StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto, maskeerauksen osaamisala

Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto, maskeerauksen osaamisala

Stadin AO järjestää esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinnon, maskeerauksen osaamisalan, suorittamiseen valmentavaa koulutusta. Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimiville maskeeraajille, jotka tarvitsevat esimiestaitoja työssään tai haluavat jatkokouluttaa itseään alan korkeimpaan koulutukseen.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon suorittaminen muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:

  • Tuotantoprosessin vastaavana toimiminen

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

  • Esimiehenä toimiminen
  • Kansainvälisissä tuotannoissa toimiminen
  • Maskeerauksen tehoste- ja karvatöiden tekeminen
  • Esitys ja teatteritekniikan yrittäjänä toimiminen
  • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Valmentava koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään muun muassa suoritettavat opinnot sekä arvioidaan koulutuksen kesto. Opiskelun voi aloittaa milloin tahansa.

Koulutuksen hinta

Tutkinnon suorittamisen kustannukset ovat 900 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Jani Kylmälä, opettaja
jani.kylmala@edu.hel.fi