StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala

Jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittanut jalkojenhoitaja (at) voi toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan työpaikoissa, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tutkinnon suorittanut voi myös toimia ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan.

Jalkojenhoitaja (at)

  • hoitaa erilaisia jalkojen iho- ja kynsiongelmia,
  • ohjaa ja neuvoo asiakkaita jalkojen terveyden edistämisessä ja omahoidossa sekä
  • ohjaa ja neuvoo jalkaongelmien ennaltaehkäisevässä hoitotyössä.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja se muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:

  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osaamispistettä
  • Jalkojenhoidon osaamisala, 90 osaamispistettä
  • Valinnainen tutkinnon osa: haavanhoito 15 osaamispistettä tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 15 osaamispistettä

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi. Koulutus kestää noin vuoden.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Hattulantien toimipaikka

Hattulantie 2
00550 Helsinki

Koulutuksen kustannukset

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 400 €.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Haku koulutukseen

Hae koulutukseen Opintopolussa.

Huom! Hakijan tulee täyttää alan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat vaatimukset, lue lisää täältä.

Kaikki hakijat kutsutaan sähköpostitse haastatteluun. Haastatteluaika ilmoitetaan kutsussa.

Lisätiedot

Lisätiedot ja hakeminen