StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Leipomoalan ammattitutkinto

Leipomoalan ammattitutkinto

Leipomoalan ammattitutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorikisälli, leipomoteollisuuden kisälli ja leipurikisälli. 

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee pienissä leipomoissa (leipurikisälli) ja konditorioissa (kondiittorikisälli) sekä leipomoteollisuudessa (leipomoteollisuuden kisälli) valmistaen erilaisia leipomotuotteita. 

Tutkinnon suorittanut hallitsee leipomon raaka-aineet ja niiden käytön sekä punnitsee raaka-aineet ja valmistaa ruoka- ja kahvileipätaikinat. Lisäksi: 

  • Leipurikisälli muotoilee taikinat tuotteiksi, vie tuotteet kohoamaan ja paistaa tuotteet oikeissa lämpötiloissa tarpeellisen ajan. 
  • Kondiittorikisälli valmistaa erilaisia konditoriatuotteita taikinan tai massan valmistamisesta, paistamiseen, koristeluun, viimeistelyyn ja pakkaamiseen saakka. 
  • Leipomoteollisuuden kisälli hallitsee leipomoteollisuuden valmistusprosessin kaksi tai kolme vaihetta valinnaisista tutkinnon osista riippuen. 

Kondiittorikisälli ja leipurikisälli valmistavat myös erityisruokavaliotuotteita. 

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia leipomoissa taikinantekijänä, ylöslyöjänä, paistajana, pakkaajana tai lähettämötyöntekijänä. Leipurikisälli ja kondiittorikisälli voivat toimia myös leipomoalan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. 

Tutkinnon rakenne

Leipomoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu valitusta tutkintonimikkeestä riippuen: 

  • pakollisista tutkinnon osista, 60 tai 90 osaamispistettä ja 
  • valinnaista tutkinnon osista, 60 tai 90 osaamispistettä. 

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Leipomoalan ammattitutkinnon koulutukseen valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Valintaan vaikuttaa työkokemus alalta tai elintarvikealan tai ravintola- ja carteringalan perustutkinto sekä valmiudet tehdä koulutussopimus tai oppisopimus alan työpaikkaan, jos vakituista työpaikkaa ei ennen koulutuksen alkua ole. Ammattitutkintokoulutukseen hakeutuvan osaamisedellytykset ovat leivonnan perusosaamisen tiedot ja taidot. Haastatteluun kutsutaan ensisijaisesti sähköpostitse. 

Täytä hakulomake Opintopolussa

Mikäli hakijalta puuttuu edellytykset tulla valituksi leipomoalan ammattitutkinnon koulutukseen, ohjataan opiskelija hakemaan opiskelupaikkaa esimerkiksi elintarvikealan perustutkinnosta. Elintarvikealan perustutkinnossa opiskellaan leipuri-kondiittoriksi. 

Toteutustapa

Tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää noin 1 vuoden riippuen henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. 

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelijalla pitää olla opiskelujen aikana leipomoalan harjoittelu- tai työpaikka. Lähiopetus toteutetaan arkisin maanantaista torstaihin kello 16‒21. Kuukaudessa järjestetään neljänä iltana leipurikisällin opintoja ja neljänä iltana kondiittorikisällin opintoja. 

Opiskelu on päätoimista, kun tutkinnon suorittajalla on työpaikalla koulutussopimuspaikka, työpaikan kanssa tehty oppisopimuskoulutussopimus tai vakituinen työpaikka leipomo- tai konditoria-alalla. 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt järjestetään työpaikoilla työaikojen mukaisesti. Oppisopimuskoulutus toteutetaan työpaikoilla. Oppisopimuskoulutuspaikan opiskelija hankkii itsenäisesti. Oppisopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kanssa. 

Koulutuspaikka

Stadin AO, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2, 00840 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koulutus maksaa 350 euroa. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankintaan. 

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Arto Kaasinen, lehtori
09 310 89216
arto.kaasinen@edu.hel.fi

Seppo Samppala, opettaja
09 310 72317
seppo.samppala@edu.hel.fi