StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan seuraavat osaamisalaopinnot sekä osaamisaloihin liittyviä yksittäisiä tutkinnon osia:

 • Elämän loppuvaiheen hoitotyö (Saattohoitaja EAT)
 • Ikääntyneen ihmisen palveluohjaus (Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja EAT)
 • Ikävalmennus (Ikävalmentaja EAT)
 • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen (Muistihoitaja EAT)

Koulutuksen suorittamisen edellytykset

Ikävalmentaja (EAT) ja Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT) opintojen suorittaminen edellyttää erikoisammattitutkintotasoisten opintojen suorittamiseen riittäviä opiskelutaitoja sekä vahvaa työkokemusta ikääntyneiden ihmisen parissa.

 • Koulutukset sopivat erinomaisesti esim. sosionomeille, geronomeille, toimintaterapeuteille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille.

Muistihoitaja (EAT) ja Saattohoitaja (EAT) opintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai ammattikorkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja, sosionomi) ja vahvaa kokemusta vanhustyöstä.

Alan työtehtävät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakemus Opintopolussa täällä.

Osaamisaloihin ja yksittäisiin tutkinnon osiin haetaan erikseen. Hakijat haastatellaan. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti syvällinen ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana, muistihoitajana tai saattohoitajana sekä oman osaamisalansa kehittäjänä.

 • Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.
 • Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan suorittaneella on hyvä osaaminen ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä ohjaamisessa asioiden hoitamiseen sekä digitaalisten että lähipalvelujen tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
 • Ikävalmennuksen osaamisalan suorittaneella on ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyden ja arjen turvallisuuden edistämisen ja arkiteknologian ohjaamisen osaaminen.
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia.

Tutkinto muodostuu opiskelijan valitsemasta osaamisalasta, joka on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Kussakin osaamisalassa on kaksi pakollista tutkinnon osaa sekä yksi tai kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Koulutuksen kesto

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Opiskelija voi suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia tai koko tutkinnon, jolloin opintojen kesto on 1,5–2 vuotta.

 • Opinnot voi tehdä työn ohessa omaehtoisena opiskeluna tai työnantajan kanssa sopien oppisopimuskoulutuksena. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täällä.

Tutkinnon osien toteutus syksyllä 2024

Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen (60 osp)

Toteutus 1.

Alkuinfo to 29.8.2024 klo 13.00 – 15.00 opiskelijoille, työpaikkaohjaajille sekä esihenkilöille (Teams -etäyhteys).

Koulutuspäivät klo 8.30 – 15.30 (lähitoteutus)

 • To-Pe 19.9. – 20.9.2024
 • To-Pe 24.10. – 25.10.2024
 • Ke-To 27.11. – 28.11.2024
 • Ke-To 22.1. – 23.1.2025
 • Ke-To 26.2. – 27.2.2025

Toteutus 2.

Alkuinfo ke 3.9.2024 klo 13.00 – 16.00 opiskelijoille, työpaikkaohjaajille sekä esihenkilöille (Teams -etäyhteys).

Koulutusiltapäivät klo 12.00 – 16.00 (Teams)

 • Ke 11.9.2024
 • Ke 25.9. 2024
 • Ke 9.10.2024
 • Ke 23.10.2024
 • Ke 6.11.2024
 • Ke 20.11.2024
 • Ke 4.12.2024
 • Ke 18.12.2024

Vuoden 2025 koulutusajankohdat

Opinnot jatkuvat vuoden 2025 aikana vielä yhdeksän kertaa. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Viimeinen yhteinen tapaaminen on ke 16.4.2024 klo 12.00 – 16.00.

 • Näytön voi aloittaa lähiopetuspäivien jälkeen. Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia.

Ikävalmentajana toimiminen (60 osp)

Orientaatiopäivä uusille opiskelijoille pidetään ke 28.8.2024 klo 12.00 – 16.00 (lähitapaaminen koululla).

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu neljästä eri moduulista. Opetukseen sisältyy verkko-opintoja sekä opetuspäiviä

 • Voit hakeutua aloittamaan opintoja joko 1. moduuliin tai sitten myös 3. moduulista.

Näytön voi aloittaa sen jälkeen, kun on tehnyt kaikki moduulit. Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia.

Moduuli 3

Arki- ja hyvinvointiteknologia ja sen käytön ohjaus: 5.9.2024 klo 13.00 – 16.00 (Teams), 6.9.2024 klo 13.00 – 16.00 (lähiopiskelu) ja 10.10.2024 klo 13.00 – 16.00 (Teams).

Moduuli 4.

Ikääntyneen ihmisen valmentajana toimiminen: 31.10.2024 klo 13.00 – 16.00 (Teams) ja 1.11.2024 klo 13.00 – 16.00 (Teams).
Loppuseminaari pidetään 29.11.2024 klo 9.00 – 16.00 (lähiopiskelu). Huom! Tähän osallistuvat he, jotka ovat aloittaneet moduulista 1.

 • Vuonna 2025 tutkinnon osa jatkuu huhtikuun 2025 loppuun saakka heillä, jotka aloittivat 3. moduulista.

Moduuli 1.

Ikääntyneen ihmisen terveyden edistäminen: 15.1.2025 klo 13.00 – 16.00 (Teams), 22.1.2025 klo 13.00 – 16.00 (Teams) ja 29.1.2024 klo 13.00 – 16.00 (Teams).

Moduuli 2.

Toimintakyvyn tukeminen: 12.2.2025 klo 13.00 – 16.00 (Teams), 5.3.2025 klo 13.00 – 16.00 (Teams) ja 19.3.2025 klo 13.00 – 16.00 lähiopiskelupäivä koululla.

Loppuseminaari pidetään 9.4.2025 klo 9.00 – 16.00 (lähiopiskelu).

Gerontologinen hoitotyö (60 osp)

Koulutukseen sisältyy seuraavat lähiopetuspäivät klo 8.30 – 15.30

 • Ma-ti 23.9.24.9.2024
 • Ke- to 2.10.3.10.2024
 • Ma-ti 21.10.22.10.2024
 • Ma-ti 11.11. 12.11.2024
 • Ke-to 27.11. 28.11.2024

Näytön voi aloittaa lähiopetuspäivien jälkeen. Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia.

Verkko-opinnot

Verkko-opintoina tarjoamme seuraavia tutkinnon osia, joissa opintojen aloitus yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti:

 1. Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen (30 osp)
 2. Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi (30 osp)

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koulutus suositellaan suoritettavaksi oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täällä.

Omakustanteisena koulutuksen hinta on 600 euroa. Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 225 euroa.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Opiskelijaksi ottamista rajoittavat tekijät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä
  toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja koulutuksesta

Haku- ja tutkintovastaava
Tarja Rantee, p. 040 680 5219, sähköposti tarja.rantee(at)edu.hel.fi

Lisätiedot

Tarja Rantee, haku- ja tutkintovastaava
040 680 5219
tarja.rantee@edu.hel.fi

Marjo Kumpulainen, koulutuspäällikkö
040 751 9078
marjo.kumpulainen@edu.hel.fi