StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinto syventää ammattialan osaamista. Käytännössä ammattitutkinto jatkaa siitä, mihin ammatillinen perustutkinto päättyy.

Ammattitutkintoa voi hakea suorittamaan, mikäli on suorittanut jo ammatillisen perustutkinnon. Ammattitutkinto on myös väylä työelämässä saavutetun ammattitaidon osoittamiseen. Jos siis ammatillista perustutkintoa vastaavat tiedot ja taidot on hankittu työelämässä, tarjoaa ammattitutkinnon suorittaminen mahdollisuuden osoittaa osaamisensa näyttötutkinnolla.

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinto soveltuu monipuolista työuraa jo tehneelle ammattilaiselle, joka haluaa päivittää ja vahvistaa osaamistaan. Erikoisammattitutkinto eli mestaritutkinto osoittaa tutkinnon suorittaneen hallitsevan alansa vaativimmat työtehtävät.

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina.