StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville tai omalla työpaikallaan esimiestehtävään siirtymässä oleville työntekijöille, joilla on omassa tiimissään vähintään 2 alaista. Koulutukseen hakeutuva voi olla esimerkiksi vuoroesimies, keittiömestari, asiakaspalvelu- tai ruokapalveluesimies.

Tavoite

Tutkinnon suorittaneella on tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia operatiivisena esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä päivittäisten toimintojen ohjaamisessa, esimiestyössä ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan omalla työpaikalla näytöillä, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
  • Esimiehenä toimiminen
  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
  • Kehittämisprojektin toteuttaminen
  • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
  • Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa, jolla osaamista voi monipuolistaa työtehtävien vaatimusten mukaan. Tällainen voi olla esimerkiksi:
  • Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa
  • Turvallisuusalan ammattitutkinnon osa / Vartijan koulutus
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa / Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnon tai tutkinnonosien suorittaminen vaatii siihen soveltuvan työpaikan.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä, omaan työhön kytkeytyvästä ohjatusta etäopiskelusta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yhdessä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan myös aiempi osaaminen.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus maksaa 150 euroa/tutkinnon osa. Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 600 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan näyttöön. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen tai työkokemuksen kautta. Näytöt suoritetaan työpaikalla esimiestyötehtävissä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa (linkki tulossa).

Koulutus alkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lisätiedot

Marko Pääskysaari, opettaja
040 664 5638
marko.paaskysaari@edu.hel.fi