StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittaneella on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa valmistusprosesseista. Hän osaa

 • toimia taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti tuotannossa
 • toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työssään työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja ympäristönsuojelusta
 • noudattaa työelämän toimintatapoja, ohjeita ja alan standardeja
 • käyttää työssään vaadittavia koneita, laitteita ja materiaaleja sekä automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa sekä opastaa työympäristönsä toimintatavoissa ja tehtävissä.

Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti hitsaavan teollisuuden valmistustyötehtävissä. Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisia teräsrakenteita, osakokonaisuuksia tai niiden osia, ja hänellä on työssä vaadittavat pätevyydet suoritettuina.

Tuotantotekniikan levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan koulutuksen suorittanut voi työskennellä hitsaajana tai levyseppähitsaajana esimerkiksi konepajateollisuudessa.

Tutkinnon rakenne

Tuotantotekniikan ammattitutkinto on 150 osaamispisteen laajuinen. Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pienahitsaus kahdella prosessilla (pakollinen), 20 osaamispistettä
 • Levy-ja putkihitsaus, 70 osaamispistettä
 • Teräsrakenteiden valmistustyöt, 30 osaamispistettä
 • Teollisuuden hankintatoimi, 30 osaamispistettä

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Koulutukseen haetaan Opintopolussa.

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja tarvittaessa haastattelujen perusteella. Kaikilta valituilta edellytetään alan perusosaaminen sekä riittävä suomen kielen taito.

Koulutuksen kesto

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Koko tutkinnon suoritusaika on noin 1,5 vuotta. Opiskelija voi suorittaa myös osatutkinnon.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Abraham Wetterin tien toimipaikka
Abraham Wetterin tie 4, 00880 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koulutukseen voi osallistua suorittamalla ainoastaan osatutkinnon tai tutkinnonosia. Koulutushinta sisältää opetusmateriaalit sekä opetuksen.

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 800 euroa, yksittäisten tutkinnon osien hinta on seuraava:

 • Pienahitsaus kahdella prosessilla 200 euroa,
 • Levy- ja putkihitsaus 300 euroa,
 • Teräsrakenteiden valmistustyöt 150 euroa,
 • Teollisuuden hankintatoimi 150 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot:

lehtori Jouni Hyvärinen puh. 09 310 80150, jouni.hyvarinen@edu.hel.fi

Lisätiedot

Jouni Hyvärinen, lehtori
09 310 80150
jouni.hyvarinen@edu.hel.fi

Mika Jokimäki, koulutuspäällikkö
040 519 5724
mika.jokimaki@edu.hel.fi