StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Alan työtehtävät

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu yritysten turvallisuusvastaaville ja turvallisuusalalla esimies-, asiantuntija- tai konsulttitehtävissä toimiville tai niihin tähtääville henkilöille.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi hakea Poliisihallitukselta hyväksyntää toimia vastaavana hoitajana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa.

Tutkinnon rakenne

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisista ja kahdesta tai kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat (yht. 60 osp)

  • Turvallisuuslainsäädäntö (30 osp)
  • Turvallisuussuunnittelu (30 osp)

Tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöstä löytyvät Opintopolusta ePerusteista.

Hakeminen

Koulutukseen hakevalla tulee olla oppisopimuskoulutukseen soveltuva työpaikka valmiina. Työaika koulutuksen aikana on oltava vähintään 25 h/vko.

Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti läpi vuoden.

Täytä hakulomake täällä (lomake avautuu pian).

Lisätiedot markku.pelkonen@edu.hel.fi

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan alan aiempi osaaminen, työkokemus ja koulutus. Tutkinnon suorittaminen kestää 1–2 vuotta.

Toteutustapa

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina, jota tuetaan henkilökohtaisin työpaikkakäynnein. Osaaminen osoitetaan näytöillä käytännön työtehtävissä.

Ohjaus työpaikalla

Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, joka tukee opiskelijaa oppimistavoitteiden saavuttamisessa ja ammattiin kasvamisessa, antaa palautetta sekä arvioi yleensä myös näytön.

Ammatillinen opettaja on työpaikkaohjaajan työpari, joka jakaa vastuun työelämässä oppimisen suunnittelusta ja etenemisen seuraamisesta. Opettajalla on päävastuu näytön arvioinnista.

Koulutuspaikka

Stadin AO
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.