StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan vanhustyön erikoisammattitutkinnosta seuraavat osaamisalaopinnot:

 • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen
 • Elämän loppuvaiheen hoitotyö

Opintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) sekä vahvaa kokemusta vanhustyöstä.

Opiskelijan tulee myös olla rekisteröitynä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ylläpitämään keskusrekisteriin.

Alan työtehtävät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakemus Opintopolussa täällä.

Osaamisaloihin haetaan erikseen ja niihin molempiin voi hakea yhtä aikaa.

Hakijat haastatellaan. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Tutkinnon rakenne

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, muistihoitajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana tai saattohoitajana.

 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia.
 • Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.

Tutkinto muodostuu opiskelijan valitsemasta osaamisalasta. Osaamisala muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala


Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut muistihoitaja (EAT) osaa

 • kohdata muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä
 • ohjata hänen läheisiään validaatiota hyödyntäen
 • kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun
 • toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen
 • tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta

Lisäksi osaamisalan suorittanut tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaa integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, muistihoitaja (EAT), 180 osp, sisältää seuraavat osa-alueet:


Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuolevan kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala


Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittanut saattohoitaja (EAT) osaa

 • toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä
 • tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellaan palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten
 • suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä hoitoa huomioiden ihmisen perustarpeet, sairaudet sekä palliatiivisen tai saattohoidon erityispiirteet ja muun oireenmukaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon
 • arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa

Lisäksi osaamisalan suorittanut osaa keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään. Hän osaa arvioida voimavarojaan sekä toimintaansa saattohoitajana.

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, saattohoitaja (EAT), 180 osp sisältää seuraavat osa-alueet:

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuolevan kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp

Myös yksittäisen tutkinnonosan suorittaminen on mahdollista.

Koulutuksen kesto

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja siksi koulutuksen kesto on yksilöllinen. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaminen kestää yleensä kaksi vuotta.

Toteutustapa

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto.

 • Koulutus on tutkintoon valmistavaa ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena yhteistyössä työelämän ja vanhustyön eri alueiden asiantuntijoiden kanssa.
 • Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ja ne toteutetaan klo 9–16 arkipäivisin.
 • Opiskeluun sisältyy omaa osaamista, omaa työyhteisöä ja vanhustyötä kehittäviä tehtäviä.

Kevät 2023


Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Koulutukseen sisältyy seuraavat lähiopetuspäivät:

 • Ma-ti 3.4-4.4.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 8.5-9.5.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 4.9-5.9.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 2.10-3.10. 2023 klo 9-16
 • Ma-ti 13.11-14.11.2023 klo 9-16

Näyttöä varten on varattu tammikuu 2024. Muutokset ovat mahdollisia.

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Koulutukseen sisältyy seuraavat lähiopetuspäivät:

 • Ti-ke 11.4-12.4.2023 klo 9-16
 • To-pe 4.5-5.5.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 18.9-19.9.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 16.10-17.10.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 6.11-7.11.2023 klo 9-16

Näyttöjä voi suorittaa 8.11.2023 alkaen. Muutokset ovat mahdollisia.

Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Koulutukseen sisältyy seuraavat lähiopetuspäivät:

 • Ma-ti 20.3- 21.3.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 17.4- 18.4.2023 klo 9-16
 • Ke-to 10.5- 11.5.2023 klo 9-16
 • Ma-ti 11.9- 12.9.2023 klo 9-16
 • Ke-to 4.10 – 5.10.2023 klo 9-16

Näyttöä varten on varattu marraskuu 2023. Muutokset ovat mahdollisia.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Omakustanteisena koulutuksen hinta on 600 euroa. Yksittäisen tutkinnonosan (60 osp) hinta on 225 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Opiskelijaksi ottamista rajoittavat tekijät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä
  toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja koulutuksesta

Haku- ja tutkintovastaava
Tarja Rantee, p. 040 680 5219, sähköposti tarja.rantee(at)edu.hel.fi

Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen -tutkinnon osan vastaava
Anna-Maija Ruhanen, p. 040 334 0025, sähköposti anna-maija.ruhanen(at)edu.hel.fi

Lisätiedot

Tarja Rantee, haku- ja tutkintovastaava
040 680 5219
tarja.rantee@edu.hel.fi

Anna-Maija Ruhanen, tutkinnon osan vastaava
040 334 0025
anna-maija.ruhanen@edu.hel.fi

Marika Lehvonen, koulutuspäällikkö
040 681 8332
marika.lehvonen@edu.hel.fi