StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Leipomoalan erikoisammattitutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorimestari, leipomoteollisuuden mestari ja leipurimestari.

  • Kondiittorimestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa konditoriatuotekokonaisuuden, taitotyön ja konditorian erikoistuotteita.
  • Leipomoteollisuuden mestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa leipomoteollisuuden tuotekokonaisuuden.
  • Leipurimestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa leipomotuotekokonaisuuden, taitotyön ja leipomon erikoistuotteita.

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä noudattaa yrityksen omavalvontaohjelmaa.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa johtaa leipomoalan yrityksen liiketoimintaa, vastata henkilöstöstä ja yrityksen hankintaprosessista ja henkilöstön perehdyttämisestä. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja johtaa tuotannon kehittämisprojektin tai suunnitella ja toteuttaa leipomoalan tuotekehityskokonaisuuden.

Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee tutkinnon osien valinnoista riippuen kansainvälisen leipomoalan kilpailutoiminnan sekä jälkiruokakokonaisuuden ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen.

Alan työtehtävät

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia leipomoissa, konditorioissa ja teollisissa leipomoissa valmistus- tai esimiestehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Haku koulutukseen

Leipomoalan erikoisammattitutkintoon valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

  • Valintaan vaikuttavat alan työkokemus, aiempi koulutus (leipomoalan ammattitutkinto) sekä alan työpaikka.
  • Haastattelukutsu lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse.

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa.

Tutkinnon rakenne

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu (valitusta tutkintonimikkeestä riippuen):

  • pakollisista tutkinnon osista (60 tai 120 osaamispistettä) ja
  • valinnaisista tutkinnon osista (60 tai 120 osaamispistettä).

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Toteutustapa

Opintojen alussa tehdään jokaiselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinto suoritetaan näyttönä työpaikalla ja näyttöä arvioivat leipomoalan ammattilaiset. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa. Oppilaitoksen opetus tapahtuu päiväopiskeluna.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2, 00840 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koulutus maksaa omakustanteisena 400 euroa. Lisäksi opiskelijan tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Seppo Samppala, leipurimestari, leipomoteollisuuden mestari
040 182 0825
seppo.samppala@edu.hel.fi