StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Stadin AO:ssa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta voi valmistua

 • laitoshuoltajaksi (at)
 • kiinteistönhoitajaksi (at)
 • toimitilahuoltajaksi (at) tai
 • kodinhuoltajaksi (at).

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee esim. sairaalassa, terveyskeskuksessa tai palvelutalossa (laitoshuoltaja), julkisessa rakennuksessa, kauppakeskuksessa, uimahallissa, asuinkiinteistössä (kiinteistönhoitaja), siivouspalveluyrityksissä tai julkisten rakennusten siivoajana (toimitilahuoltaja), kotipalveluyrityksessä, asumisyksikössä tai asiakaskodissa (kodinhuoltaja).

Tutkinnon suorittanut tekee monipuolisia puhtauteen ja kiinteistön kunnossapitoon liittyviä tehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä:

 • laitoshuoltaja tekee ylläpito-, perus- ja eristyssiivoustehtäviä, vuodehuoltoa, huoltohuonetehtäviä (esim. välinehuoltoa) ja ruokahuoltotehtäviä sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa
 • kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen sekä ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön- ja huoltoon liittyviä tehtäviä. Ympäristöpalvelut sekä piha- ja ulkoalueiden hoitaminen kuuluvat myös työtehtäviin
 • toimitilahuoltaja suunnittelee ja toteuttaa palvelusopimuksen mukaisesti ylläpitosiivous- ja jaksottaisen siivouksen tehtäviä erilaisissa asiakaskohteissa esim. oppilaitoksissa, päiväkodeissa, rakennussiivouksessa, hotelli- ja majoitustiloissa, kauppakeskuksissa jne.
 • kodinhuoltaja tekee ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, avustamiseen liittyviä tehtäviä, tuottaa kodin ruokapalveluja ja keittiön puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä sekä huoltaa tekstiilejä, viherkasveja ja piha- ja ulkoalueita kodinomaisissa laitoksissa, asumisyksiköissä ja asiakaskodeissa

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia myös alan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Haku koulutukseen

Opiskelijalla tulee olla riittävä työkokemus alalta tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto tai muu vastaava alan ammatillinen koulutus.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon koulutus suoritetaan oppisopimuksena, kun opiskelijalla on alan työpaikka. Lue lisää oppisopimuksesta tai ota yhteyttä opettajiin.

Tutkinnon rakenne

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu valitusta tutkintonimikkeestä riippuen:

 • pakollisista tutkinnon osista 60 osaamispistettä ja
 • valinnaista tutkinnon osista 90 osaamispistettä.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Toteutustapa

 • Tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää 1–2 vuotta riippuen henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.
 • Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelijalla pitää olla opiskelujen aikana puhtaus- tai kiinteistöpalvelualan työpaikka. Lähiopetus toteutetaan iltapäivisin klo 13–17 noin kerran kuukaudessa.
 • Opiskelu on päätoimista.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt järjestetään työpaikoilla työaikojen mukaisesti. Oppisopimuskoulutus toteutetaan työpaikoilla. Oppisopimuskoulutuspaikan opiskelija hankkii itsenäisesti. Oppisopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kanssa.

Koulutuspaikat

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka (puhtauspalvelut)
Prinsessantie 2, 00840 Helsinki

Stadin AO, Myllypuron toimipaikka (kiinteistöpalvelut)
Vuokkiniemenkatu 30, 00920 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Marja Saaranen, opettaja
040 842 8374
marja.saaranen@edu.hel.fi

Johanna Palomaa, opettaja
040 522 5425
johanna.palomaa@edu.hel.fi