StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö valmistuu dieettikokiksi. Hän työskentelee erilaisia ruoka- ja ateriapalveluita tuottavissa valmistuskeittiöissä, erityisruokavalioiden valmistukseen painottuvissa työtehtävissä.

Dieettikokki toimii työyhteisön asiantuntijana. Hänen työnsä on asiakaspalvelutyötä, joka vaatii toimipaikan kokonaisvaltaisen palvelutehtävän ymmärtämistä sekä oman alueen ravitsemus- ja erityisruokavaliotiedon osaamista ja soveltamista. Työn kannalta olennaisia asioita ovat asiakaslähtöinen suunnittelu, huolellisuus sekä oikean tiedon välittäminen asiakkaalle.

Huom! Myös yksittäisten tutkinnonosien suorittaminen ammattitaidon kehittämiseksi on mahdollista.

Tutkinnon tavoitteet

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa

  • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
  • huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
  • valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
  • pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Tutkinnon rakenne

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakollinen osa, 50 osp

Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä

Tutkinnon valinnaiset osat, yht. 110 osp (valitaan kaksi)

  • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
  • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
  • Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
  • Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen

Tutkinnossa vaadittavaa osaamista osoitetaan omalla työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti näytöillä.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen toteutus

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää suoritettua alan perustutkintoa tai vahvaa kokin työkokemusta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta oppilaitoksessa sekä itsenäisestä ohjatusta etäopiskelusta. Koulutus sisältää suunnittelutehtäviä, projektitöitä ja kehittämishankkeita. Koulutus toteutetaan työvaltaisena ja edellyttää työskentelyä erityisruokavalioita toteuttavan ruoanvalmistusalan tehtävissä opiskeluaikana.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Koulutus kestää noin 1 – 1½ vuotta.

Hakeminen

Hae koulutukseen Opintopolussa.

Huom! Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta. Koulutukseen voi hakea joustavasti sopivan työpaikan löydyttyä.

Valinnat erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittajaksi tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2, 00820 Helsinki