StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa hankitaan ja syvennetään ammattialan osaamista. Ammattitutkinto-opiskelijalta edellytetään usein joko ammatillisen perustutkintokoulutuksen tai työelämäkokemuksen kautta hankittua alan perusosaamista. Tarkemmat sisältö- ja hakukriteerit kerrotaan tutkintokohtaisissa tiedoissa.

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinto soveltuu monipuolista työuraa jo tehneelle ammattilaiselle, joka haluaa päivittää ja vahvistaa osaamistaan. Erikoisammattitutkinto eli mestaritutkinto osoittaa tutkinnon suorittaneen hallitsevan alansa vaativimmat työtehtävät.

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina.