdytään muun muassa ikääntyneen ihmisen erityispiirteisiin sekä hänen terveytensä ja toimintakykynsä tukemiseen.

Opetuksen viitekehyksenä käytetään logoterapeuttista ajattelua, ja opiskelijat perehtyvät opinnoissaan myös validoivan hoidon perusteisiin.

Osaamisalaan suuntautunut lähihoitaja voi työskennellä kotihoidossa, kuntoutus- ja arviointiyksiköissä, päivätoiminnassa, palvelutaloissa tai ryhmäkodeissa. Alan töitä on osaajille tarjolla runsaasti.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa voi hakea opiskelemaan myös työelämässä toimiva, joka on jo valmistunut lähihoitajaksi.

Jokainen voi edetä opinnoissa omaa tahtiaan

Stadin AO:ssa lähihoitajaksi opiskellut Iwona Piotrowska valitsi osaamisalakseen ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen. Hänestä parasta opinnoissa oli yksilöllinen lähestymistapa opiskelijoihin sekä osaavat opettajat. ”Jokainen opiskelija voi edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa, ja apua on aina tarjolla.”

”Opettajien tieto perustuu usein myös heidän omaan alan työkokemukseensa. He tukevat myös ulkomaalaisia, joille suomen kieli voi olla edelleen suuri haaste”, Iwona kertoo.

Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnot sisältävät tietopuolisten opintojen lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista kotihoidossa ja palvelutalossa, ryhmäkodissa tai päivätoiminnassa. Iwonan harjoittelupaikat olivat seniorikeskuksessa: ryhmäkodissa, päivätoiminnassa, kriisiosastolla ja kotihoidossa.

”Opin näissä paikoissa, miten ikäihmisten kanssa toimitaan. Tärkeintä on yksilöllinen lähestymistapa jokaiseen asiakkaaseen – toisen henkilön kunnioittaminen, läheisyys, tuki ja ymmärrys ovat erittäin tärkeitä tässä työssä.”

Vastavalmistunut lähihoitaja pääsi heti alan töihin koulutussopimus- eli KOS-jaksolta tuttuun paikkaan. ”Pidin tästä työpaikasta ja asukkaista, ja valmistuttuani sain mahdollisuuden palata tuttuun kotihoitoyksikköön”, Iwona iloitsee.

Vanhustyön osaamista ammattikorkeakouluopintojen tueksi

Keväällä lähihoitajaksi valmistunut Satu Vaho täydensi tutkinnolla käynnissä olevia ammattikorkeakouluopintojaan. Ennen Stadin AO:ssa aloittamista hän oli opiskellut vuoden verran Metropoliassa geronomin tutkinto-ohjelmassa.

”Halusin lähihoitajan opinnoilla tukea osaamistani vanhustyön saralla. Koin tärkeäksi oppia hoitamaan ikäihmistä ja tutustua työkenttään käytännön hoivatehtävien parissa.”

Satun mielestä parasta opinnoissa ovat olleet monipuoliset kokemukset työkentältä. Hän kertoo oppineensa KOS-jaksolla paljon alan käytännöistä, ja konkretia toi teoriaopintoihin uutta syvyyttä.

”Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnoissa pääsin tutustumaan kotihoitoon ja pitkäaikaishoivaan psykogeriatrisella osastolla. Jaksot sisälsivät viisi viikkoa harjoittelua, minkä jälkeen suoritettiin viikon mittainen näyttö”, Satu kertoo.

Satu jatkaa nyt opiskelua ammattikorkeakoulussa, mutta hän pääsee hyödyntämään myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoaan: opintojen ohella hän aikoo nimittäin tehdä keikkatyötä lähihoitajana.