StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Tutkinto sopii rakennusalan perustutkinnon tai alan työkokemuksen kautta riittävän ammattitaidon hankkineille henkilöille.

Tutkintoon hakeutujalla tulee olla alan työpaikka tai työharjoittelupaikka. Tutkinnossa vaadittavat näytöt tehdään rakennustyömaalla.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon koulutukseen valinta tapahtuu haastattelun perusteella. Haastattelussa kartoitetaan hakijan työkokemus ja soveltuvuus tutkintoon.

Tutkinnon rakenne

Talonrakennusalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta Talouden, työn ja työympäristön hallinta –tutkinnonosasta sekä kolmesta valinnaisesta tutkinnonosasta.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto riippuu hakijan taustasta, työkokemuksesta sekä työpaikan näyttöihin liittyvistä työtehtävistä. Tyypillisesti koulutus kestää 3-12 kuukautta. Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaaminen sekä määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Myllypuron toimipaikka
Vuokkiniemenkatu 30 / Kontulantie 1, 00900 Helsinki

Koulutuksen hinta

Tutkinnon suorittaminen maksaa 300 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Kari Malinen, opettaja
040 534 3500
kari.malinen@edu.hel.fi