StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon viidestä osaamisalasta Stadin AO:ssa voi opiskella seuraavia:

 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus sekä
 • perhepäivähoito.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. 

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa kunnan palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. 

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.  

Molemmissa osaamisaloissa on yhteisenä opintoina: 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osaamispistettä 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osaamispistettä 
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä, 30 osaamispistettä 
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osaamispistettä
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osaamispistettä

Perhepäivähoidon osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osaamispistettä, valinnainen 
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osaamispistettä, valinnainen
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osaamispistettä
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä, 40 osaamispistettä
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osaamispistettä

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen toteutus

Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi. Koulutus kestää noin 1-2 vuotta. 

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 450 euroa.  Pelkän osaamisalan suorittaminen maksaa 80 €.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Haku koulutukseen

Käynnissä olevat haut

Koko tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala.

 • Hakuaika 21.3.-29.4.2022. Täytä hakemus 29.4.2022 mennessä Opintopolussa.

Suomen kielen koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja suomen kielen taito on vähemmän kuin B 1.1. Jos sinulla ei ole todistusta kielitaidosta B1.1, osallistu kielikokeeseen.

Kielikokeen ajankohta ja paikka: 11.5.2022 kl. 9 alkaen. Osoite: Teollisuuskatu 23-25, A1 aula. Ota kynä, kumi ja henkilöpaperi mukaan.

Valintahaastattelut järjestetään 16-18.5.2022. Saat henkilökohtaisen haastatteluajan sähköpostitse tai kielikokeen yhteydessä.

 • Koulutus alkaa 15.8.2022

Lisätiedot

Kristiina Kotajärvi, lehtori
040 334 9069
kristiina.kotajarvi@edu.hel.fi

Hannele Määttä, opinto-ohjaaja
050 336 2673
hannele.maatta@edu.hel.fi