StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut osaa

 • toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta- alan ammattihenkilöiden kanssa
 • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaansa
 • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa
 • toimia yrittäjämäisesti.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaiden kodeissa.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut on terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joka saa Valviralta oikeuden käyttää koulutettu hieroja -ammattinimikettä.

Hakeminen

Seuraava koulutus järjestetään 6.11.2024–18.12.2025.

 • Hakuaika 6.6.–19.9.2024.

Huom! Hakuvaihtoehtoja on omasta tilanteestasi riippuen kaksi:

a) Olet työtön tai työttömyysuhanalainen, jolla on asiakkuus ja työnhaku voimassa joko TE-toimistossa tai Kuntakokeilussa.

Täytä TE-toimiston sähköinen hakemus (uranumero 719993 Hieronnan ammattitutkinto).

 • Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen TE-toimistoon tai Kuntakokeiluun. Lisätietoja saat TE-toimiston sivulta tai Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9.00- 16.15.

b) Koulutus kiinnostaa sinua, mutta sinulla ei ole TE-toimiston tai Kuntakokeilun asiakkuutta.

Valintaprosessi

 • Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelun perusteella.
 • Valinnassa ensisijalla ovat työttömät työnhakijat.
 • Huomioimme opiskelijavalinnassa Sora-lainsäädännön edellyttämät asiat.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Hattulantien toimipaikka
Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Tutkinnon rakenne

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisista tutkinnon osista. 

Pakolliset ammattitutkinnon osat, 100 osaamispistettä: 

 • tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osaamispistettä 
 • sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osaamispistettä 

Valinnaiset tutkinnon osat Stadin AO:ssa, yhteensä 50 osaamispistettä: 

 • kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osaamispistettä 
 • raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osaamispistettä 
 • tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta, 25 osaamispistettä 

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti. 

Lue lisää hieronnan ammattitutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen kesto

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksen arvioitu kesto on 1–1,5 vuotta sisältäen näytöt.

Toteutustapa

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, johon kuuluu myös työskentelyä oppilaitoksen hierontaklinikalla työelämälähtöisesti asiakastyössä. Opiskelijaa arvioidaan tutkinnon osan näytöissä aidoissa työympäristöissä asiakastyötä tehden.

Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen.

Koulutuksen hinta

Sekä oppilaitosmuotoinen että oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin (Kela, TE-toimisto) on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Opiskelijat työskentelevät hierontaklinikalla

Stadin AO:n Hattulantien toimipaikassa (Hattulantie 2) toimii hierontaklinikka, jossa hieronnan ammattitutkinnon opiskelijat työskentelevät opintojen aikana opettajan ohjauksessa.

Lue lisää hierontaklinikan toiminnasta ja palveluista täältä.