Henkilökunnalle

Hankkeet ja virtuaalinen yhteistyö

Oletko kiinnostunut osallistumaan virtuaaliseen yhteistyöhön ja/tai hankkeisiin ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten kanssa? Onko sinulla on hyviä yhteistyöideoita? Usein pelkkä keskustelu oman alan ulkomaisten opettajien ja opiskelijoiden kanssa tuo piristystä ja motivoi omaa työtä. Autamme mielellämme sinua löytämään sopivat yhteyshenkilöt laajasta Stadin AO:n ulkomaisesta yhteistyöverkostosta.

Ole rohkeasti yhteydessä oman kampuksesi kv-asiantuntijaan.
Voit laittaa myös sähköpostia osoitteeseen international@edu.hel.fi.

Parhaat hankkeet ja projektit syntyvät opettajien ja muun henkilökunnan osaamisen, tarpeiden ja ideoiden kautta!

Stadin AO:n henkilökunnalla on mahdollisuus

 • osallistua vuosittain erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin. Hankkeet voivat olla monialaisia tai keskittyä jonkun tietyn alan tarpeisiin ja kehittämiseen. Näin Covid 19 rajoitusten aikana hanke- ja projektityöskentely tapahtuu virtuaalisesti (netin kautta)
 • kehittää oppilaitosta ja omaa ammatillista osaamistaan esimerkiksi 4-5 päiväisillä henkilökunnan Erasmus+ -liikkuvuusjaksolla Euroopassa. Haku on kaikille avoin. Etusijalla valinnassa liikkuvuusjaksolle on henkilöstö, joka ei ole viimeiseen kahden vuoden aikana ollut Erasmus+ -jaksolla.  Haku liikkuvuusjaksoille järjestetään vähintään kerran vuodessa ja yleensä seuraavan liikkuvuushankkeen paikat tulevat hakuun loppukeväästä.
 • osallistua kotikansainvälisyyttä edistäviin valmennuksiin ja työpajoihin, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa. (Esimerkkinä Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjaajakoulutus. Tämä antaa valmiuksia torjua mustavalkoista maailmankuvaa, josta erilaiset ääriajattelua ja näköalattomuutta suosivat ajattelutavat kumpuavat sekä vähentää konflikteja, jotka syntyvät esimerkiksi erilaisuuden pelosta tai ryhmien välisistä ennakkoluuloista.)

Valmistelemme KV-tiimissä materiaalipankkia kotikansainvälisyyttä edistävien toimenpide-/opintomateriaalien keräämiseksi ja hyödynnettäväksi omassa opetuksessa.

Kotikansainvälisyys

Mitä kotikansainvälisyys on?

 • Luo perustan kansainvälisyystoiminnalle ja mahdollistaa moninaisia yhteistyötaitoja niin nykyisessä kuin myös tulevaisuuden työelämässä.
 • On keinoja, joita voidaan toteuttaa oman oppilaitoksen tilassa ja lähiympäristössä
 • On kestävä vaihtoehto liikkuvuudelle (jossa samat päämäärät, vain eri keinoin ja työkaluin)
 • Kehittää työelämä-, sosiaalisia- , kulttuurisia-, digitaalisia taitoja ja mahdollistaa verkostoitumisen
 • Valmentaa kansainväliseen yhteistyöhön ja työelämätaitoihin
 • Kehittää kykyä toimia uusissa haastavissa tilanteissa, myös muulla kuin omalla äidinkielellä 
 • Auttaa hahmottamaan paremmin myös omaa kulttuuritaustaansa, jolloin myös muiden kulttuurien ymmärrys mahdollistuu
 • Kehittää yhteistyötä ja motivaatiota moninaisissa työryhmissä
 • Mahdollistaa kontakteja ja verkostoitumista myös eri alojen välillä

Kv-materiaaleja opetukseen/ kansainvälisyystaitojen vahvistamista

Kehitämme valmennuksia, työpajoja ja yhteistyömahdollisuuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle kansainvälisyyden mahdollistamiseksi ja hyödyntämiseksi omassa oppilaitoksessamme. Otamme mielellämme vastaan hyviä ideoita – ole yhteydessä oman kampuksesi KV-asiantuntijaan!

Löydät täältä muutamia jo toteutettuja virtuaalisen kansainvälisen yhteistyön ideoita:

Haku henkilöstön KV-jaksolle

Kansainvälisyys asiantuntijatiimi ilmoittaa myös erikseen uusista hakuajoista.

Opiskelijoiden tukeminen KV-jaksolla

Ohjaavan opettajan tuki on erittäin tärkeää kansainväliselle kos-jaksolle /virtuaaliyhteistyössä/hankkeissa mukana oleville opiskelijoille. Tuki ja sen muodot sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan, kansainvälisen asiantuntijan ja opiskelijan kanssa.

Kansainvälisellä kos-jaksolla ohjaava opettaja:

 • tiedottaa opiskelijaa kv-kos-mahdollisuudesta
 • varmistaa kos-paikan soveltuvuuden opiskelijan opintoihin HOKS-mukaisesti
 • kirjaa suoritettavat opinnot Training Agreement-sopimuspohjaan yhdessä opiskelijan kanssa. Kansainvälinen asiantuntija/kv-agentti varmistaa, että opintokokonaisuus/-kokonaisuudet kirjataan lopulliseen muotoon englanniksi.
 • on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työnantajaansa (myös kv-asiantuntija/kv-agetti sopimuksen mukaan tarvittaessa)
 • varmistaa, että näyttötilanne ja -arviointidokumentit on ymmärretty ja suoritettu hyväksytysti (myös allekirjoitukset). Myös osanäyttö tarvittaessa.
 • kirjaa opiskelijan opintosuoritukset Wilmaan