StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Hieronnan erikoisammattitutkinto

Hieronnan erikoisammattitutkinto

Stadin AO:ssa voi suorittaa kivun hoidon erikoistumisopinnot hieronnan osaamisalalla ja saada tutkintonimikkeen Hieroja (EAT).

Hieronnan osaamisalan suorittanut hieroja osaa arvioida kipupotilaan hoidon tarvetta, laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman kipupotilaalle ja toteuttaa suunnitelman mukaisen kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa ja työyksikkönsä työtä, ja hänellä on valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ammattialansa kehittämiseksi.

Hieroja (EAT) voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä muun muassa hoito-, kuntoutus- ja asumispalveluja tuottavissa yksiköissä, kylpylöissä, liikunta- ja urheilukeskuksissa, potilaiden työpaikoilla ja kodeissa.

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Ilmoitamme seuraava hieronnan erikoisammattitutkinnon hakuajan tällä sivulla.

Hieronnan erikoisammattitutkintoon voi hakea hieronnan ammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on alan työkokemusta.

Koulutuksen kesto

Henkilökohtaistamisesta riippuen valmistava koulutus kestää noin 1,5-2 vuotta.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Hattulantien toimipaikka
Hattulantie 2,00550 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus (myös yrittäjän oppisopimuksella) on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot