StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon suorittaneella on valintojensa mukaisesti kohdennettua työelämän tarpeiden mukaista ammattiosaamista tekstiili- ja muotialan tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta tai palvelujen tuottamisesta.

Miesten vaatteita tilaustyönä valmistavan vaatturin ammattitutkintonimikettä ei enää ole uudessa tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa, mutta vaatturityön opintoja voi opiskella myös jatkossa.

Tutkinnon rakenne

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnonosat, 60 osp

  • Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä tekstiili- ja muotialalla, 15 osp
  • Tutkintonimikkeen määräävä pakollinen tutkinnon osa, 45 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, yhteensä 90 osp

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (Mittatilausompelija, AT) -koulutukseen voi hakea 15.10.2023 saakka Opintopolussa.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on soveltuva tekstiili- ja muotialan perustutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla työkokemusta alalta ja alan työpaikka.

  • Hakijat haastatellaan loka-marraskuussa. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla.
  • Koulutus alkaa marraskuussa..
  • Opinnot on suositeltavaa suorittaa oppisopimuksena.

Huom! Koulutus järjestetään, jos koulutukseen hakeutuneita on riittävästi.

Jos tarvitset koulutusta ammattitutkinnon muiden suuntautumisvaihtoehtojen osalta, ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse.

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaaminen ja määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan.

Henkilökohtaisesta osaamisesta riippuen koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna

  • 2 pvää/vko lähiopetusta ja ohjausta
  • 3 päivää/vko suoritetaan alan työpaikoilla

Opiskelu sisältää itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelija hankkii itse työssä oppimisen paikan, jossa voi suorittaa myös näytöt.

Vaatturityön erityisyyden vuoksi vaatturitaitojen opiskelu tapahtuu valtaosin työssä oppien. Koulutus sisältää myös oppilaitoksessa annettavaa teoriaopetusta muun muassa kaavoituksen osalta.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7-9, 00530 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelijamaksu on 200 euroa. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Jaana Viitamäki, koulutuspäällikkö
040 334 0995
jaana.viitamaki@edu.hel.fi

Katja Anttila, opettaja
katja.anttila@edu.hel.fi