StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan seuraavat osaamisalaopinnot sekä osaamisaloihin liittyviä yksittäisiä tutkinnon osia:

 • Elämän loppuvaiheen hoitotyö (Saattohoitaja EAT)
 • Ikävalmennus (Ikävalmentaja EAT)
 • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen (Muistihoitaja EAT)

Saattohoitaja (EAT) ja Muistihoitaja (EAT) opintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai ammattikorkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja, sosionomi) ja vahvaa kokemusta vanhustyöstä.

Ikävalmentaja (EAT) opintojen suorittaminen edellyttää erikoisammattitutkintotasoisten opintojen suorittamiseen riittäviä opiskelutaitoja sekä vahvaa työkokemusta ikääntyneiden ihmisen parissa.

Alan työtehtävät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakemus Opintopolussa täällä.

Osaamisaloihin ja yksittäisiin tutkinnon osiin haetaan erikseen. Hakijat haastatellaan. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Tutkinnon rakenne

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana, muistihoitajana tai saattohoitajana.

 • Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.
 • Ikävalmennuksen osaamisalan suorittaneella on ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyden ja arjen turvallisuuden edistämisen ja arkiteknologian ohjaamisen osaaminen.
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia.

Tutkinto muodostuu opiskelijan valitsemasta osaamisalasta. Osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta sekä yhdestä tai kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, Saattohoitaja (EAT)

Saattohoitaja (EAT) osaa

 • kohdata elämän loppuvaiheen hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä
 • osaa keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään.
 • suunnitella ja toteuttaa elämän loppuvaiheen hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä
 • tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellaan palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten
 • arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa
 • arvioida voimavarojaan sekä toimintaansa saattohoitajana.

Opinnot, 180 osp:

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuolevan kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Projektipäällikkönä toimiminen, 60 osp
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen, 30 osp

Ikävalmennuksen osaamisala, Ikävalmentaja (EAT)

Ikävalmentaja (EAT) osaa

 • kohdata ikääntyneen ihmisen
 • kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimintakykykyisyyden
 • ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä
 • toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen
 • edistää ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyttä ja turvallisuutta
 • tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja sisällyttää työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Opinnot, 180 osp:

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp Huom! Opinto alkaa 15.2.2024, osaamisalaan voi jo hakeutua.

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 60 osp

 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Projektipäällikkönä toimiminen, 60 osp
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen, 30 osp

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, Muistihoitaja (EAT)

Muistihoitaja (EAT) osaa

 • kohdata muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä
 • ohjata hänen läheisiään validoivaa lähestymistapaa hyödyntäen
 • kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun
 • toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen
 • tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta
 • tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen
 • sisällyttää työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Opinnot, 180 osp:

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 60 osp

 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Projektipäällikkönä toimiminen, 60 osp
 • Ikävalmentajana toiminen, 60 osp
 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuolevan kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen, 30 osp

Huom! Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

Koulutuksen kesto

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja siksi koulutuksen kesto on yksilöllinen.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaminen kestää 1,5 vuodesta kahteen vuotta.

Toteutustapa

Syksy 2023

Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 1 (60 osp)

Koulutukseen sisältyy seuraavat lähiopetuspäivät:

 • Ti-ke 29.8-30.8. 2023, klo 9-16
 • To-pe 14.9-15.9.2023, klo 9-16
 • Ke-to 18.10-19.10.2023, klo 9-16
 • Ma-ti 27.11-28.11.2023, klo 9-16
 • Ti-pe 1.2-2.2.2024, klo 9-16
 • Ke-to 28.2-29.2.2024, klo 9-16

Näyttöjä varten on varattu maaliskuu 2024. Muutokset ovat mahdollisia.

Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 2 (60 osp), sisältäen Validaatiohoitaja-opinnot.

Opintojen aloitus ke 13.9.2024 klo 12.00 – 16.00 (Teams-etäyhteys)

Kaikki koulutuspäivät toteutetaan Teamsissa klo 12-16 ja ne ovat:

13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 9.11., 22.11., 7.12., 19.12.2023
3.1., 16.1., 31.1., 13.2., 29.2., 7.3., 20.3., 21.3., 3.4., 16.4. 2024

Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen (60 osp)

Koulutukseen sisältyy seuraavat lähiopetuspäivät:

 • To-pe 9.11-10.11. 2023, klo 9-16
 • Ma-ti 11.12-12.12.2023, klo 9-16
 • Ma-ti 15.1-16.1.2024, klo 9-16
 • To-pe 8.2-9.2.2023, klo 9-16

Näyttöjä voi suorittaa 12.2.2024 alkaen. Muutokset ovat mahdollisia.

Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen (30 osp), pääosin verkko-opintoina

 • Opintojen aloitus Ma 4.9.2023 kello 12-16 (lähitapaaminen, Teollisuuskatu 23, Helsinki)
 • Välitapaaminen (Teams – sovitaan aloittavien opiskelijoiden kanssa erikseen/ Tarja Rantee)
 • Opintojen koonti ja näyttöön ohjaus ke 8.11.2023 kello 12-16

Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi (30 osp), pääosin verkko-opintoina

 • Opintojen aloitus Ma 4.9.2023 kello 12-16 (lähitapaaminen, Teollisuuskatu 23, Helsinki)
 • Välitapaaminen (Teams – sovitaan aloittavien opiskelijoiden kanssa erikseen/ Tarja Rantee)
 • Opintojen koonti ja näyttöön ohjaus to 9.11.2023 kello 12-16

Muutokset ovat mahdollisia.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Omakustanteisena koulutuksen hinta on 600 euroa. Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 225 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Opiskelijaksi ottamista rajoittavat tekijät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä
  toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja koulutuksesta

Haku- ja tutkintovastaava
Tarja Rantee, p. 040 680 5219, sähköposti tarja.rantee(at)edu.hel.fi

Validaatiokouluttaja
Anna-Maija Ruhanen, p. 040 334 0025, sähköposti anna-maija.ruhanen(at)edu.hel.fi

Lisätiedot

Tarja Rantee, haku- ja tutkintovastaava
040 680 5219
tarja.rantee@edu.hel.fi

Anna-Maija Ruhanen, tutkinnon osan vastaava
040 334 0025
anna-maija.ruhanen@edu.hel.fi

Marjo Kumpulainen, koulutuspäällikkö
040 751 9078
marjo.kumpulainen@edu.hel.fi