StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoidon osaamisala

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoidon osaamisala

Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut voi toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan työpaikoissa, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tutkinnon suorittanut voi myös toimia ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan.

Jalkojenhoidon osaamisalalta valmistunut  hoitaa erilaisia jalkojen iho- ja kynsiongelmia sekä ohjaa ja neuvoo asiakkaita jalkojen terveyden edistämisessä, omahoidossa sekä jalkaongelmien ennaltaehkäisevässä hoitotyössä.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja se muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:

  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osaamispistettä
  • Jalkojenhoidon osaamisala, 90 osaamispistettä
  • Valinnainen tutkinnon osa: haavanhoito 15 osaamispistettä tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 15 osaamispistettä

Lue lisää tutkinnon sisällöstä Opintopolusta ePerusteista

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi. Koulutus kestää noin vuoden.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Hattulantien toimipaikka
00550 Helsinki

Koulutuksen kustannukset

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 400 €.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Oppisopimuskoulutus 

Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton. Lue lisää oppisopimuksesta.

Haku koulutukseen

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoidon osaamisalaan on jatkuva haku.

Lisätiedot ja hakemukset (vapaamuotoinen)

Hakijalta edellytetään työssä vaadittavaa terveyttä ja soveltuvuutta. Kaikki hakijat kutsutaan sähköpostitse haastatteluun. Haastatteluaika ilmoitetaan kutsussa.

Lisätiedot ja hakeminen