StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Leipomoalan erikoisammattitutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorimestari, leipomoteollisuuden mestari ja leipurimestari.

Tutkinnon suorittanut hallitsee

  • raaka-aineiden käytön ja niiden ominaisuudet
  • keskeiset valmistustekniikat
  • leipomotuotteiden, konditoriatuotteiden tai leipomoteollisuuden tuotteiden valmistusprosessit
  • asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen

Leipurimestari ja kondiittorimestari hallitsevat myös taitotyön sekä perinteisten ja kansainvälisen erikoituotteiden valmistamisen.

Lisäksi valinnaisen tutkinnon osan mukaisesti tutkinnon suorittanut hallitsee leipomon, konditorian tai teollisen leipomon esimiestyön ja johtamisen, vastaten päivittäisistä toiminnoista, henkilöjohtamisesta, henkilöstön perehdyttämisestä, hankinnoista ja talouden seurannasta. Tutkinnon suorittanut kykenee myös kehittämään leipomon tuotantoa ja uusia tuotteita tai tekemään tuoteparannuksia leipomon tuotevalikoimaan.

Tutkinnon suorittanut hallitsee kansainvälisen leipomoalan kilpailutoiminnan ja osaa hyödyntää kilpailuosaamistaan oman yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Alan työtehtävät

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii leipomoissa valmistaen leipomotuotteita, konditoriatuotteita tai leipomoteollisuuden tuotteita. Hän voi työskennellä tuotannon suunnittelu- ja ohjaustehtävissä, esimiestehtävissä tai tuotekehitystehtävissä.

Haku koulutukseen

Leipomoalan erikoisammattitutkintoon valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Valintaan vaikuttavat alan työkokemus, aiempi koulutus (leipomoalan ammattitutkinto) sekä alan työpaikka. Kutsu toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa.

Tutkinnon rakenne

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu (valitusta tutkintonimikkeestä riippuen):

  • pakollisista tutkinnon osista (60 tai 120 osaamispistettä) ja
  • valinnaisista tutkinnon osista (60 tai 120 osaamispistettä).

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Toteutustapa

Opintojen alussa tehdään jokaiselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaaminen näytetään työpaikalla ja näyttöä arvioivat leipomoalan ammattilaiset. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa. Tutkinto suoritetaan näyttönä.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2, 00840 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koulutus maksaa 400 euroa. Lisäksi opiskelijan tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Arto Kaasinen, kondiittorimestari
040 334 5686
arto.kaasinen@edu.hel.fi

Seppo Samppala, leipurimestari, leipomoteollisuuden mestari
040 182 0825
seppo.samppala@edu.hel.fi