Kotityöpalvelujen ja toimitilahuollon osaamisalat

Kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon osaamisalan (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto) suorittanut tekee monipuolisia puhtauteen liittyviä tehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä:

  • toimitilahuoltaja suunnittelee ja toteuttaa palvelusopimuksen mukaisesti ylläpitosiivous- ja jaksottaisen siivouksen tehtäviä erilaisissa asiakaskohteissa esim. oppilaitoksissa, päiväkodeissa, rakennussiivouksessa, hotelli- ja majoitustiloissa, kauppakeskuksissa jne.
  • kodinhuoltaja tekee ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, avustamiseen liittyviä tehtäviä, tuottaa kodin ruokapalveluja ja keittiön puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä sekä huoltaa tekstiilejä, viherkasveja ja piha- ja ulkoalueita kodinomaisissa laitoksissa, asumisyksiköissä ja asiakaskodeissa

Ammattitutkinnon suorittanut voi toimia myös alan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Haku koulutukseen

Opiskelijalla tulee olla riittävä työkokemus alalta tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto tai muu vastaava alan ammatillinen koulutus.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon koulutus suoritetaan oppisopimuksena, kun opiskelijalla on alan työpaikka. Lue lisää oppisopimuksesta tai ota yhteyttä opettajiin.

Tutkinnon rakenne

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu valitusta tutkintonimikkeestä riippuen:

  • pakollisista tutkinnon osista 60 osaamispistettä ja
  • valinnaista tutkinnon osista 90 osaamispistettä.

Lue lisää Stadin AO:n koulutuksesta ePerusteista täältä.

Toteutustapa

  • Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää 1–2 vuotta riippuen henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.
  • Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelijalla pitää olla opiskelujen aikana puhtaus- tai kiinteistöpalvelualan työpaikka. Lähiopetus toteutetaan iltapäivisin klo 13–17 noin kerran kuukaudessa.
  • Opiskelu on päätoimista.
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt järjestetään työpaikoilla työaikojen mukaisesti. Oppisopimuskoulutus toteutetaan työpaikoilla. Oppisopimuskoulutuspaikan opiskelija hankkii itsenäisesti. Oppisopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kanssa.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka (puhtauspalvelut)
Prinsessantie 2, 00840 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Marja Saaranen, opettaja
040 842 8374
marja.saaranen@edu.hel.fi

Johanna Palomaa, opettaja
040 522 5425
johanna.palomaa@edu.hel.fi