StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alan yrittäjänä, johto- tai esimiestehtävissä sekä asiantuntijana tuote- tai palvelukehityksen tai valmistuksen tehtävissä.

Koulutuksen suorittaneella on työtehtäviensä ja valintojensa mukaisesti syvällistä ammattitaitoa

 • materiaalien käytössä ja valmistuksessa
 • tekniikoiden hyödyntämisessä
 • tuotteiden valmistuksessa,
 • tekstiilihuollossa
 • palveluiden tuottamisessa
 • brändäys-, hankinta- tai liiketoimintatehtävissä.

Tutkinnon rakenne

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista.

Pakolliset tutkinnonosat, 90 osp

 • Tekstiili- ja muotialan tuotteiden ja palveluiden vastuullinen kehittäminen (60 osp)
 • Tuotteistamisen, brändäyksen ja markkinointiviestinnän kehittäminen tekstiili- ja muotialalla (30 osp)

Valinnaiset tutkinnonosat, yhteensä 90 osp

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto -koulutukseen voi hakea 15.10.2023 saakka Opintopolussa.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on soveltuva tekstiili- ja muotialan perustutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla vahvaa työkokemusta alalta yrittäjänä tai toisen palveluksessa.

 • Hakijat haastatellaan loka-marraskuussa. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla.
 • Koulutus alkaa marraskuussa.
 • Opinnot on suositeltavaa suorittaa oppisopimuksena.

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaaminen ja määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan.

Henkilökohtaisesta osaamisesta riippuen koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna: lähiopetuksena 2-4 pvää/kk, itsenäisinä tehtävinä ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Opiskelija hankkii itse työssäoppimisen paikan, jossa voi suorittaa myös näytöt. Koulutus sisältää myös oppilaitoksessa annettavaa teoriaopetusta muun muassa kaavoituksen osalta.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7–9, 00530 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelijamaksu on 300 euroa. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Jaana Viitamäki, koulutuspäällikkö
jaana.viitamaki@edu.hel.fi

Eeva Rasa, opettaja
040 334 5746
eeva.rasa@edu.hel.fi