StadinAO / Oppisopimus / Yrittäjän oppisopimus / Yrittäjäopiskelijan taloudellinen tuki

Yrittäjäopiskelijan taloudellinen tuki

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelu on sinulle ilmaista. Tarvittaessa oppilaitos maksaa yrittäjäopiskelijalle opintososiaalisia etuuksia (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskustannukset). Oppimateriaaleista saattaa tulla kustannuksia opiskelijalle.

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Mikäli yrittäjä ei maksa palkkaa itselleen teoriaopetuspäivistä, maksaa oppilaitos päivärahaa. Päivärahan suuruus on 15 euroa päivässä tai 32 euroa päivässä, mikäli opiskelijalla on alaikäinen huollettava.

Opiskelijalla on myös oikeus saada majoituskorvausta, jos peräkkäisiä koulutuspäiviä on vähintään kaksi ja oppilaitos sijaitsee muualla kuin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Tämä korvaus on 8 euroa päivältä ja sen voi käyttää vapaasti haluamaansa tarkoitukseen.

Opiskelijalle korvataan yksi edestakainen matka oppilaitokseen koulutusjaksoa kohti. Tämä kuitenkin edellyttää, että yhdensuuntainen matka on vähintään 10 km kotiosoitteesta tai työpaikalta. Koulutusjakso on yleensä 1–5 päivää pitkä. Korvaus maksetaan aina halvimman julkisen kulkuneuvon hinnan mukaisesti. Opiskelijan korvaukset maksetaan aina verottomina.