StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset tiedot ja taidot työskennellä ravintola- tai suurtalouskokin työtehtävissä. Ruokapalvelujen ammattitutkinto on tarkoitettu keittiöalan kokemusta omaaville henkilöille.

Huom! Myös yksittäisten tutkinnonosien suorittaminen ammattitaidon kehittämiseksi on mahdollista.

Tutkinnon tavoitteet

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa 

 • suunnitella työtehtävänsä ruoanvalmistuksen tehtävissä, 
 • toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä ruoanvalmistustehtävissä, 
 • toimia asiakaslähtöisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, taloudellisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti 
 • toimia työyhteisössä ja kehittää osaamistaan. 

Ammattitutkinnossa voi erikoistua ravintolan tai suurtalouden ruoanvalmistustehtäviin. Tutkinto suoritetaan omalla työpaikalla, jossa toimit ravintolakokin tai suurtalouskokin työtehtävissä. 

Tutkinnon ravintolaruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut ravintolakokki osaa

 • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti ravintolan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti• työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
 • esikäsitellä raaka-aineita oikein jalostusasteen mukaisesti
 • valmistaa alku-, pää- ja jälkiruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia viimeistellä ja laittaa ruoka-annokset esille tarkoituksenmukaisella tavalla
 • palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.

Tutkinnon suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut suurtalouskokki osaa

 • työskennellä suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ammattikeittiön erilaisissa ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä
 • toimia organisaation toiminta-ajatuksen mukaisesti
 • työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
 • valmistaa erilaisia ruokalajeja ja ateriakokonaisuuksia
 • käyttää ammattimaisesti ja tehokkaasti ammattikeittiön koneita ja laitteita
 • palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.

Tutkinnon rakenne

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). 

Koko tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakollinen osa, 50 osp: 

 • Ruoanvalmistus ravintolakeittiössä, 60 osp tai 
 • Ruoanvalmistus suurtaloudessa, 60 osp

Tutkinnon valinnaiset osat, 90 osp (valitaan kaksi)  

 • Erityisruokavalioiden valmistaminen, 50 osp 
 • Kasvisruokien valmistaminen, 40 osp 
 • Kylmänä tarjottavien ruokien valmistaminen, 50 osp 
 • Ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä, 30 osp 
 • Ruoanvalmistus tilauspalveluissa, 40 osp 
 • Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 40 osp 

Tutkinnossa vaadittavaa osaamista osoitetaan omalla työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti näytöillä.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta oppilaitoksessa sekä itsenäisestä ohjatusta etäopiskelusta. Koulutus sisältää suunnittelutehtäviä, projektitöitä ja mahdollisia kehittämistehtäviä. Koulutus toteutetaan työvaltaisena ja edellyttää työskentelyä ruoanvalmistustehtävissä opiskeluaikana.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma (HOKS) tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Ruokapalvelujen ammattitutkinnosta on mahdollista suorittaa, myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen kesto (noin yksi vuosi) määräytyy tarkemmin henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman perusteella.

Hakeminen

Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen voi hakea joustavasti sopivan työpaikan löydyttyä. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Täytä hakemus Opintopolussa .

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2, 00820 Helsinki

Lisätiedot

Marko Pääskysaari, opettaja
040 664 5638
marko.paaskysaari@edu.hel.fi