StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus on suunnattu yrityksen tai organisaation johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yrityksen tai vastuualueen toimintaa, omaa osaamista, henkilöstöä, taloutta ja tuloksellisuutta.

 • Tutkinnon opinnoissa tarkastellaan johtajuutta uusista näkökulmista ja saadaan lisäosaamista omien esimiestaitojen sekä organisaation toiminnan kehittämiseen.
 • Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan sopiva koulutuskokonaisuus, jossa huomioidaan osaaminen, työtehtävät sekä omat kehittymistoiveet. Koulutuksessa osoitetaan oma osaaminen aidoissa työelämän tehtävissä.

Tutkinnon rakenne

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen, 80 osaamispistettä

Valinnaisia tutkinnon osia (valitaan 100 osaamispistettä):

 • Strategiatyön johtaminen, 50 osaamispistettä
 • Projektin johtaminen, 50 osaamispistettä
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osaamispistettä
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osaamispistettä
 • Asiakkuuksien johtaminen, 50 osaamispistettä
 • Talouden johtaminen, 50 osaamispistettä
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osaamispistettä

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutus on suunniteltu tehtäväksi työn ohessa. Koulutuspäivät toteutetaan arkisin klo 9–16, keskimäärin yhtenä päivänä kuukaudessa. Lisäksi opiskelija saa tutkinnon suorittamisessa pienryhmä- ja henkilökohtaista tukea.

Aikataulu ja sisältö

Koulutusaika määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja aikaisemman osaamisen mukaan. Tutkinnon suorittaminen kestää tyypillisesti noin 1,5 vuotta. Opiskelun voi aloittaa joustavasti.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS rakennetaan valitsemalla opiskelijalle soveltuvat koulutuspäivät esimerkiksi näistä johtamisen aihealueista:

 • Strategia ja toimintaympäristö
 • Talous
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Projektin johtaminen
 • Tuotteen ja palvelun kehittäminen
 • Prosessien ja laadun johtaminen
 • Työelämän vuorovaikutustaidot
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Oman toiminnan ja johtajuuden kehittäminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • Ajankohtaiset, vaihtelevat, johtamisen kehittämistä tukevat teemapäivät

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku.

Hakijalta edellytetään, että hän johtaa työssään vastuualueensa henkilöstöä ja taloutta sekä kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Täytä hakulomake Opintopolussa täällä.

Valintaprosessi

 • Kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä kahden viikon kuluessa.
 • Koulutuksen järjestäjä varmistaa hakijan työtehtävien soveltuvuuden valittuihin tutkinnon osiin.
 • Alustavasti valituille hakijoille lähetetään oppisopimuksen alkukartoitus, joka on osa opintojen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).
 • Hakijan kanssa sovitaan henkilökohtainen haastatteluaika.
 • Haastattelun jälkeen tehdään lopullinen opiskelijavalinta. Kaikille hakijoille lähetään valintapäätös sähköpostitse.
 • Koulutukseen valittujen opinnot alkavat joustavasti.

Oppisopimus on voimassa sähköisen allekirjoituksen jälkeen.

Lisätietoja tutkinnon vastuuopettajilta: sirpa.katajalaakso@hel.fi tai taina.sahlsten-matilainen@hel.fi

Koulutuksen hinta

Koulutus suoritetaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää esimiestyöhön liittyvien tehtävien suorittamista työpaikalla.

 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan näyttöihin, edellyttäen että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen tai työkokemuksen kautta.
 • Tutkinto suoritetaan työpaikalla johtamistyötä tehden. 
 • Näyttöjen suorittaminen on maksutonta.