StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon eli mittatilausompelijan ammattitukinnon suorittanut ompelija osaa valmistaa asuja erilaisille asiakasryhmille tilaustyönä. Hän osaa kaavoittaa, sovittaa ja valmistaa vaatteita eri käyttötarkoituksiin.

Miesten vaatteita tilaustyönä valmistavan vaatturin ammattitutkintonimikettä ei enää ole uudessa tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa, mutta vaatturityön opintoja voi opiskella myös jatkossa.

Tutkinnon rakenne

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, mittatilausompelija on laajuudeltaan 150 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä tekstiili- ja muotialalla –tutkinnon osasta, joka on laajuudeltaan 15 osaamispistettä. Tämän lisäksi tutkintoon kuuluu 45 osaamispisteen tutkintonimikkeen määräävä pakollinen tutkinnon osa ja 90 osaamispisteen verran valinnaisia tutkinnon osia.

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaaminen ja määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan. Henkilökohtaisesta osaamisesta riippuen koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelija hankkii itse työssä oppimisen paikan, jossa voi suorittaa myös näytöt. Vaatturityön erityisyyden vuoksi vaatturitaitojen opiskelu tapahtuu valtaosin työssä oppien. Koulutus sisältää myös oppilaitoksessa annettavaa teoriaopetusta muun muassa kaavoituksen osalta.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7-9, 00530 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelijamaksu on 200 euroa. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Katja Anttila, opettaja
040 334 5778
katja.anttila@edu.hel.fi

Jaana Viitamäki, koulutuspäällikkö
040 334 0995
jaana.viitamaki@edu.hel.fi