StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Alan työtehtävät

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alan yrittäjänä, johto- tai esimiestehtävissä sekä asiantuntijana tuote- tai palvelukehityksen tai valmistuksen tehtävissä. Hänellä on valintojensa mukaisesti syvällistä ammattitaitoa materiaalien käytössä ja valmistuksessa, tekniikoiden hyödyntämisessä, tuotteiden valmistuksessa, tekstiilihuollossa tai palveluiden tuottamisessa sekä brändäys-, hankinta- tai liiketoimintatehtävissä.

Tutkinnon rakenne

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (laajuus 180 osaamispistettä) muodostuu kahdesta kaikille opiskelijoille pakollisesta tutkinnon osasta (90 osaamispistettä) ja 2–3 valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä)

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Tekstiili- ja muotialan tuotteiden ja palveluiden vastuullinen kehittäminen (60 osaamispistettä)
  • Tuotteistamisen, brändäyksen ja markkinointiviestinnän kehittäminen tekstiili- ja muotialalla (30 osaamispistettä)

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Tutkinnon suorittajaksi valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa.

Koulutuksen kesto

HOKS:ista riippuen valmistava koulutus kestää noin 1–1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna: lähiopetuksena, itsenäisinä tehtävinä ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Opiskelija hakee itse työssäoppimisen paikan, jossa voi suorittaa myös näytöt. Koulutus sisältää myös oppilaitoksessa annettavaa teoriaopetusta muun muassa kaavoituksen osalta.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7–9, 00530 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelijamaksu on 300 euroa. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Katja Anttila, opettaja
katja.anttila@edu.hel.fi

Jaana Viitamäki, koulutuspäällikkö
jaana.viitamaki@edu.hel.fi