Validaatiokoulutuksesta työkaluja vuorovaikutukseen muistisairaan kanssa

Julkaistu 3.2.2023, 9:52 Vanhus ja hoitaja.

Tunteet tarjoavat meille tärkeää tietoa ympäristöstä, toisista ihmisistä ja itsestämme. Hoitotyön ammattilaiset voivat hyödyntää tunnetaitoja esimerkiksi empaattisessa ja eläytyvässä kuuntelussa.

Muistisairaan henkilön kohtaaminen voi olla haasteellista, sillä sairaus muuttaa ihmisen kykyä ilmaista itseään. Muistisairaalla saattaa olla myös vaikeuksia ymmärtää ympäristönsä viestintää. Validaatio on vuorovaikutusta edistävä toimintamalli muistisairaan ja hänen läheistensä tukemiseen.

Stadin AO:n sosiaali- ja terveysalan lehtori Anna-Maija Ruhanen on validaatiokoulutuksen edelläkävijä. Hän kiteyttää validaatiokoulutuksen tärkeyttä hoitohenkilökunnalle sillä, että tämän avulla myös muistisairas voi luottaa, että saa edelleen kokea onnistumisen tunteita ja arjen mielekkyyttä.

”Hoitotyössä ja asiakaspalvelussa olemme ensisijaisesti ihmisiä. Kaiken vuorovaikutuksen pohjana on ymmärtää, kuinka tunteet ohjaavat reaktioitamme ja käyttäytymistämme. Kun opimme käsittelemään tunteita, löydämme omat arvomme, ja arki muuttuu mielekkäämmäksi”, Ruhanen kertoo.

”Validaatiossa lähtökohtana on tunteiden arvostaminen ja hyväksyminen. Tämä edellyttää hoitohenkilökunnalta läsnäoloa ja aitoa ihmisen kohtaamista. Jo muutaman minuutin keskustelu voi tuoda muistisairaalle rauhoittavan hyvän olon tunteen.”

Voimaa vuorovaikutustilanteisiin

Mervi Myllyviita työskentelee Helsingin kaupungin kotihoidossa ja on käynyt Stadin AO:n validaatiohoitajakoulutuksen. Hän painottaa validaation voimaa vuorovaikutustilanteissa.

”Jokainen käynti on erilainen ja osaan nyt paremmin ymmärtää asiakkaan tarinaa. Muistisairauden myötä pintaan nousevat aiemmat elämänkokemukset, siksi on tärkeää huomioida asiakkaan elämänhistoria”, Myllyviita kertoo.

”Koulutus on antanut työkaluja hoitotyön lomassa tapahtuviin kohtaamisiin. Turvallisuuden tunnetta kotikäynnillä luovat kohtaaminen, kosketus, musiikki ja yhteinen muistelu.”

Stadin AO:ssa monipuolisia vanhustyön koulutuskokonaisuuksia

Stadin AO tarjoaa validaatiokoulutuksia, joiden kesto vaihtelee kahdesta koulutuspäivästä puolen vuoden opintokokonaisuuteen. Lisäksi toteutamme tilauskoulutuksia yrityksille ja organisaatioille.

Tutustu kevään 2023 vanhustyön koulutuskokonaisuuksiimme verkkosivuilla. Yrityksille suunnatuista validaatiokoulutuksista voit kysyä lisää Anna-Maija Ruhaselta: anna-maija.ruhanen@edu.hel.fi.

Stadin AO on mukana Kehittyvä vanhustyö -messuilla. Alan ammattilaisille suunnattu vanhustyön suurin koulutus- ja näyttelytapahtuma järjestetään Espoon Dipolissa tiistaina 7.2.2023 klo 8–16.

Kuva: Adobe Stock