StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alan yrittäjänä, johto- tai esimiestehtävissä sekä työpaikkaohjaajana omassa tai toisen yrityksessä.

Tutkinto sopii lisäksi erinomaisesti hius- ja kauneudenhoitoalan opettajan tai kouluttajan ammatista kiinnostunuille sekä heille, jotka haluavat toimia tuote- tai palvelukehityksen tai maahantuonnin tehtävissä.

Koulutuksen avulla alan ammattilainen voi myös kehittää omaa osaamistaan omien ammatillisten kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti.

Tutkinnon rakenne

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu

  • pakollisista tutkinnon osista, yht. 120 osp ja
  • valinnaisista tutkinnon osista, yht. 60 osp.

Pakolliset tutkinnon osat suuntautumisesta riippuen ovat:

• Kampaajamestaripalveluissa toimiminen, 60 osp
• Parturimestaripalveluissa toimiminen, 60 osp
• Ihon erikoishoitopalveluissa toimiminen, 60 osp
• Kouluttajapalveluissa toimiminen, 60 osp
• Asiakkuuksien johtaminen, 30 osp 
• Projektin johtaminen, 30 osp

Haku koulutukseen

Koulutukseen hakijalta edellytetään

  • pohjakoulutuksena hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoa
  • alan vahvaa työkokemusta sekä
  • erikoisammattitutkinnon suorittamiseen soveltuvaa alan työpaikkaa tai oppisopimuspaikkaa.

Tutkinnon suorittajat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Lisätietoa koulutuksesta saa vastuuopettajilta:

Marko Heinonen marko.heinonen@edu.hel.fi (hiusala)
Anne Laanio, anne.laanio@edu.hel.fi (kauneudenhoitoala)
Maija Salminen maija.salminen@edu.hel.fi (kauneudenhoitoala)

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaaminen ja määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan. Henkilökohtaisesta osaamisesta riippuen koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna: lähiopetuksena, itsenäisinä tehtävinä ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Opiskelija hankkii itse työpaikan, jossa suoritetaan ammattiosaamisen näytöt.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7–9, 00530 Helsinki

Stadin AO, Savonkadun toimipaikka
Savonkatu 4, 00520 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelijamaksu on  500 euroa. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Seija Larinen, opettaja hiusala
seija.larinen@edu.hel.fi

Anne Laanio, opettaja kauneudenhoitoala
anne.laanio@edu.hel.fi