StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut osaa

  • toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta- alan ammattihenkilöiden kanssa
  • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaansa
  • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa
  • toimia yrittäjämäisesti.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaiden kodeissa.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut saa Valviran myöntämän oikeuden toimia koulutettuna hierojana.

Haku koulutukseen

Seuraava hieronnan ammattitutkinnon tutkintokoulutus näyttöineen alkaa tammikuussa 2023.

Koulutukseen voi hakea ajalla 31.12.2022. Täytä sähköinen hakulomake Opintopolussa

8.12.2022 jälkeen tulleet hakemukset käsitellään viikolla 1 ja hakijat haastatellaan 10.1.2023 klo 9.00 alkaen os. Hattulantie 2. Tarkistathan oman sähköpostisi.

Huomioimme opiskelijavalinnassa Sora-lainsäädäntöön liittyvät asiat.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Hattulantien toimipaikka
Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Tutkinnon rakenne

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisista tutkinnon osista. 

Pakolliset ammattitutkinnon osat, 100 osaamispistettä: 

  • tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osaamispistettä 
  • sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osaamispistettä 

Valinnaiset tutkinnon osat Stadin AO:ssa, yhteensä 50 osaamispistettä: 

  • kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osaamispistettä 
  • raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osaamispistettä 
  • tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta, 25 osaamispistettä 

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti. 

Lue lisää hieronnan ammattitutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen kesto

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Tutkintokoulutus kestää keskimääriin 1,2 vuotta sisältäen näytöt.

Opintojen jälkeen voit siirtyä suorittamaan terveysalan ammattitutkinnosta jalkojenhoidon osaamisalan, jalkojen hoito (at) 105 osaamispistettä.

Toteutustapa

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, johon kuuluu myös työskentelyä oppilaitoksen hierontaklinikalla työelämälähtöisesti asiakastyössä. Opiskelijaa arvioidaan tutkinnon osan näytöissä aidoissa työympäristöissä asiakastyötä tehden.

Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen.

Koulutuksen hinta

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen kustannukset ovat 1200 euroa. Hinta sisältää hieronnan ammattitutkinnon tutkintokoulutuksen, jonka ohessa suoritetaan näytöt tutkinnon osittain. Koulutus laskutetaan 2-3 erässä.

Jos olet hankkinut ammattitaitosi työelämässä tai muissa oppilaitoksissa, voit osallistua pelkästään näyttöihin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Opiskelijat työskentelevät hierontaklinikalla

Stadin AO:n Hattulantien toimipaikassa (Hattulantie 2) toimii hierontaklinikka, jossa hieronnan ammattitutkinnon opiskelijat työskentelevät opintojen aikana opettaja ohjauksessa.

Lue lisää hierontaklinikan toiminnasta ja palveluista täältä.


 

Lisätiedot

Päivi Auvinen, hakeutumisvastaava
040 336 0401
paivi.auvinen@edu.hel.fi

Anu Kaaretsalo, tutkintovastaava
040 334 9067
anu.kaaretsalo@edu.hel.fi