StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa valmiudet ammatilliseen asiakastyöhön ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Tutkinnon suorittaminen kehittää valmiuksia työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, verkostojen ja yhteisöjen kanssa. 

 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto on SORA-lainsäädännön alainen koulutus. Lue lisää terveydentilavaatimuksista täältä

Huom! Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Tutkinnon sisältö ja tavoitteet

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu

 • pakollisista tutkinnon osista, 100 osp ja 
 • valinnaista tutkinnon osista, 50 osp. 

Ammattitutkinnon suorittanut osaa:  

 • toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti, 
 • hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä, lainsäädäntöä ja palveluja, 
 • toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja 
 • huolehtia työhyvinvoinnistaan sekä itsensä ja työnsä kehittämisestä. 

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Oppisopimusopiskelu

Koulutuksen kokonaisuus oppisopimuksella koostuu

 • Suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä oppimisesta. Nimetty työpaikkaohjaaja seuraa kehittymistäsi ja tukee sinua opintojen yhdistämisessä työtehtäviisi. Koulutusohjelma vaatii sekä osallistujalta että työpaikkaohjaajalta aikaa ja panostusta onnistuakseen.
 • Osaamistarpeesi mukaan valituista yhteisistä koulutuspäivistä (lähi- sekä etä-/verkko-opetuspäivistä) sekä muista osaamisen hankkimisen tavoista.
 • Ohjaustapaamisista ja näyttöjen toteuttamisesta omassa työssä.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täällä.

Miten opit työssä?

Valitset itsellesi työpaikkaohjaajan, joka voi olla oma esihenkilö tai joku muu esimiestyötä tekevä tai esimerkiksi tämän tutkinnon aiemmin suorittanut henkilö. Työpaikkaohjaaja toimii yleensä myös tutkinnon arvioijana.

 • Tietoa työpaikkaohjaajasta kysytään jo hakeutumisen yhteydessä
 • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan ennen opintojen alkua.

Koulutuksenjärjestäjänä toimii Stadin AO. Lähiopetus toteutetaan Teollisuuskadun toimipaikassa, os. Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki.

Tutkinnon suorittamisen edellytykset

 • Sinulla on kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä tai alalle soveltuva muu kokemus tai koulutus sekä sinulla on valmiuksia työskennellä ammatillisesti mielenterveys- ja päihdetyössä
 • sinulla on alalle sopiva kokonaisvaltainen terveys
 • sinulla on valmiudet itsenäiseen opiskeluun ja tiedon hankintaan
 • suosittelemme, että suomen kielen taitotasosi on vähintään B1.1.

Varaa aikaa koulutuspäiviin (1–4 krt/kk), itsenäiseen työskentelyyn, tehtävien tekemiseen ja näyttöjen suorittamiseen.

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakulomake täällä.

 • Koulutuksen tiedot ja hakulomake löytyvät myös Opintopolusta (linkki päivittyy myöhemmin).

Seuraava lähiopetusjakso alkaa 22.8.2024 ja 1.8.2024 mennessä hakeneet kutsutaan haastatteluun elokuun alussa.

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus edellyttää, että sinulla on alan työpaikka. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia.

Omaehtoisena toteutettu koulutus maksaa 400 euroa.

 • Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Lisätietoa koulutuksesta: Johanna Salonen, johanna.salonen@edu.hel.fi, puh. 09 310 81845

Lisätiedot

Johanna Salonen, opettaja
09 310 81845
johanna.salonen@edu.hel.fi

Meeri Wargh, oppisopimusasiantuntija
040 667 0738
meeri.wargh@edu.hel.fi