StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Turvallisuusalan ammattitutkinto (oppisopimus)

Turvallisuusalan ammattitutkinto (oppisopimus)

 • Seuraava koulutus järjestetään Helsingissä 9.10.2024 – 8.10.2025. Hae koulutukseen täyttämällä Opintopolun hakulomake.

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa turvallisuusalan työ- ja esimiestehtävissä.  

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt sijoittuvat pääasiassa turvallisuusalan yritysten palvelukseen vartiointi-, järjestyksenvalvonta- sekä turvatarkastus- ja esimiestehtäviin. 

Haku koulutukseen

Koulutukseen voi hakea jos sinulla on työpaikka, jossa voit suorittaa tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Täytä hakulomake Opintopolussa.

Koulutukseen hakeneet haastatellaan puhelimitse hakuajan jälkeen. Valinnat tehdään haastattelujen perusteella.

Tutkinnon muodostuminen

Turvallisuusalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu 50 osaamispisteen laajuisesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhteensä 100 osaamispisteen laajuisista valinnaisista tutkinnon osista. 

Pakolliset tutkinnon osat: 

 • Vartijan koulutus, 25 osaamispistettä 
 • Pelastustoiminta, 25 osaamispistettä 

Valinnaiset tutkinnon osat: 

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa, 25 osaamispistettä 
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö, 25 osaamispistettä 
 • Tilannehallinta, 25 osaamispistettä 
 • Järjestyksenvalvonta, 25 osaamispistettä 
 • Kaupan turvallisuustoiminta, 25 osaamispistettä 
 • Turvatarkastus, 25 osaamispistettä 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta, 50 osaamispistettä 
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta, 25 osaamispistettä 
 • Arvokuljetustoiminta, 25 osaamispistettä 

Tutustu turvallisuusalan ammattitutkinnon vaihtoehtoisiin opintopolkuihin tästä.

 • Tutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa tai osia myös turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnosta tai sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti. 

Lue tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Huomioitavaa

 • Turvallisuusalan ammattitutkinto suoritetaan näytöin
 • Vartijan sekä järjestyksenvalvojan korttien kelpoisuuskoulutus edellyttää sataprosenttista läsnäoloa
 • Opiskelu on monimuotoista, lähipäivät järjestetään arkisin pääsääntöisesti 1-3 päivän jaksoissa. 

Koulutuksen kesto

Laadimme yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKSin, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen.

 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuspäivien määrää.
 • Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamisaikaan vaikuttavat jo hankittu osaaminen sekä opiskelutahti.  

Koulutuspaikka

Stadin AO, Sturenkadun toimipaikka
Sturenkatu 22 C-talo , 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Aspo Storhammar, opettaja
09 310 33193
aspo.storhammar@edu.hel.fi