StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, verhoilun osaamisala (verhoilijamestari)

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, verhoilun osaamisala (verhoilijamestari)

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee työnkuvansa mukaisen ammattitaidon. Tutkinnon suorittanut toimii yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa.

Taideteollisuusalan yritystoiminnan johtamisessa ja esimiestehtävässä korostuvat hioutunut ammatillinen erikoistuminen, asiantuntijuus sekä vastuullisuus ammattialan kokonaisuuksien hallinnasta, haasteista ja liiketoiminnasta.

Verhoilun osaamisalan suorittanut verhoilijamestari on kokenut verhoilualan ammattilainen. Verhoilijamestari työskentelee teollisuudessa malliverhoilijana tai yrittäjänä lähinnä ajoneuvojen tai huonekalujen verhoilijana. Osaamisessa näkyy mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön sekä uuden luomiseen. Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat alalle ominaisia piirteitä johtuen työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja -perinteen kunnioittamisesta ja valmistusmenetelmistä sekä säilyttävästä työotteesta.

Alan työtehtäviä

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee tiimimäisesti, tuomalla työhön alansa ammatillista, visuaalista, esteettistä ja eettistä osaamista. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet ohjata muiden työyhteisön jäsenten suorittamia tehtäviä.

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut valmistaa, korjaa ja huoltaa laadukkaasti ja kannattavasti oman alansa tuotteita. Tutkinnon suorittanut tarjoaa palveluita, suunnittelee, korjaa, säilyttää ja rakentaa sisä- ja ulkotiloja ajan tyylipiirteitä, kulttuurisia arvoja ja kestävää kehitystä arvostaen.

Taideteollisuusalalla tuotetaan myös alan monipuolisia palveluita, kuten ohjausta.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 180 osaamispistettä ja se muodostuu seuraavasti:

Pakollinen tutkinnon osa

  • Käsityöprojektin johtaminen (30 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60–120 osaamispistettä):

  • Huonekaluverhoilu (60 osaamispistettä)
  • Ajoneuvoverhoilu (60 osaamispistettä)
  • Malliverhoilu (60 osaamispistettä, suoritetaan teollisuudessa)
  • Malliverhoilun työohjeiden tekeminen (60 osaamispistettä, suoritetaan teollisuudessa)

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (30–90 osaamispistettä):

  • Tutkinnon osa tai osia taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnosta omalta tai toiselta osaamisalalta (0–60 osaamispistettä)
  • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (0–60 osaamispistettä)
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnonosa (0–30 osaamispistettä)
  • Korkeakouluopinnot (0–30 osaamispistettä, ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja)

Lue lisää Stadin AO:n koulutuksesta ePerusteista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS) riippuen noin 1,5 vuotta

Toteutustapa

Lähiopetusta järjestetään iltaisin ja mahdollisesti lauantaisin. Lähipäiviä on 1–3 päivää kuukaudessa. Lisäksi opiskelijat tekevät etätehtäviä.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella alan yrityksessä tai yrittäjän oppisopimuksena. Silloin opiskelija tai yrittäjä hankkii itselleen mentorin alalta.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Vallila
Nilsiänkatu 6 A, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelumaksu on 150 euroa/tutkinnon osa, ja se laskutetaan osissa opiskelun edetessä.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Haku koulutukseen

Seuraava haku koulutukseen ilmoitetaan tällä sivulla. Hakijat haastatellaan.