StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaamisala

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaamisala

Valo-, ääni-, videojärjestelmien rakentaminen ja käyttäminen, näyttämötekninen työskentely, tapahtumateknisten rakenteiden rakentaminen, esitystekniikan käyttäminen, esitystekniikan dokumentointi ja esitysteknisen tietoverkon rakentaminen.

Teatterit- ja tapahtumatekniikan ammattilaiset työskentelevät monenlaisissa työympäristöissä, joita ovat mm. teatterit, tv-tuotannot, elokuvat, tapahtumat, kuvaukset, näytökset, konsertit, festivaalit, kokoukset ja messut.

Työntekijältä edellytetään ryhmätyötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, työssä voidaan toimia osana taiteellista työryhmää.

Työ edellyttää ongelmanratkaisukykyä, joustavuutta, taiteellisteknisen työn luonteen ymmärtämistä, vastuuta turvallisesta työskentelystä sekä oma-aloitteisuutta.

Koulutustapa

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinnon, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaamisalan koulutus järjestetään pääsääntöisesti oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Edellytämme, että opintojen suorittaja hankkii itse oppisopimuspaikan. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Hakeminen

Ilmoitamme seuraavan hakuajan tällä sivulla.

Kun haku on avoinna, toimi näin:

 1. Täytä hakulomake Opintopolussa.

2. Haun eteneminen

Otamme yhteyttä saatuamme hakemuksesi ja sovimme haastatteluajankohdan.

Esitys- ja teatteritekniikan opinnot ovat hyvin työelämälähtöisiä, joten perustaidot ovat tarpeen ammattitutkintoon tullessa.

Edellytämme hakijoilta:

 • Alaan liittyvää perustutkintoa, tai
 • Kokemusta alalta tai muuten hankittua vahvaa osaamista, sekä
 • Vahvoja ryhmätyötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja.

Tutkinnon rakenne

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaamisala sisältää teatteri- ja tapahtumatekniikan tutkinnon osat. Tutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta.

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat, 2 kpl

 • Esitys- ja teatteritekniikan toimintaympäristössä toimiminen
 • Teatteri- ja tapahtumatekniikan tuotantoprosessissa toimiminen

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 1

 • Esitysteknisen valojärjestelmän rakentaminen ja käyttäminen
 • Esitysteknisen äänijärjestelmän rakentaminen ja käyttäminen
 • Esitysteknisen videojärjestelmän rakentaminen ja käyttäminen
 • Näyttämötekninen työskenteleminen (työelämäyhteistyö)
 • Tapahtumateknisten rakenteiden rakentaminen

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 1

 • Esitystekniikan käyttäminen tapahtumissa
 • Esitystekniikan dokumentointi
 • Esitysteknisen tietoverkon rakentaminen ja käyttäminen
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
 • Oman tai toisen osaamisalan valinnainen osa

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen kesto

Henkilökohtaistamisesta riippuen koulutus kestää noin 9 kuukautta. Jokaisen henkilökohtainen opiskelun kesto määritellään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Opetusmuoto

Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti oppisopimus- koulutuksena. Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta. Tutkintotilaisuuksissa ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämäntilanteissa.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelijamaksu on 800€.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Lasse Pohjalainen, opettaja
lasse.pohjalainen@edu.hel.fi