Kiinteistönhoidon osaamisala

Kiinteistönhoidon osaamisalan (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto) suorittanut tekee monipuolisia kiinteistön kunnossapitoon liittyviä tehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä:

  • laitoshuoltaja tekee ylläpito-, perus- ja eristyssiivoustehtäviä, vuodehuoltoa, huoltohuonetehtäviä (esim. välinehuoltoa) ja ruokahuoltotehtäviä sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa
  • kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen sekä ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön- ja huoltoon liittyviä tehtäviä. Ympäristöpalvelut sekä piha- ja ulkoalueiden hoitaminen kuuluvat myös työtehtäviin

Ammattitutkinnon suorittanut voi toimia myös alan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Haku koulutukseen

Opiskelijalla tulee olla riittävä työkokemus alalta tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto tai muu vastaava alan ammatillinen koulutus.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon koulutus suoritetaan oppisopimuksena, kun opiskelijalla on alan työpaikka. Lue lisää oppisopimuksesta tai ota yhteyttä opettajiin.

Tutkinnon rakenne

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu valitusta tutkintonimikkeestä riippuen:

  • pakollisista tutkinnon osista 60 osaamispistettä ja
  • valinnaista tutkinnon osista 90 osaamispistettä.

Lue lisää Stadin AO:n koulutuksesta ePerusteista täältä.

Toteutustapa

  • Tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää 1–2 vuotta riippuen henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.
  • Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelijalla pitää olla opiskelujen aikana puhtaus- tai kiinteistöpalvelualan työpaikka. Lähiopetus toteutetaan iltapäivisin klo 13–17 noin kerran kuukaudessa.
  • Opiskelu on päätoimista.
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt järjestetään työpaikoilla työaikojen mukaisesti. Oppisopimuskoulutus toteutetaan työpaikoilla. Oppisopimuskoulutuspaikan opiskelija hankkii itsenäisesti. Oppisopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kanssa.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Myllypuron toimipaikka (kiinteistöpalvelut)
Vuokkiniemenkatu 30, 00920 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Arttu Reinikainen, opettaja
040 3349 211
arttu.reinikainen@edu.hel.fi