Hyvinvointiteknologia yhdistää aloja

Julkaistu 16.2.2024, 8:40 Hyvinvoititeknologian opetusta luokassa

Hyvinvointi- ja terveysteknologia on arkipäivää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä liikunta-alalla. Kuluttajat puolestaan hyödyntävät hyvinvointiteknologiaa arjessa esimerkiksi käyttämällä älykelloa tai verenpainemittaria. Ulkoliikuntapaikoilla laitteet keräävät dataa käyttömääristä. Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan siis teknistä ratkaisua, joka toimii apuvälineenä parantamaan tai ylläpitämään ihmisen hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua.

Hyvinvointiteknologia-ala kehittyy nopealla tahdilla. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä asiakkaan toimintakykyä tukevia sovelluksia, apuvälineitä ja robotteja, ja sairaaloissa on sairaalatekniikkaa. Kehityksessä tarvitaan yhteistyötä käyttäjien, valmistajien ja koulutusorganisaatioiden kesken. Oppilaitoksista valmistuu ammattilaisia aivan uudenlaisiin tehtäviin, käyttäjiltä kerätään arvokasta tietoa käyttökokemuksista ja valmistajat tuottavat uutta laadukasta teknologiaa. Teknologia tuottaa myös uusia ammatteja, joissa tarvitaan monialaista osaamista ja rohkeutta ajatella toisin.

Opimme yhdessä yritysten kanssa 

Stadin AO:ssa on rakennettu viime vuoden aikana hyvinvointiteknologian luokkaa ja älykotiympäristöä. ”Painopiste on ikäteknologia, mutta huomioimme myös muita asiakasryhmiä. Luokassa opiskelevat hyvinvointiteknologia-asentajat, joiden työtehtäviin kuluu laitteiden asennus ja huolto. Hyvinvointiteknologia-asentaja tarvitsee monipuolisia taitoja: sähkö- ja elektroniikka-asennusta, ohjelmointia ja sote-työympäristössä toimimisen taitoja”, kertoo opettaja Paula Tamminen Stadin AO:sta.

Laitteiden käyttöönottoprojekteja on toteutettu Hoivakoti Norlandia Isopakarissa Helsingissä. Opiskelijat pääsevät tuolloin teknologioiden äärelle aidossa työelämän ympäristössä ja ohjaamaan sote-ammattilaisia laitteiden käytössä. ”Hyvinvointiteknologiaa valmistavat yritykset ovat mukana alan koulutuksessa tarjoamalla opiskelijoille koulutussopimuspaikkoja. Yhä useampi opiskelee tutkinnon oppisopimuksella ja on valmistuneet ovat saaneet mieleisen työpaikan ja yritys heille sopivan työntekijän.”

Monialainen hyvinvointiteknologian toteutus alkamassa

Keväällä 2024 Stadin AO:ssa alkaa yhteinen, monialainen hyvinvointiteknologian toteutus, jossa on mukana lähihoitaja- ja hyvinvointiteknologia-asentajaopiskelijoita. Lähihoitajat opiskelevat hyvinvointiteknologiaa valinnaisena tutkinnon osana.

Uuden alan ja uuden koulutuksen tunnetuksi tekeminen vaatii laajaa verkostoitumista ja uudenlaisen yhteistyön rakentamista. Kansallisella tasolla keskeisin yhteistyöverkosto on sosiaali- ja terveysministeriön koollekutsuma oppilaitosten DigiNet-verkosto, jossa kouluttajat pääsevät vaihtamaan kuulumisia ja käymään vuoropuhelua päättäjien kanssa.

Hyvinvointiteknologian opinnot voi aloittaa joustavasti ja koulutuksessa on tilaa uusille opiskelijoille.

Lue lisää hyvinvointiteknologiasta:

Kuva: Vesa Laitinen, Testbed Helsinki