StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Voit suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon myös oppisopimuksella.

  • Oppisopimuskoulutus edellyttää, että sinulla on koulutukseen soveltuva alan työpaikka.
  • Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia.
  • Jos oheisista tutkinnoista ei löydy etsimääsi, niin ole yhteydessä oppisopimusasiantuntijoihin.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa hankitaan ja syvennetään ammattialan osaamista. Ammattitutkinto-opiskelijalta edellytetään usein joko ammatillisen perustutkintokoulutuksen tai työelämäkokemuksen kautta hankittua alan perusosaamista. Tarkemmat sisältö- ja hakukriteerit kerrotaan tutkintokohtaisissa tiedoissa.

Ammattitutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana näytöillä aidossa työelämäympäristössä.

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

  • Tarkemmat tiedot koulutuksiin hakemisesta on kerrottu jokaisen tutkinnon kohdalla erikseen.

Huom! Myös yksittäisten tutkinnonosien suorittaminen ammattitaidon kehittämiseksi on mahdollista. Kysy lisää tutkintojen yhteyshenkilöiltä.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinto soveltuu monipuolista työuraa jo tehneelle ammattilaiselle, joka haluaa päivittää ja vahvistaa osaamistaan. Erikoisammattitutkinto osoittaa tutkinnon suorittaneen hallitsevan alansa vaativimmat työtehtävät.

Erikoisammattitutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana näytöillä aidossa työelämäympäristössä.

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

  • Tarkemmat tiedot koulutuksiin hakemisesta on kerrottu jokaisen tutkinnon kohdalla erikseen.

Tutkinnon osat

Oletko kiinnostunut yksittäisten tutkinnon osien suorittamisesta ammattitaidon kehittämiseksi? Kysy lisää tutkintojen yhteyshenkilöiltä.