StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa valmiudet ammatilliseen asiakastyöhön ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi tutkinto kehittää valmiuksia työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, verkostojen ja yhteisöjen kanssa. 

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut osaa:  

  • toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti, 
  • hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä, lainsäädäntöä ja palveluja, 
  • toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja 
  • huolehtia työhyvinvoinnistaan sekä itsensä ja työnsä kehittämisestä. 

Koulutuksen rakenne

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus kestää 12 kuukautta. Opiskelu sisältää lähiopetusta, tutustumiskäyntejä, työelämässä tapahtuvaa oppimista ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäiviä on 6-8 lukukautta kohden. Työelämässä tapahtuma oppiminen suoritetaan omalla työpaikalla tai koulutussopimuspaikassa. 

Opiskelija laatii opintojen alussa vastuuopettajan ohjauksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. 

Terveydentilavaatimukset voit lukea täältä

Hae koulutukseen

Koulutukseen voi hakea 6.8.2023 saakka. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla haastatteluun, mikä pidetään elokuussa.

Valintapäätös ilmoitetaan sähköpostilla.

Koulutukseen valittujen opinnot alkavat 4.9.2023.

Täytä hakulomake Opintopolussa. Haastatteluihin kutsutaan hakijat, joilla on joko kokemusta tai koulutusta mielenterveys- tai päihdetyöstä. 

Koulutuksen hinta

Koulutus maksaa 400 euroa.

Voit kysyä työelämä- ja oppisopimuspalveluista mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen mikäli sinulla on alan työpaikka. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Lisätietoa koulutuksesta: Johanna Salonen, johanna.salonen@edu.hel.fi, puh. 09 310 81845

Lisätiedot

Johanna Salonen, opettaja
09 310 81845
johanna.salonen@edu.hel.fi