StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustuksen ja verhoilun osaamisalat

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustuksen ja verhoilun osaamisalat

Taideteollisuusalan ammattitutkinto koostuu useasta harvinaisesta ja ainutlaatuisesta ammatista. Esteettisten taitojen lisäksi taideteollisuusalan ammattilaisen työssä heijastuu vahva ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön ja uuden luomiseen.  

Taideteollisuusalan ammattilainen kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan ja edistää osaamistaan digitalisoinnin suomilla mahdollisuuksilla. Samanaikaisesti kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat alalle ominaisia piirteitä johtuen muun muassa työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja -perinteen kunnioittamisesta, valmistusmenetelmistä ja säilyttävästä työotteesta. 

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee vaativan työnkuvansa mukaisen ammattitaitonsa työskentelemällä 

 • yrittäjänä 
 • ammatinharjoittajana tai 
 • toimimalla työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa. 

Käsityöalan yritystoiminnassa korostuu vastuullisuus, verkostot ja työhyvinvointi sekä jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen. Koulutuksen aikana voit kehittää ja päivittää ammattitaitoasi sekä tunnistuttaa ja tunnustuttaa aikaisemman osaamisesi. 

Verhoilun osaamisala, verhoilijan ammattitutkinto

Verhoilijan osaamisalan suorittaminen soveltuu verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon eli verhoilijan koulutuksen suorittaneille tai alan työkokemuksen kautta riittävän ammattitaidon hankkineille henkilöille. 

Alan työnimikkeitä ovat huonekalujen verhoilija ja ajoneuvojen verhoilija. Työpaikkana voi olla esimerkiksi huonekalutehdas, verhoiluliike tai ajoneuvoverhoomo. Moni toimii itsenäisenä alan yrittäjänä. 

Tutkinnon rakenne

Taideteollisuusalan ammattitutkinto on yhteensä 150 osaamispistettä. 

Verhoilun osaamisalan opinnot muodostuvat yhdestä 10 osaamispisteen mittaisesta kaikille pakollisesta tutkinnon osasta ja 90 osaamispisteen mittaisesta valinnaisesta tutkinnonosasta. 

90 osaamispisteen mittaiset valinnaiset tutkinnonosat ovat: 

 • Verhoilutyön suunnittelu sekä verhoilu, jossa suuntaudutaan joko perinteiseen verhoiluun, teolliseen verhoiluun tai ajoneuvoverhoiluun. 
 • Työnkulun suunnittelu teollisen verhoilutuotteen valmistuksessa sekä teollinen verhoilu, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät teollisuudessa. 

Näiden lisäksi tutkintoon kuuluu seuraavia valinnaisia tutkinnonosia 50 osaamispisteen edestä: 

 • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla, 30 osaamispistettä
 • Kansainvälistyminen taideteollisuusalalla, 25 osaamispistettä
 • Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen, 25 osaamispistettä
 • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, 25 osaamispistettä
 • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen, 30 osaamispistettä
 • Toimiminen verkkokauppaympäristössä, 25 osaamispistettä

Opiskelija voi myös valita: 

 • enintään 50 osaamispistettä taideteollisuusalan ammattitutkinnosta toiselta alalta 
 • enintään 50 osaamispistettä tutkinnon osalla ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 
 • enintään 25 osaamispistettä korkeakouluopinnoista, jos tutkinnon osa sisältää osaamista tukevia korkeakouluopintoja 

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta riippuen noin 1,5 vuotta. 

Toteutustapa

Lähiopetusta järjestetään iltaisin ja mahdollisesti lauantaisin. Lähipäiviä on 1-3 päivää kuukaudessa. Lisäksi opiskelijat tekevät etätehtäviä. Tutkinnon voi suorittaa myös Yrittäjän oppisopimuksena. Silloin opiskelija hankkii itselleen mentorin alalta. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä. 

Koulutuspaikka

Stadin AO, Sturenkadun toimipaikka
Nilsiänkatu 6 A, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelumaksu 150 euroa määräytyy tutkinnonosittain ja se laskutetaan osissa opiskelun edetessä.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Koulutukseen hakeminen

Seuraava haku koulutukseen ilmoitetaan tällä sivulla. 

Sisustuksen osaamisala, sisustajan ammattitutkinto

Sisustajan osaamisalan suorittaminen soveltuu sisustusalan perustutkinnon, verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon (verhoilija) ja pintakäsittelyalan perustutkinnon (maalari) koulutuksen suorittaneille tai muun soveltuvan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

Tutkinto sopii myös soveltuvan työkokemuksen kautta riittävän ammattitaidon hankkineille henkilöille. Joissain tapauksissa myös vahva harrastuneisuus ja sitä kautta alalle soveltuvaksi hankittu kokemus on katsottu hakijalle eduksi koulutus- ja työkokemuksen puuttuessa.

Alan työtehtäviä ovat sisutusalan tehtävät. Työpaikkana voi olla esimerkiksi yksityiset asunnot, julkiset tilat tai verstaat. Moni toimii itsenäisenä alan yrittäjänä. 

Tutkinnon rakenne

Taideteollisuusalan ammattitutkinto on yhteensä 150 osaamispistettä. 

Sisustajan osaamisalan opinnot muodostuvat: 

Kahdesta kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, 40 osaamispistettä 

60 osaamispisteen mittaisista, seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: 

 • Julkisten tai yksityisen tilan sisustuksen toteuttaminen, 30 osaamispistettä 
 • Kalusteiden asentaminen, 30 osaamispistettä 
 • Sisustusrakentaminen, 30 osaamispistettä 
 • Sisäpintojen käsitteleminen, 30 osaamispistettä 
 • Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö, 30 osaamispistettä 

50 osaamispisteen mittaisista, seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: 

 • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla, 30 osaamispistettä 
 • Kansainvälistyminen taideteollisuusalalla, 25 osaamispistettä 
 • Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen, 25 osaamispistettä 
 • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, 25 osaamispistettä 
 • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen, 30 osaamispistettä 

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta riippuen noin 1,5 – 2 vuotta. 

Toteutustapa

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöillä, joten hän tarvitsee koulutuksen suorittamiseen kontakteja alan työelämään. Kaikki näytöt suoritetaan oikeissa asiakaskohteissa ja yhteistyössä työelämän kanssa.

Lähiopetus tapahtuu arki-iltaisin ja lauantaisin noin 1-4 kertaa kuukaudessa. Jos opiskelija on poissa opetuksesta, hänen tulee hankkia vastaavat tiedot omatoimisesti. Lähiopetus on teoriapainotteista, mutta se voi sisältää tarvittaessa myös käytännön sisäpintatöiden harjoitteita. Ennen näyttöjä opiskelijan osaaminen varmistetaan erilaisilla vaihtelevilla tehtävillä.

Opiskelija saa koulutuksen aikana valmiudet lukea ja tuottaa alan teknisiä piirustuksia. Lisäksi hän oppii materiaalitietoutta sekä alan käytänteet ja säädökset. Lopulta opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen sisustusprojektin alusta loppuun asti.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Sturenkadun toimipaikka
Sturenkatu 18-20, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Opiskelumaksu 150 € määräytyy tutkinnonosittain ja se laskutetaan osissa opiskelun edetessä. Koko tutkinnon hinta on enintään 900 € euroa. Koko tutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa vain osa tai osia tutkinnosta opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti.

Koulutus suositellaan suoritettavaksi joko opiskelijan tai yrittäjän oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia materiaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuksesta.

Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. 

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen voi hakea 30.7.2021 saakka Opintopolussa.  

Hakijan tulee kertoa hakemuksessa

 • millaista alan osaamista hänellä on ja
 • miksi hän hakee koulutukseen.

Koulutukseen soveltuvat hakijat haastatellaan etäyhteydellä viikolla 34. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse. Lopulliset opiskelijavalinnat ilmoitetaan hakijoille syyskuussa sähköpostitse.

Opinnot alkavat 17.9. 2021 klo 16.00.

Lisätiedot

Annika Niemelä, tuntiopettaja (sisustus)
040 334 9209
annika.niemela@edu.hel.fi

Monika Storgårds, opettaja (verhoilu)
040 334 9178
monika.storgards@edu.hel.fi