StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon viidestä osaamisalasta Stadin AO:ssa voi opiskella seuraavia:

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan osaamisala
 • Perhepäivähoidon osaamisala
 • Ohjauksen osaamisala

Koulunkäynninohjaaja ohjaa oppilasta/opiskelijaa kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa yhteistyössä opettajan ja muun koulun henkilökunnan kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toteuttaa koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa kunnan palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. 

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).  

Kaikissa osaamisaloissa on yhteisenä opintoina: 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp 
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä, 30 osp 
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp

Perhepäivähoidon osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp, valinnainen 
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp, valinnainen
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä, 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp

Ohjauksen osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

Valinnaiset tutkinnon osat, 50-100 osp

 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
 • Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp

sekä

 • Valinnaiset tutkinnon osat 20-80 osp

Lue lisää Stadin AO:n koulutuksesta ePerusteista täältä.

Koulutuksen toteutus

Tutkinnon suorittaminen sisältää ryhmämuotoista opetusta oppilaitoksessa ja työelämässä tapahtuvaa oppimista (työssäoppimista). Arviointi toteutetaan tutkinnon osittain, työelämässä annettavina osaamisen näyttöinä. Opettajat auttavat tarvittaessa työssäoppimisen paikkojen löytämisessä ja osa työssäoppimisesta tapahtuu yhteistyökoulussa.

Koulutusaika on noin 1,5 vuotta. Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (HOKS), missä huomioidaan aikaisempi osaaminen alalta.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23-25, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 450 euroa, ja maksun voi suorittaa useammassa erässä.  Pelkän osaamisalan suorittaminen maksaa 80 €.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Haku koulutukseen

Käynnissä olevat haut

Koko tutkinto / Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Tutkinnon suorittaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä koulukäynninohjaajana perusopetuksessa ja toisella asteella. Voit halutessasi opiskella myös aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaajan tehtäviin.

 • Hakuaika: 4.1.- 5.2.2023. Täytä hakemus Opintopolussa täällä.

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

 • Haastattelut toteutetaan etäyhteydellä (Google Meet tai Teams) 13 -24.2.2023 välisenä aikana.
 • Hakijoille lähetetään haastatteluaika ja -linkki hakuajan päätyttyä.

Ne hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan kielitestiin, joka järjestetään 13.2.2023.

 • Saat kutsun kielitestiin sähköpostiisi hakuajan päätyttyä.
 • Jos sinulla on kielitaitotodistus, jonka mukaan kielitaitosi on vähintään B1.1, kielitestiä ei tarvita
 • Kielitaitotodistus täytyy kuitenkin näyttää haastattelussa ja kielitaidon arviointi täytyy olla vaaditussa muodossa.

Valintapäätös ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen.

 • Koulutukseen valittujen opinnot alkavat 20.3.2023.

Lisätiedot

Ulla Myllymäki, opettaja
040 847 8212
ulla.myllymaki@edu.hel.fi