StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (oppisopimus)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (oppisopimus)

Tutkinto on tarkoitettu esihenkilötehtävissä toimiville, joilla on omassa tiimissään useampia alaisia.

 • Koulutukseen hakeutuva voi olla esimerkiksi työhön osallistuvana esihenkilönä, vuoroesimiehenä, yksikön päällikkönä tai itsenäisenä ravintola-alan yrittäjänä.

Tutkinnon tavoitteet

Tutkinnon suorittaneella on tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia operatiivisena esihenkilönä majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötehtävissä päivittäisten toimintojen ohjaamisessa, esihenkilötyössä ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa.

Tutkinnon muodostuminen

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen, 50 osp
 • Esimiehenä toimiminen, 60 osp
 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen, 30 osp
 • Kehittämisprojektin toteuttaminen, 30 osp
 • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, 20 osp
 • Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa, jolla osaamista voi monipuolistaa työtehtävien vaatimusten mukaan. Tällainen voi olla esimerkiksi:
 • Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan ammattitutkinnon osa / Vartijan koulutus
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa / Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Oppisopimusopiskelu

Koulutuksen kokonaisuus oppisopimuksella koostuu

 • Suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä oppimisesta. Nimetty työpaikkaohjaaja seuraa kehittymistäsi ja tukee sinua opintojen yhdistämisessä työtehtäviisi. Koulutusohjelma vaatii sekä osallistujalta että työpaikkaohjaajalta aikaa ja panostusta onnistuakseen.
 • Osaamistarpeesi mukaan valituista yhteisistä koulutuspäivistä (lähi- sekä etä-/verkko-opetuspäivistä) sekä muista osaamisen hankkimisen tavoista.
 • Ohjaustapaamisista ja näyttöjen toteuttamisesta omassa työssä.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täällä.

Miten opit työssä?

Valitset itsellesi työpaikkaohjaajan, joka voi olla oma esihenkilö tai joku muu esimiestyötä tekevä tai esimerkiksi tämän tutkinnon aiemmin suorittanut henkilö. Työpaikkaohjaaja toimii yleensä myös tutkinnon arvioijana.

 • Tietoa työpaikkaohjaajasta kysytään jo hakeutumisen yhteydessä.
 • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan ennen opintojen alkua.

Koulutuksen järjestäjänä ja toteuttajana toimii Stadin AO (Prinsessantien toimipaikka, Prinsessantie 2, 00820 Helsinki).

Tutkinnon suorittamisen edellytykset

 • sinulla on suoritettu alan perustutkinto tai ammattitutkinto ja vahva alan työkokemus 
 • sinulla on ruokapalvelualalle sopiva kokonaisvaltainen terveys
 • sovellut asiakaspalveluun
 • sinulla on valmiudet itsenäiseen opiskeluun ja tiedon hankintaan 
 • sinulla on majoitus- ja ravitsemisalan työpaikka, jossa työskentelet vaativissa esihenkilön työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa oppisopimusopintojesi aikana 
 • suosittelemme, että suomen kielen taitotasosi on vähintään B1.1. 

On tärkeää, että keskustelet koulutukseen hakeutumisesta etukäteen esihenkilösi kanssa.

Varaa aikaa koulutuspäiviin (1-4 krt/kk), itsenäiseen työskentelyyn, tehtävien tekemiseen ja näyttöjen suorittamiseen.

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakulomake täällä.

 • Koulutuksen tiedot ja hakulomake löytyvät myös Opintopolusta.

Huom! Ota yhteyttä koulutuksen vastuuopettajaan, jos

 • olet kiinnostunut suorittamaan tutkinnon osan omakustanteisesti (sinulla ei ole oppisopimustyöpaikkaa) tai
 • haluat suorittaa pelkästään näytön ilman koulutusta ja sinulla on riittävä alan koulutus sekä työkokemus.

Hakulomakkeen täyttäminen

 • Ensimmäinen vaihe kohti oppisopimusta on esitietojen lähettäminen. Täytä omat ja yrityksen/työantajan tiedot hakulomakkeelle.
 • Valitse hakemuksen käsittelijäksi Jani Viitala.
 • Täytä huolella kaikki vaaditut kohdat, jotta ne kirjautuvat oikein oppisopimukseen. Pakolliset kohdat ovat merkitty punaisella tähdellä. Löydät ohjeita sinisten kysymysmerkkien takaa.

Valintaprosessi

1. Koulutuksenjärjestäjä varmistaa hakijan ja työtehtävien sopivuuden tutkinnon suorittamiseen.
2. Koulutuksenjärjestäjä ottaa yhteyttä hakijoihin 2–3 viikon kuluessa.
3. Koulutukseen valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

 • HOKS-keskustelussa käydään läpi tutkinnon suorittamiseen liittyviä asioita.
 • Koulutus kestää opiskelijan aiemmasta osaamisesta riippuen 1–1,5 vuotta.

4. Opiskelijan ja työnantajan kanssa allekirjoitetaan oppisopimus.

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia.

Koulutuspäivinä opiskelijalla on mahdollisuus ruokailla oppilaitoksessa (maksullinen).

Lisätiedot

Marko Pääskysaari, ruokatuotannon opettaja
040 664 5638
marko.paaskysaari@edu.hel.fi

Jani Viitala (oppisopimus)
040 182 0273
jani.viitala@edu.hel.fi