StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Terveysalan ammattitutkinto, immobilisaatiohoitotyön osaamisala

Terveysalan ammattitutkinto, immobilisaatiohoitotyön osaamisala

Kipsiteknikko toteuttaa asiakkaille erilaisia immobilisaatiohoitoja vamman laadusta riippuen.

Kipsiteknikko

  • osaa toteuttaa itsenäisesti hyväasentoisten murtumien tyypillisimmät tuennat
  • osaa tuentaa hankalat murtumat, joissa vaaditaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi lääkärin ja fysio- tai toimintaterapeutin kanssa.
  • avustaa reponoinnissa ja toteuttaa siihen liittyvän kipsauksen
  • kykenee arvioimaan asiakkaan kipua ja osaa hoitaa sitä lääkkeellisin ja ei-lääkkeellisin hoitomenetelmin lääkärin ohjeiden mukaisesti

Kipsiteknikko tuntee ja osaa käyttää tuentaan soveltuvia erilaisia materiaaleja, kuten kalkkia, muovia ja lasikuitua. Hän osaa myös valmistaa ortooseja. Kipsiteknikko osaa ohjata asiakasta kaikissa immobilisaatiohoitoon liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten kipsauksiin liittyviä komplikaatioita ehkäistään.

Kipsiteknikot työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja terveyspalveluja tuottavissa yksityisissä yrityksissä. Tutkinnon suorittanut voi myös toimia ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan eri organisaatioille.

Tutkinnon rakenne

Kipsiteknikko-koulutus on laajuudeltaan 150 osaamispistettä ja muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osaamispistettä
  • Immobilisaatiohoitotyön osaamisala, 105 osaamispistettä
  • Valinnainen tutkinnon osa (haavanhoito), 15 osaamispistettä.

Haku koulutukseen

Hae koulutukseen 15.9.2023 mennessä Opintopolussa.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen perusteella. Hakukelpoisia ovat kaikki, joilla on lähi- tai sairaanhoitajan koulutus, joissakin tapauksissa myös fysioterapeutin tutkinto.

Aiempaa osaamista kipsauksesta ei edellytetä, mutta hakijalla tulee olla työpaikka, jossa tehdään immobilisaatiohoitoja (kipsauksia).

Opinnot alkavat 15.9.2023

Kaikille hakijoille lähetetään valintapäätös syyskuun aikana.

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaaminen ja määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan. Henkilökohtaisesta osaamisesta riippuen koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksessa on yhteensä 12 lähipäivää, jotka toteutetaan kerran kuukaudessa.

Opiskelija itse hankkii joko koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikan, jossa hän voi suorittaa koulutuksen mukaiset näytöt. Kipsiteknikon taitojen opiskelu tapahtuu valtaosin työssä oppien.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelumaksu on 700 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Sakari Saarinen, opettaja
050 401 3645
sakari.saarinen@edu.hel.fi