StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (oppisopimus)

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (oppisopimus)

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alan yrittäjänä, johto- tai esimiestehtävissä sekä asiantuntijana tuote- tai palvelukehityksen tai valmistuksen tehtävissä.

Koulutuksen suorittaneella on työtehtäviensä ja valintojensa mukaisesti syvällistä ammattitaitoa

 • materiaalien käytössä ja valmistuksessa
 • tekniikoiden hyödyntämisessä
 • tuotteiden valmistuksessa,
 • tekstiilihuollossa
 • palveluiden tuottamisessa
 • brändäys-, hankinta- tai liiketoimintatehtävissä.

Tutkinnon rakenne

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista.

Pakolliset tutkinnonosat, 90 osp

 • Tekstiili- ja muotialan tuotteiden ja palveluiden vastuullinen kehittäminen (60 osp)
 • Tuotteistamisen, brändäyksen ja markkinointiviestinnän kehittäminen tekstiili- ja muotialalla (30 osp)

Valinnaiset tutkinnonosat, yhteensä 90 osp

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuksella.

 • On tärkeää, että keskustelet koulutukseen hakeutumisesta etukäteen esihenkilösi kanssa.
 • Koulutusohjelma vaatii sekä osallistujalta että työpaikkaohjaajalta aikaa ja panostusta onnistuakseen.

Myös yrittäjän on mahdollista suorittaa tutkinto oppisopimuksella.

Tutkinnon suorittamisen edellytykset

 • Sinulla on suoritettuna soveltuva tekstiili- ja muotialan perustutkinto
 • Sinulla on vahvaa työkokemusta alalta yrittäjänä tai toisen palveluksessa
 • Sinulla on tekstiili- ja muotialan työpaikka.
 • Varaat aikaa koulutuspäiviin (1- 2 krt/vk) sekä itsenäiseen työskentelyyn, tehtävien tekemiseen ja näyttöjen suorittamiseen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ennen opintojen alkua.

 • Koulutus kestää opiskelijan aiemmasta osaamisesta riippuen 1 – 1,5 vuotta.

Koulutuksen kokonaisuus oppisopimuksella koostuu

 • suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä oppimisesta
 • osaamistarpeesi mukaan valituista yhteisistä koulutuspäivistä sekä muista osaamisen hankkimisen tavoista
 • ohjaustapaamisista ja näyttöjen toteuttamisesta omassa työssä.

Työpaikkaohjaaja

 • Valitset itsellesi työpaikkaohjaajan, jolla on alan osaamista.
 • Nimetty työpaikkaohjaaja seuraa kehittymistäsi ja tukee sinua opintojen yhdistämisessä työtehtäviisi.
 • Työpaikkaohjaaja toimii yleensä myös tutkinnon arvioijana.

Haku koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto -koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakulomake Opintopolussa.

 • Hakijat haastatellaan. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla.
 • Koulutus alkaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 • Opinnot on suositeltavaa suorittaa oppisopimuksena.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7–9, 00530 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia.

Omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on 300 euroa. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Jaana Viitamäki, koulutuspäällikkö
jaana.viitamaki@edu.hel.fi

Katja Anttila, opettaja
katja.anttila@edu.hel.fi

Arja Baroli, oppisopimus
040 6484 704
arja.baroli@hel.fi