StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Terveysalan ammattitutkinto, immobilisaatiohoitotyön osaamisala

Terveysalan ammattitutkinto, immobilisaatiohoitotyön osaamisala

Kipsiteknikko toteuttaa asiakkaille erilaisia immobilisaatiohoitoja vamman laadusta riippuen.

Kipsiteknikon ammattitutkinnon suorittanut osaa itsenäisesti toteuttaa hyväasentoisten murtumien tyypillisimmät tuennat. Kipsiteknikon osaamiseen kuuluvat myös hankalien murtumien tuennat, joissa vaaditaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi lääkärin ja fysio- tai toimintaterapeutin kanssa. Kipsiteknikko avustaa reponoinnissa ja toteuttaa siihen liittyvän kipsauksen. Hän kykenee arvioimaan asiakkaan kipua ja osaa hoitaa sitä lääkkeellisin ja ei-lääkkeellisin hoitomenetelmin lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Kipsiteknikko tuntee ja osaa käyttää tuentaan soveltuvia erilaisia materiaaleja, kuten kalkkia, muovia ja lasikuitua. Hän osaa myös valmistaa ortooseja. Kipsiteknikko osaa ohjata asiakasta kaikissa immobilisaatiohoitoon liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten kipsauksiin liittyviä komplikaatioita ehkäistään.

Kipsiteknikot työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja terveyspalveluja tuottavissa yksityisissä yrityksissä. Tutkinnon suorittanut voi myös toimia ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan eri organisaatioille.

Tutkinnon rakenne

Kipsiteknikko-koulutus on laajuudeltaan 150 osaamispistettä ja muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osaamispistettä
  • Immobilisaatiohoitotyön osaamisala, 105 osaamispistettä
  • Valinnainen tutkinnon osa (haavanhoito), 15 osaamispistettä.

Haku koulutukseen

Koulutukseen voi hakea 31.8.2021 saakka Opintopolussa.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja tarvittaessa haastattelujen perusteella. Hakukelpoisia ovat kaikki, joilla on lähi- tai sairaanhoitajan koulutus. Aiempaa osaamista kipsauksesta ei edellytetä.

Opinnot alkavat syyskuussa 2021.

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaaminen ja määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan. Henkilökohtaisesta osaamisesta riippuen koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähipäiviä on kaksi kertaa kuussa, yhteensä 12. Opiskelija itse hankkii työssäoppimispaikan, jossa voi suorittaa näytöt. Kipsiteknikon taitojen opiskelu tapahtuu valtaosin työssä oppien.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelumaksu on 700 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Sakari Saarinen, opettaja
050 401 3645
sakari.saarinen@edu.hel.fi

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö
09 3108 3269
mari.pohjanpelto@hel.fi