StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon viidestä osaamisalasta Stadin AO:ssa voi opiskella seuraavia:

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan osaamisala
 • Perhepäivähoidon osaamisala
 • Ohjauksen osaamisala

Koulunkäynninohjaaja ohjaa oppilasta/opiskelijaa kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa yhteistyössä opettajan ja muun koulun henkilökunnan kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toteuttaa koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa kunnan palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. 

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkinnon suorittamisen edellytykset

 • Hakijalta edellytetään suomen kielen taitotasoa vähintään A2.2
 • Koulutus edellyttää alalle soveltuvuutta sekä hyvää terveydentilaa.
 • Vuorovaikutustaidot, vastuullisuus ja kiinnostus työskennellä asiakkaiden kanssa ovat tärkeä osa ammattitaitoa.
 • Rikostaustaote tulee esittää ennen työssä oppimista.

Huomioi, että koulutus on SoRa-lainsäädännön alainen. Lue lisää hakijan terveydestä ja toimintakyvystä täällä.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).  

Kaikissa osaamisaloissa on yhteisenä opintoina: 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä, 30 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 30 osp, valinnainen
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp, valinnainen
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp

Perhepäivähoidon osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp, valinnainen 
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp, valinnainen
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä, 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp

Ohjauksen osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat: 

Valinnaiset tutkinnon osat, 50-100 osp

 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
 • Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp

sekä

 • Valinnaiset tutkinnon osat 20-80 osp

Lue lisää Stadin AO:n koulutuksesta ePerusteista täältä.

Koulutuksen toteutus

Tutkinnon suorittaminen sisältää ryhmämuotoista opetusta oppilaitoksessa ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Arviointi toteutetaan tutkinnon osittain, työelämässä annettavina osaamisen näyttöinä. Opettajat auttavat tarvittaessa koulutussopimuspaikkojen löytämisessä ja osa työelämässä oppimisesta tapahtuu yhteistyökoulussa.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin opiskelija on koulutuksen aikana työsuhteessa. Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Koulutusaika on koko tutkinnon suorittajilla noin 1-1,5 vuotta. Lopullinen opiskeluaika määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS), jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen alalta.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23-25, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia.

Omaehtoisena koulutuksena koko tutkinnon suorittaminen maksaa 450 euroa, ja maksun voi suorittaa useammassa erässä.  Pelkän osaamisalan suorittaminen maksaa 80 €.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Haku koulutukseen

Huomioi eri hakukohteet ja niiden sisällöt.


 1. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto / koko tutkinto oppisopimuksella / Ohjauksen osaamisala (oppisopimus)
 • Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä ohjauksen parissa eri ikäisten ihmisten kanssa.

Hae koulutukseen 5.10.- 31.12.2023 Opintopolussa täällä.

Valintaprosessi

Kaikki hakijat haastatellaan. Haastattelussa tarkastetaan työpaikan ja työtehtävien soveltuvuus oppisopimuskoulutukseen

 • Hakijat haastatellaan yksilöllisen aikataulun mukaan.
 • Haastattelulinkki lähetetään sähköpostilla.

Valintapäätös lähetetään kaikille hakijoille sähköpostilla mahdollisimman pian haastattelun jälkeen

Koulutukseen valittujen opinnot alkavat maanantaina 1.3.2024


2. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (koko tutkinto) / Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

 • Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä koulukäynninohjaajana perusopetuksessa ja toisella asteella.

Hae koulutukseen 2.11. – 6.12.2023 Opintopolussa täällä.

Hakijalta edellytetään suomen kielen taitotasoa vähintään A2.2

 • Kielitaitotodistus täytyy näyttää haastattelussa.
 • Jos hakijalla ei ole todistusta suomen kielen taitotasosta A2.2, hän osallistuu suomen kielen testiin.

Valintaprosessi

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun sähköpostitse.

 • Kielitesti järjestetään 12.12.2023 klo 9.00.
 • Haastattelut pidetään 14.-15.12.2023.

Kielitesti ja haastattelut pidetään osoitteessa Teollisuuskatu 23-25, 00510 Helsinki. Odota aulassa A1.

Valintapäätös lähetetään kaikille hakijoille sähköpostilla mahdollisimman pian haastattelun ja mahdollisen kielitestin jälkeen.

 • Koulutukseen valittujen opinnot alkavat maanantaina 8.1.2024.
 • Loma-aika 1.7.-28.7.2024
 • Koulutus päättyy 20.12.2024


3. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinnon osa (tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta)

 • Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä ohjata koululaisia päivittäisissä toiminnoissa ja omaehtoisessa toiminnassa.

Hae koulutukseen 2.11. – 15.12.2023 Opintopolussa täällä.

Hakijalta edellytetään suomen kielen taitotasoa vähintään A2.2

 • Kielitaitotodistus täytyy näyttää haastattelussa.
 • Jos hakijalla ei ole todistusta suomen kielen taitotasosta A2.2, hän osallistuu suomen kielen testiin.

Valintaprosessi

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun sähköpostitse.

 • Haastattelut pidetään 15.1.2024.
 • Suomen kielen testi järjestetään 10.1.2024 klo 9.00.

Kielitesti ja haastattelut pidetään osoitteessa Teollisuuskatu 23-25, 00510 Helsinki. Odota aulassa A1.

Valintapäätös lähetetään kaikille hakijoille sähköpostilla mahdollisimman pian haastattelun ja mahdollisen kielitestin jälkeen.

 • Koulutukseen valittujen opinnot alkavat maanantaina 5.2.2024.
 • Koulutukseen ei sisälly loma-aikaa.
 • Koulutus päättyy 30.4.2024.

Lisätiedot

Kristiina Kotajärvi (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, perhepäivähoidon osaamisala)

040 334 9069
kristiina.kotajarvi@edu.hel.fi

Sanna Velin (ohjauksen osaamisala)

040 5063216
sanna.velin@hel.fi

Aleksandra Michta-Juntunen (oppisopimusasiat)

040 334 8988
aleksandra.michta-juntunen@hel.fi