StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Leipomoalan ammattitutkinto

Leipomoalan ammattitutkinto

Leipomoalan ammattitutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorikisälli, leipomoteollisuuden kisälli ja leipurikisälli. 

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee pienissä leipomoissa (leipurikisälli) ja konditorioissa (kondiittorikisälli) sekä leipomoteollisuudessa (leipomoteollisuuden kisälli) valmistaen erilaisia leipomotuotteita. 

Tutkinnon suorittanut hallitsee

 • leipomon raaka-aineet, niiden punnitsemisen ja käytön
 • ruoka- ja kahvileipätaikinoiden valmistamisen
 • elintarviketurvallisuuden ja tuotelaadun toteutumisen
 • leipomon koneiden ja laitteiden käytön
 • työturvallisuus-ja ergonomiaohjeet
 • työssä vaadittavat tietotekniset taidot

Tutkinnon suorittanut työskentelee taloudellisesti, tuloksellisesti ja joustavasti halliten leipomoalan työmenetelmät. Hän pakkaa tuotteet asianmukaisiin pakkauksiin, tekee tuotteisiin tuoteselosteet ja lähettää tuotteet asiakkaille. Hän huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja puhtaudesta noudattaen elintarvikelainsäädäntöä ja yrityksen omavalvontaohjelmaa.

Lisäksi: 

 • Leipurikisälli muotoilee taikinat tuotteiksi, vie tuotteet kohoamaan ja paistaa tuotteet oikeissa lämpötiloissa tarpeellisen ajan. 
 • Kondiittorikisälli valmistaa erilaisia konditoriatuotteita taikinan tai massan valmistamisesta, paistamiseen, koristeluun, viimeistelyyn ja pakkaamiseen saakka. 
 • Leipomoteollisuuden kisälli hallitsee leipomoteollisuuden valmistusprosessin kaksi tai kolme vaihetta valinnaisista tutkinnon osista riippuen. 

Kondiittorikisälli ja leipurikisälli valmistavat myös erityisruokavaliotuotteita. 

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia leipomoissa taikinantekijänä, ylöslyöjänä, paistajana, pakkaajana tai lähettämötyöntekijänä. Leipurikisälli ja kondiittorikisälli voivat toimia myös leipomoalan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. 

Tutkinnon rakenne

Leipomoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu valitusta tutkintonimikkeestä riippuen: 

 • pakollisista tutkinnon osista, 60 tai 90 osaamispistettä ja 
 • valinnaista tutkinnon osista, 60 tai 90 osaamispistettä. 

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava opintojen aloitus on tammikuussa 2024 (toteutus päiväopetuksena).

Leipomoalan ammattitutkintoon valinta tehdään hakijan hakemuksen, haastattelun, pienimuotoisen kirjallisen testin ja perusosaamisen näytön perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttavat leipomoalan vakituinen työpaikka, alan työkokemus sekä suoritettu elintarvikealan perustutkinto.

 • Hakukriteerit täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun, kirjalliseen testiin ja perusosaamisen näyttöön sähköpostitse.

Huomioitavaa

 • ammattitutkintokoulutukseen hakeutuvan osaamisedellytykset ovat leivonnan perusosaamisen tiedot ja taidot
 • hakijalta edellytetään hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa
 • ammattissa toimimisen terveydellisiä rajoitteita voivat olla erilaiset ihottumat ja allergiat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä jotkin pitkäaikaissairaudet
 • elintarvikelain mukaan lävistyskorut ja rakennekynnet ovat hygieniariski, minkä vuoksi niiden käyttö työvuorojen aikana on kielletty

Mikäli hakijalta puuttuu edellytykset tulla valituksi leipomoalan ammattitutkinnon koulutukseen, hänet ohjataan hakemaan opiskelupaikkaa esimerkiksi elintarvikealan perustutkinnosta.

 • Elintarvikealan perustutkinnossa opiskellaan leipuri-kondiittoriksi, jolloin saavutetaan myös vaadittavat perustiedot ja -taidot ammattitutkinnon suorittamiseksi. 

Toteutustapa

Opiskelijalla pitää olla opiskelujen aikana leipomoalan työpaikka. Tutkinto suoritetaan pääasiassa oppisopimuskoulutuksena, joka toteutetaan työpaikalla. Oppisopimustyöpaikan opiskelija hankkii itsenäisesti. Oppisopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kanssa.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt järjestetään työpaikoilla työaikojen mukaisesti.

Koulutus kestää noin 1 vuoden riippuen henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähiopetusta tarjotaan noin (4 pvä/kk) maanantai- torstai kello 16‒21. Leipomoteollisuuden kisällin opinnot opiskellaan työpaikalla.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2, 00840 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia ja ruokailua. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Lähiopetusiltoina ammattitutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus ruokailla oppilaitoksessa (n. 4,5-5 € /ateria).

Lisätiedot

Seppo Samppala, opettaja
09 310 72317
seppo.samppala@edu.hel.fi