StadinAO / Hae opiskelemaan / Jatkuva haku

Jatkuva haku

Voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden ammatillisiin perustutkintoihin.

Haussa ovat ne tutkinnot, joissa on vapaita paikkoja. Huom! Sosiaali- ja terveysalan opintoihin haetaan omalla sivullaan.

  • Mikäli sinua kiinnostava perustutkinto ei ole mukana käynnissä olevassa hakujaksossa, voit pyytää muistutuspyynnön ja saat ilmoituksen, kun koulutus on seuraavan kerran haettavissa.
  • Jos sinulta on jäänyt ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kesken, hae opintojen viimeistely -hakuväylän kautta.


Perustutkinto-opiskelijaksi voit hakeutua seuraavasti:

Hakujakso 2.2.–29.2.2024 on päättynyt. Opiskelijavalinnan tulos lähetetään hakijoille 22.3.2024.

Hakujakso 1.3.–1.4.2024

1. Ilmoittaudu hakijaksi

· Hakemukselle tulee liittää kuvana tai pdf-tiedostona todistus (luettelo alla). Emme käsittele hakemusta, jossa ei ole liitettä.

2. Haun eteneminen

· Vaihtoehto A: Sinulla on 1.4.2024 mennessä suoritettuna Suomen koulutusjärjestelmän mukainen

– perusopetuksen päättötodistus,

– lukion päättötodistus/ylioppilastutkintotodistus,

– ammatillinen perustutkintotodistus (huom! ei ammattitutkinto tai osatutkinto) tai

– YKI-tutkintotodistus, jossa kaikki osa-alueet suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai

– kotoutumiskoulutuksen todistus, kun kaikki kielitaidon osa-alueet on arvioitu vähintään tasolle A2.2.

-> Opinto-ohjaaja soittaa sinulle hakuajan jälkeen, 10.4.2024 mennessä.

· Vaihtoehto B: Sinulla ei ole Suomessa suoritettua tutkintoa (1.4. mennessä)

-> Saat 2.4. mennessä tekstiviestillä kutsun kielitaidon kartoitukseen.

-> Kartoitukset pidetään 4.–5.4.2024 Saat tarkemmat ohjeet ja aikataulut ja osoitteen kutsussa.

Kartoituksessa varmistamme, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot opiskella suomen kielellä.

Jos kielitaitosi on riittävä

-> Opinto-ohjaaja soittaa sinulle hakuajan jälkeen, 10.4.2024 mennessä.

3. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille tekstiviestillä 20.4.2024.


Hakujaksot ja haussa olevat tutkinnot

Huom! Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja hoiva-avustajakoulutukseen haetaan omalla sivullaan.

Hakujakso 1.3.–1.4.2024

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, päiväopinnot. Abraham Wetterin tien toimipaikka. Opintojen aloitus 29.4.2024.

Maanmittausalan perustutkinto, päiväopinnot. Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.4.2024.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, päiväopinnot. Kullervonkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.4.2024.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, päiväopinnot. Vuokkiniemenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.4.2024.

Puuteollisuuden perustutkinto, päiväopinnot. Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.4.2024.

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustuksen osaamisala. Päiväopinnot, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.4.2024.

Turvallisuusalan perustutkinto, päiväopinnot. Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.4.2024.

Haettavat tutkinnon osat:

Huom! Tutkinnon osaan hakiessa on poikkeava käytäntö oppivelvollisten osalta (Oppivelvollisuuslaki 4 §). Jos oppivelvollinen tulee valituksi tutkinnon osaan, osoitetaan hänelle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA). TUVA-koulutuksessa oppivelvollisen henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) sisällytetään ammatillisen tutkinnon osan opinnot. 

Qualification in Game Production/Pelituotannon osaamisalan osatutkinto, 55 cp/osp media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta. Lue lisää hakuprosessista ja opinnoista. Hakulomakkeella valitse hakukohteeksi media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Muotoilijankadun toimipaikka. Opintojen aloitus 8.8.2024.

Hakujakso 2.4.–7.5.2024

Ajoneuvoalan perustutkinto, Ilkantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Elintarvikealan perustutkinto, iltaopinnot. Prinsessantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Hammastekniikan perustutkinto, Vilppulantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, parturi/kampaaja. Savonkadun ja Meritalon toimipaikat. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Abraham Wetterin tien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Laboratorioalan perustutkinto, Kullervonkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Logistiikan perustutkinto, Valuraudankujan toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, Prinsessantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Lääkealan perustutkinto, Vilppulantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Maanmittausalan perustutkinto, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Matkailualan perustutkinto, Prinsessantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala. Muotoilijankadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala. Kullervonkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisalat. Kullervonkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, Vuokkiniemenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, Kullervonkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja. Vuokkiniemenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja. Prinsessantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Puuteollisuuden perustutkinto, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Rakennusalan perustutkinto, Myllypuron toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Prinsessantien toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustuksen osaamisala. Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilun osaamisala. Vuokkiniemenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Talotekniikan perustutkinto, Myllypuron toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Teknisen suunnittelun perustutkinto, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, Meritalon toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Turvallisuusalan perustutkinto, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 6.8.2024.

Hakujakso 8.5.–18.6.2024


_

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat koulutusta, jossa hankitaan ja syvennetään ammatillista osaamista. Lisätietoa tutkinnoista sekä niiden hakuajat, kerrotaan tutkintojen omilla sivuilla.