Vauriokorjauksen osaamisala (oppisopimus)

Hei ajoneuvomaalari tai korikorjaaja!

Haluatko syventää olemassa olevaa vauriokorjauksen osaamistasi, oppia lisää ja saada tutkintotodistuksen? Kaikki tämä on mahdollista ja vielä omassa työpaikassasi!

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia

 • ajoneuvojen ja/tai koneiden vauriokorjaustehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssäsi ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset.
 • oman toimenkuvan vahingon haltuunotto-, asennus-, korjaus- ja vaihtotehtävissä, oikaisutöissä, muovinkorjaustöissä, pohjustustöissä tai ruiskumaalaustöissä autokorimekaanikon tai automaalarin tehtävien parissa.

Tutkinnon suorittamisen edellytykset

 • Noin 3 – 5 vuoden aikaisempi työkokemus alalta
 • Ajoneuvoalan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 tuntia viikossa
 • Suosittelemme, että suomen kielen taitotasosi on vähintään B1.1

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuksella. Myös yrittäjän on mahdollista suorittaa tutkinto oppisopimuksella.

On tärkeää, että keskustelet koulutukseen hakeutumisesta etukäteen esihenkilösi kanssa.

Varaa aikaa koulutuspäiviin (1-4 krt/kk), itsenäiseen työskentelyyn, tehtävien tekemiseen ja näyttöjen suorittamiseen.

Oppisopimusopiskelu

Koulutuksen kokonaisuus oppisopimuksella koostuu

 • Suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä oppimisesta. Nimetty työpaikkaohjaaja seuraa kehittymistäsi ja tukee sinua opintojen yhdistämisessä työtehtäviisi. Koulutusohjelma vaatii sekä osallistujalta että työpaikkaohjaajalta aikaa ja panostusta onnistuakseen
 • Osaamistarpeesi mukaan valituista yhteisistä koulutuspäivistä (lähi- sekä etä-/verkko-opetuspäivistä) sekä muista osaamisen hankkimisen tavoista.
 • Ohjaustapaamisista ja näyttöjen toteuttamisesta omassa työssä.

Valitset itsellesi työpaikkaohjaajan, joka voi olla oma esihenkilö tai joku muu esimiestyötä tekevä tai esimerkiksi tämän tutkinnon aiemmin suorittanut henkilö. Työpaikkaohjaaja toimii yleensä myös tutkinnon arvioijana.

Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ennen opintojen alkua. Koulutus kestää opiskelijan aiemmasta osaamisesta riippuen 6 kk – 1,5 vuotta.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täällä.

Tutkinnon muodostuminen

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Vahingon haltuunotto

Ajoneuvomaalarille pakolliset tutkinnon osat

 • pohjustustyöt
 • ruiskumaalaustyöt

Korikorjaajalle pakolliset tutkinnon osat

 • oikaisutyöt
 • osien asennus-, korjaus- ja vaihtotyöt
 • muovikorjaus

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon osista suoritetaan 2 – 3 kpl ja ne voivat olla esimerkiksi

 • lasin vaihto ja korjaus
 • alumiinisten korinosien oikaiseminen
 • pienet erikoiskorjaukset
 • maalipintaa rikkomaton korjaus
 • osien irrotus-ja asennustyöt
 • muovikorjaus
 • pintaoikaisu
 • erikoismaalaus
 • raskaan kaluston maalaus
 • auton fiksaus
 • auton kalvotus ja teippaus

Tarvittaessa suoritettavat opinnot

 • ilmastointiasentajan koulutus
 • SFS6002 koe
 • tulityökoulutus ja tulityökortti
 • ensiapukoulutus
 • työturvallisuuskoulutus

Tutustu tarkemmin tutkinnon sisältöön ja vaatimuksiin ePerusteissa.

Tutkinnon sisältöä tulee peilata omiin työtehtäviin, koska osaamistasi arvioidaan työpaikalla näiden kriteerien näkökulmasta.

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakulomake Opintopolussa täällä.

Hakulomakkeen täyttäminen

 • Täytä omat ja yrityksen/työantajan tiedot hakulomakkeelle.
 • Valitse hakemuksen käsittelijäksi Arja Baroli.
 • Täytä huolella kaikki vaaditut kohdat, jotta ne kirjautuvat oikein oppisopimukseen.

Löydät ohjeita sinisten kysymysmerkkien takaa.

Valintaprosessi

 1. Koulutuksen järjestäjä varmistaa hakijan, työympäristön sekä -tehtävien sopivuuden tutkinnon suorittamiseen.

2. Koulutuksen järjestäjä ottaa yhteyttä hakijoihin 2-3 viikon kuluessa.

3. Koulutukseen alustavasti valitut henkilöt haastatellaan.

4. Koulutukseen valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 • HOKS-keskustelussa käydään läpi tutkinnon suorittamiseen liittyviä asioita ja se pidetään henkilökohtaisella tapaamisella tai verkkoyhteydellä Teams-alustalla.

5. Opiskelijan ja työnantajan kanssa allekirjoitetaan oppisopimus.

Koulutuspaikka

Tietopuolinen koulutus järjestetään Stadin AO:n Ilkantien toimipaikassa osoitteessa Ilkantie 3, 00400 Helsinki (Etelä-Haaga).

Koulutuksen hinta

 • Oppisopimuskoulutus on maksuton, mutta opiskelijan tulee maksaa tutkinnon edellyttämät viranomaismaksut (tulityö-, työturvallisuus- ja ensiapukortti), jos työnantaja ei niitä kustanna.
 • Viranomaismaksut ovat 0 – 150 € riippuen suoritettavista korteista.

Joni Heinonen, opettaja (autokorikorjaus)
09 310 84646
joni.heinonen@edu.hel.fi

Petja Korhonen, opettaja (automaalaus)
09 310 64652
petja.korhonen@edu.hel.fi

Arja Baroli, oppisopimus ja hakeminen
040 6484 704
arja.baroli@hel.fi