StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Alan työtehtävät

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki työskentelee erilaisia ruoka- ja ateriapalveluita tuottavissa valmistuskeittiöissä, erityisruokavalioiden valmistukseen painottuvissa työtehtävissä. Työ on asiakaspalvelutyötä, joka vaatii toimipaikan kokonaisvaltaisen palvelutehtävän ymmärtämistä sekä oman alueen ravitsemus- ja erityisruokavaliotiedon osaamista ja soveltamista.

Dieettikokin työssä korostuvat vastuu asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä itsenäinen tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisukyky. Dieettikokki hallitsee toimintaympäristönsä erityisruokavaliot ja osaa hankkia tarvitsemansa tiedot uusista ruokavalioista. Hän toimii asiantuntijana työyhteisössä. Työn kannalta olennaisia asioita ovat asiakaslähtöinen suunnittelu, huolellisuus sekä oikean tiedon välittäminen asiakkaalle.

Haku koulutukseen

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaminen vaatii alan perustutkinnon tai vahvan työkokemuksen kokkina. Lisäksi koulutukseen osallistuvalla tulee olla alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Valinnat erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittajaksi tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutukseen haetaan Opintopolussa.

Tutkinnon rakenne

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen kesto

Henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS) riippuen, koulutus kestää noin vuoden. Opiskelu on päätoimista.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta. Kontaktiopetusta oppilaitoksessa on keskimäärin 2–3 kertaa kuukaudessa.

Koulutus sisältää suunnittelutehtäviä, projektitöitä ja kehittämishankkeita. Koulutus toteutetaan työvaltaisena ja edellyttää työskentelyä ruoanvalmistusalan tehtävissä opiskeluaikana. Tutkinto on mahdollista suorittaa näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2, 00840 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koulutus maksaa 400 euroa. Lisäksi opiskelijan tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.